LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2016-08-10

Winstprognose voor 2016 verhoogd

  • De Groep verwacht voor 2016 een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 930 tot 970 miljoen euro
  • Goede vooruitzichten voor de segmenten van het “nieuwe” LANXESS in de tweede helft van 2016
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met 8,5 procent tot 293 miljoen euro in heel goed Q2 2016
  • Door grotere afzetvolumes, een hogere capaciteitsbenutting en een slankere kostenstructuur stijgt de bedrijfsmarge fors tot 15,1 procent
  • Netto financiële verplichtingen in Q2 2016 flink gereduceerd tot 198 miljoen euro

Speciaalchemiebedrijf LANXESS verhoogt zijn winstverwachting voor 2016. Het bedrijf verwacht nu een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 930 miljoen euro tot 970 miljoen euro. Dat is hoofdzakelijk te danken aan goede commerciële vooruitzichten voor de segmenten van het “nieuwe” LANXESS in de tweede helft van het jaar. Eerder ging LANXESS uit van een resultaat van 900 tot 950 miljoen euro.

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg in het sterke tweede kwartaal van 2016 293 miljoen euro of 8,5 procent meer dan de 270 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van de groep steeg van jaar op jaar van 12,8 procent tot 15,1 procent. De goede algemene resultaten waren voornamelijk te danken aan de sterke ontwikkeling van de segmenten van het “nieuwe” LANXESS, namelijk Advanced Intermediates, Performance Chemicals en High Performance Materials.

“Het sterke bedrijfsresultaat is vooral afkomstig van de grotere afzetvolumes, de slankere kostenstructuur en de betere productenmix die de segmenten van het ‘nieuwe’ LANXESS hebben gerealiseerd. Dat toont aan dat onze herstructurering ons in staat heeft gesteld om een krachtige en efficiënte organisatie te creëren en dat wij met de juiste producten op de juiste markten aanwezig zijn”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur. “Wij zijn heel optimistisch over de tweede helft van het jaar en verwachten dat het ‘nieuwe’ LANXESS betere resultaten zal neerzetten dan vorig jaar. Hoewel de situatie in de rubbersector moeilijk blijft, verhogen wij nogmaals onze prognose voor het hele jaar.”

LANXESS verwacht ten laatste tegen het einde van het derde kwartaal de overname van de business “Clean and Disinfect” van het Amerikaanse chemiebedrijf Chemours af te ronden. Deze overname zal al in het eerste boekjaar gunstig zijn voor de winst per aandeel van LANXESS. De overgenomen afdeling zal naar verwachting op jaarbasis ongeveer 20 miljoen euro aan EBITDA bijdragen. Dat bedrag zal door synergie-effecten geleidelijk aan stijgen tot circa 30 miljoen euro tegen 2020.

In het tweede kwartaal van 2016 bedroeg het groepsresultaat een mooie 75 miljoen euro. Dit kwartaal heeft LANXESS ook voor het eerst een aandeel van de winst aan Saudi Aramco uitgekeerd voor zijn belang van 50 procent in ARLANXEO, de joint venture voor synthetisch rubber. De 87 miljoen euro aan inkomsten in dezelfde periode vorig jaar omvatten ook de opbrengst van de verkoop van vaste activa. Na correctie voor buitengewone baten en lasten bedroeg het groepsresultaat 76 miljoen euro, tegenover 67 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst per aandeel vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 0,83 euro (verleden jaar: 0,73 euro).

De omzet van de groep daalde in het tweede kwartaal van 2016 met 7,7 procent tot 1,94 miljard euro, tegenover 2,1 miljard euro in datzelfde kwartaal vorig jaar. De lagere inkoopprijzen voor grondstoffen werden doorberekend aan de klanten. De grotere afzetvolumes konden de prijsdalingen en het licht nadelige valuta-effect van de Amerikaanse dollar niet uitvlakken.

LANXESS is zo goed als schuldenvrij

Op 1 april 2016 ontving LANXESS circa 1,2 miljard euro van Saudi Aramco voor zijn belang van 50 procent in ARLANXEO. Door deze betaling daalden de netto financiële verplichtingen van LANXESS op het einde van het tweede kwartaal tot slechts 198 miljoen euro. In december 2015 bedroegen die nog circa 1,2 miljard euro. In mei voerde LANXESS ook 200 miljoen euro toe aan zijn pensioenfonds in Duitsland. “Onze balans is sterk en gezond”, verklaarde CFO Michael Pontzen. “Daardoor hebben wij een uitstekende basis gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van LANXESS.”

Segmenten: het “nieuwe” LANXESS ontwikkelt zich sterk

De omzet in het segment Advanced Intermediates daalde met 5,3 procent van 468 miljoen euro tot 443 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van dit segment bedroeg 88 miljoen euro, of 10 procent meer dan de 80 miljoen euro van een jaar geleden. Vooral de grotere afzetvolumes en de betere capaciteitsbenutting hadden een gunstige invloed op de resultaten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg in een jaar tijd van 17,1 tot 19,9 procent.

De omzet van het segment Performance Chemicals daalde met 1,8 procent lichtjes van 553 miljoen euro tot 543 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom 3,6 procent hoger tot 114 miljoen euro (vorig jaar: 110 miljoen euro). De grotere afzetvolumes, de verbeterde productenmix en de gunstige wisselkoersen hadden een positieve invloed op de resultaten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 19,9 procent tot een sterke 21,0 procent en bereikte daarmee een record in de geschiedenis van het bedrijf.

De omzet in het segment High Performance Materials daalde in een jaar tijd met circa 5,8 procent tot 275 miljoen euro als gevolg van lagere verkoopprijzen. Vorig jaar bedroeg de omzet nog 292 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam wel met een flinke 12 miljoen euro of 36,4 procent toe tot 45 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 16,4 procent lag heel wat hoger dan de 11,3 procent van een jaar geleden. De focus van het segment op hightech-plastics heeft dus een steeds sterker voelbare impact op de rendabiliteit.

De omzet in het segment ARLANXEO daalde met 14,1 procent tot 670 miljoen euro ten opzichte van 780 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 95 miljoen euro, tegenover 116 miljoen euro vorig jaar. De aanhoudende druk op de prijzen voor synthetisch rubber en de productieproblemen bij een grote leverancier in Azië hadden een nadelig effect. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten kon in het tweede kwartaal echter op een relatief hoog niveau van 14,2 procent gehandhaafd worden, tegenover 14,9 procent een jaar eerder.


Kerncijfers voor het tweede kwartaal van 2016
(cijfers in miljoen euro)