LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2015-08-06

LANXESS verhoogt verwachting voor 2015 na sterk tweede kwartaal

  • Nieuwe prognose voor heel 2015: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 840 en 880 miljoen euro verwacht
  • Omzet in het tweede kwartaal van 2015 met ongeveer 4 procent gestegen tot 2,1 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten ligt 13 procent hoger op 270 miljoen euro
  • Groepsresultaat stijgt aanzienlijk met circa 58 procent tot 87 miljoen euro
  • Carve-outproces voor de rubberactiviteit opgestart

Na een sterk tweede kwartaal verhoogt speciaalchemiebedrijf LANXESS opnieuw zijn prognose voor het volledige jaar 2015. Het bedrijf verwacht nu dat de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten binnen een bandbreedte van 840 tot 880 miljoen euro zal liggen. Eerder was het bedrijf voor het hele jaar uitgegaan van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 820 tot 860 miljoen euro.

 

“LANXESS komt meer en meer terug op koers. In het tweede kwartaal van dit jaar hebben wij een heel goed bedrijfsresultaat behaald, waartoe alle segmenten van ons bedrijf hebben bijgedragen”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS. “Op basis van deze sterke cijfers en de snelle implementatie van ons herstructureringsprogramma gaan wij ervan uit dat ons jaarresultaat hoger zal zijn dan tot nu toe werd verwacht.”

 

De omzet steeg in het tweede kwartaal van 2015 met 4,3 procent tot 2,1 miljard euro, tegenover 2,0 miljard euro in datzelfde kwartaal vorig jaar. De grotere omzetvolumes en de positieve valuta-effecten maakten de lagere verkoopprijzen als gevolg van de lagere grondstoffenkosten meer dan goed.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam met 13 procent toe van 239 miljoen euro tot 270 miljoen euro. Deze ontwikkeling werd veroorzaakt door grotere omzetvolumes, besparingen dankzij de herstructurering en positieve valuta-effecten door de sterke Amerikaanse dollar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten dikte in een jaar tijd dan ook aan van 11,8 tot 12,8 procent.

 

Het groepsresultaat verbeterde met wel 58,2 procent van 55 miljoen euro verleden jaar tot 87 miljoen euro nu. De operationele ontwikkeling en de opbrengsten uit de verkoop van vaste activa droegen bij tot deze stijging.

 

Investeringsuitgaven flink gedaald

De netto financiële verplichtingen stonden met hun 1,4 miljard euro ongeveer op hetzelfde peil als eind 2014. Na de voltooiing van de grote projecten in Azië daalden de investeringsuitgaven in het tweede kwartaal met meer dan de helft ten opzichte van vorig jaar, namelijk van 154 miljoen euro tot 73 miljoen euro. “De maatregelen voor financiële consolidatie die wij hebben genomen in het kader van ons herstructureringsproces hebben effect,” zei Michael Pontzen, CFO van LANXESS. “Deze ontwikkeling werd onlangs door de ratingbureaus Moody’s en Standard & Poor’s beloond. Zij hebben allebei onze investment-grade rating met stabiele vooruitzichten bevestigd.”

 

Bedrijfsresultaten per segment

De bedrijfsresultaten in het segment Performance Polymers werden gekenmerkt door grotere omzetvolumes, positieve valuta-effecten en lagere prijzen door de goedkopere grondstoffen. Dat alles leidde tot een omzet van circa 1,1 miljard euro. Dit vertegenwoordigt een stijging van 3,5 procent vergeleken met de circa 1 miljard euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van dit segment steeg met 22,1 procent tot 149 miljoen euro, tegenover 122 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2014.

 

Dankzij de aanhoudend goede vraag in bijna al onze afzetmarkten groeide de omzet van het segment Advanced Intermediates met 3,1 procent van 454 miljoen euro tot 468 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van dit segment bedroeg 80 miljoen euro, of 2,6 procent meer dan de 78 miljoen euro van een jaar geleden.

 

In het segment Performance Chemicals waren de kwartaalresultaten ook heel sterk. De omzet steeg er met 6,8 procent tot 553 miljoen euro, tegenover 518 miljoen euro een jaar geleden. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 110 miljoen euro lag wel 35,8 procent hoger dan de 81 miljoen euro van vorig jaar. Vooral de lage grondstoffenprijzen tijdens de verslagperiode, positieve valuta-effecten en besparingen hebben bijgedragen tot deze betere resultaten.

 

Herstructurering verloopt geheel volgens plan

Het herstructureringsprogramma in drie fasen dat LANXESS vorig jaar heeft opgestart, loopt verder volgens plan. Het bedrijf heeft de eerste fase met succes geïmplementeerd. Ook de maatregelen van de tweede fase, met het oog op een verbetering van het operationele concurrentievermogen, zijn opgestart. Het gaat hier onder meer om de reorganisatie van de productienetwerken voor de rubbersoorten EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer) en Nd-PBR (op neodymium gebaseerd performance-butadieenrubber).

 

De derde fase van het programma richt zich op de verbetering van het concurrentievermogen van de bedrijfsportefeuille, vooral door mogelijke allianties in de rubberactiviteiten. “In dit verband voeren wij momenteel zeer constructieve gesprekken. Wij gaan ervan uit dat wij in de tweede helft van het jaar concrete resultaten zullen bereiken,” aldus Zachert.

 

LANXESS heeft een carve-outproces opgestart om zijn rubberbusiness over te dragen naar een juridisch onafhankelijke entiteit binnen de LANXESS Groep. “Op die manier creëren we de condities om onze rubberbusiness in een alliantie onder te brengen,” vervolgde Zachert. De nieuwe entiteit zal de business units Tire & Specialty Rubbers (TSR) en High Performance Elastomers (HPE) omvatten, met hun 20 productiefaciliteiten en circa 3.700 werknemers en ondersteunende administratieve functies.

 

Kerncijfers voor het tweede kwartaal van 2015 (cijfers in miljoen euro)

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2014 een omzet van 8,0 miljard euro en telt momenteel circa 16.300 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en DJSI Europe) en FTSE4Good.

Keulen, 6 augustus 2015

eic (2015-00037e)

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.