LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2016-05-11

LANXESS verhoogt prognose voor 2016 na sterk eerste kwartaal

  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten in het eerste kwartaal van 2016 met circa 14 procent gestegen tot 262 miljoen euro
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten op goed niveau van 13,6 procent
  • Groepsresultaat aanzienlijk gestegen tot 53 miljoen euro
  • EBITDA-prognose voor heel 2016 nu 900 tot 950 miljoen euro

“Wij zijn het boekjaar 2016 met een sterk eerste kwartaal gestart, en ook het tweede kwartaal is goed begonnen. Daarom verhogen wij onze prognose voor 2016,” zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg in het eerste kwartaal van 2016 met ongeveer 14 procent tot 262 miljoen euro, tegenover 229 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015. Deze gunstige evolutie is grotendeels toe te schrijven aan grotere omzetvolumes, een hogere capaciteitsbenutting, positieve valuta-effecten en het wegvallen van de aanloopkosten die wij in het eerste kwartaal van 2015 hadden voor nieuwe rubberfabrieken in Azië. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 11,2 procent verleden jaar tot 13,6 procent nu en bereikt daarmee een goed niveau.

 

Het groepsresultaat steeg aanzienlijk tot 53 miljoen euro, tegenover 22 miljoen euro vorig jaar. De winst per aandeel bedroeg 0,58 euro (een jaar geleden: 0,24 euro). De omzet daalde met net geen zes procent van 2,04 miljard euro tot 1,92 miljard euro door de aanpassing van de verkoopprijzen aan de lagere grondstoffenprijzen.

 

In het eerste kwartaal van 2016 bleven de netto financiële verplichtingen zo goed als onveranderd 1.216 miljoen euro, tegenover 1.211 miljoen euro op het einde van 2015.

 

“Onze mooie bedrijfsresultaten tonen aan dat LANXESS stabieler en rendabeler wordt. Deze positieve ontwikkeling is gunstig voor onze groeikoers, waarin wij dit jaar ook al weer een heel eind gevorderd zijn,” ging Zachert voort. In april ging ARLANXEO, de joint venture voor synthetisch rubber met Saudi Aramco, succesvol van start. Dezelfde maand kondigde LANXESS de eerste overname na zijn herstructurering aan: de aankoop van de “Clean and disinfect”-afdeling van het Amerikaanse chemiebedrijf Chemours.

 

Bedrijfsresultaten per segment

 

Het segment Advanced Intermediates boekte een omzet van 463 miljoen euro, tegenover 478 miljoen euro een jaar geleden. De daling met ruim drie procent was hoofdzakelijk te wijten aan lagere verkoopprijzen als gevolg van de gedaalde grondstoffenprijzen. De sterke vraag naar agrochemicaliën en vanuit andere afzetmarkten leidde tot grotere volumes in de beide business units van het segment. Toch konden deze winsten de prijsdaling niet uitvlakken. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment van 89 miljoen euro lag ongeveer drie procent onder de sterke 92 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg, zoals toen, 19,2 procent.

 

De omzet van het segment Performance Chemicals bedroeg, net als een jaar geleden, 533 miljoen euro. Hoewel de omzet daalde door de lagere verkoopprijzen, hadden de grotere omzetvolumes het omgekeerde effect. Dankzij de grotere volumes en gunstige valutaeffecten klom de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bijna 13 procent hoger, namelijk van 87 miljoen euro een jaar geleden tot 98 miljoen euro nu. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 16,3 procent tot 18,4 procent.

 

De omzet in het segment High Performance Materials daalde met circa zeven procent van 292 miljoen euro tot 273 miljoen euro als gevolg van lagere verkoopprijzen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 38 miljoen euro. Dat is een stijging van 52 procent ten opzichte van de 25 miljoen euro van vorig jaar. Dat was vooral te danken aan de gunstige evolutie bij Engineering Plastics. De strategische klemtoon van de waardeketen op zeer performante kunststoffen, de zogenaamde compounds, werpt vruchten af. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 8,6 tot 13,9 procent.

 

De omzet in het segment ARLANXEO daalde in het eerste kwartaal van 2016 met ongeveer 11 procent tot 640 miljoen euro, tegenover 723 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. Deze evolutie was hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere verkoopprijzen als gevolg van de gedaalde grondstoffenprijzen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met ongeveer 16 procent van 97 miljoen euro vorig jaar tot 113 miljoen euro nu. Dat had vooral te maken met het wegvallen van de aanloopkosten voor nieuwe rubberfabrieken in Azië van verleden jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg in een jaar tijd van 13,4 tot 17,7 procent.  

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2015 een omzet van 7,9 miljard euro en telt momenteel circa 16.600 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van chemische halffabricaten, chemische specialiteiten en kunststoffen. Via ARLANXEO, een joint venture met Saudi-Aramco, is LANXESS ook een topleverancier van synthetisch rubber. LANXESS wordt genoteerd in de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good.

 

Keulen, 11 mei 2016

eic (2016-00040e)

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.