LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2016-09-26

LANXESS plant overname van Chemtura

  • Door de overname ontstaat een groot, wereldwijd additievenbedrijf
  • Flinke uitbreiding van de aanwezigheid van LANXESS in Noord-Amerika
  • Amerikaanse groep Chemtura heeft een omzet van circa 1,5 miljard euro en een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van circa 245 miljoen euro in de laatste vier kwartalen
  • Verwachte synergie-effecten: 100 miljoen euro tegen 2020
  • EV/EBITDA-multiple: 7x (inclusief synergieën)
  • Zachert: “Grote stap op weg naar het ‘Nieuwe’ LANXESS”

LANXESS bereikt de volgende mijlpaal in zijn groeikoers: de speciaalchemiegroep plant de overname van het Amerikaanse bedrijf Chemtura, één van de grootste grote wereldwijde aanbieders van hoogwaardige brandvertragers en smeermiddeladditieven. LANXESS breidt met deze grootste overname in zijn geschiedenis zijn eigen additievenportfolio aanzienlijk uit. Het bedrijf wordt nu in deze groeimarkt één van de grootste spelers ter wereld.

 

De beide ondernemingen hebben een overname-overeenkomst ondertekend. Daarin wordt voorzien dat de Chemtura-aandeelhouders 33,50 Amerikaanse dollar per uitstaand gewoon aandeel contant ontvangen. Dat komt overeen met een premie van 18,9 procent op basis van de slotkoers van het aandeel van 28,18 Amerikaanse dollar op 23 september 2016. LANXESS gaat deze transactie met een ondernemingswaarde van circa 2,4 miljard euro hoofdzakelijk financieren met senior en hybride bedrijfsobligaties en bestaande liquide middelen. De transactie wordt waarschijnlijk midden 2017 afgerond, afhankelijk van goedkeuring door de aandeelhouders van Chemtura en de bevoegde mededingingsautoriteiten en andere gebruikelijke voorwaarden voor een dergelijke transactie.

 

Chemtura stelt wereldwijd ongeveer 2.500 personen tewerk en is actief in 20 vestigingen in 11 landen. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Philadelphia (Pennsylvania). De beursgenoteerde groep haalde de voorbije vier kwartalen een omzet van circa 1,5 miljard euro met een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van circa 245 miljoen euro (EBITDA-marge van ca. 16%). Chemtura genereert circa 45 procent van zijn omzet in Noord-Amerika. Naast additieven bevat de portfolio ook urethanen en organometalen.

 

“Met deze overname vormen wij een kampioen op het gebied van additieven en versterken wij onze rendabele portfolio”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Daarmee voeren wij onze strategie verder uit om een stabieler en winstgevender chemiebedrijf te worden. Wij breiden onze concurrentiepositie in de middelgrote markten aanzienlijk uit en vergroten onze aanwezigheid in Noord-Amerika. Daarmee staat LANXESS weer een stap verder in zijn groeikoers.”

 

“De transactie biedt onze aandeelhouders een flinke meerwaarde. Onze klanten en medewerkers hebben er voordeel bij dat Chemtura nu deel uitmaakt van een heel wat grotere en sterkere wereldwijde onderneming”, zei Craig A. Rogerson, President, Chief Executive Officer en voorzitter van de raad van bestuur van Chemtura.

 

De overname van Chemtura zal al in het eerste boekjaar een positieve invloed hebben op de winst per aandeel (WPA) van LANXESS. Het bedrijf verwacht dat de synergie-effecten van de transactie (circa 100 miljoen euro) tegen 2020 gerealiseerd zullen zijn. Rekening houdend met de synergieën betaalt LANXESS voor de transactie een EV/EBITDA-multiple van ongeveer 7x. Daarmee beantwoordt de groep duidelijk aan zijn eigen doelstellingen voor EV/EBITDA-multiples van 7-9x voor overnames met synergieën.

 

LANXESS versterkt rendabele activiteit met brandvertragers en smeermiddeladditieven

 

De twee additievenafdelingen van Chemtura zijn de hoofdpijlers van het bedrijf. Na afronding van de transactie zullen zij samen met de business unit Rhein Chemie Additives (ADD) van LANXESS het nieuwe segment “Performance Additives” vormen. ADD biedt nu al een brede waaier speciale additieven en serviceproducten aan voor de kunststoffen-, rubber-, smeermiddelen- en kleurstoffenproductie. Het stelt wereldwijd circa 1.600 personeelsleden tewerk in meer dan 20 vestigingen. “Additieven zijn een heel aantrekkelijke bedrijfstak in de speciaalchemie. Er is immers relatief weinig kapitaal voor nodig maar veel expertise, en zij maken oplossingen op maat van de klant mogelijk. En precies daarin beschikken Chemtura en wij over jarenlange expertise”, aldus Anno Borkowsky, hoofd van de business unit Rhein Chemie Additives van LANXESS.

 

De eerste pijler van de additievenactiviteit van Chemtura omvat smeermiddelen en synthetische smeermiddelen voor industriële toepassingen, zoals de stroomopwekking en de luchtvaart. “Chemtura bezit wereldwijd een goede concurrentiepositie in industriële smeermiddeladditieven. Daarnaast vervaardigt Chemtura ook de noodzakelijke halffabricaten. In combinatie met ons eigen additievenportfolio worden wij een heel grote aanbieder van industriële smeermiddelen en versterken wij ons concurrentievermogen verder met een geïntegreerde waardecreatieketen”, legt Borkowsky uit. LANXESS rekent voor de markt voor industriële smeermiddelenadditieven op een jaarlijks groeipercentage van drie tot vier procent op middellange termijn, vooral omdat steeds hogere eisen worden gesteld aan de efficiëntie en de milieuvriendelijkheid van smeermiddelen.

 

De tweede pijler omvat vooral de activiteit met broomhoudende brandvertragers, broom en andere broomderivaten. Broomhoudende brandvertragers worden vanwege hun grote effectiviteit vooral in de bouwsector toegepast voor de isolatie van gebouwen, evenals in de elektronica. Chemtura is een grote aanbieder van broom en broomhoudende producten. Door zijn achterwaartse integratie heeft het bedrijf zich zeer goed gepositioneerd. “De eisen op het gebied van brandwerendheid nemen vooral toe door de trend naar energie-efficiënt bouwen”, zei Borkowsky en hij voegde eraan toe: “Door deze overname worden wij één van de grootste aanbieders ter wereld van zeer performante brandvertragers. In de toekomst kunnen wij onze klanten zowel broom- en als fosforhoudende producten aanbieden.” Rhein Chemie Additives heeft nu al een concurrentiepositie in de sector met op fosfor gebaseerde brandvertragers en beschikt over een achterwaarts geïntegreerde waardecreatieketen. Ook voor de brandvertragers verwacht LANXESS op middellange termijn groeipercentages van drie tot vier procent per jaar.

 

Nieuwe activiteiten voor LANXESS: urethanen en organometalen

 

De bedrijfstak urethanen van Chemtura is een grote aanbieder van hot cast-polymeren en van gespecialiseerde watergedragen urethaandispersies zoals polyesterpolyolen. Het gaat hier om componenten voor speciale polyurethanen die vooral in de bouwsector, de mijnbouw, de olie- en gasindustrie en de elektronica worden gebruikt. Bijvoorbeeld rollen voor transportbanden en inline skates worden met deze polyurethanen gemaakt. De activiteit met urethanen wordt bij LANXESS geïntegreerd in het segment High Performance Materials, waarin de activiteit met hightech-plastics verankerd is.

 

Ook bij de organometalen behoort Chemtura tot de grote bedrijven op wereldniveau. Organometalen zijn chemische verbindingen die onder meer worden gebruikt als katalysatoren in de polymerenproductie of voor de synthese van fijnchemicaliën en farmaceutische producten. Deze activiteit zal in de toekomst deel uitmaken van de business unit Advanced Industrial Intermediates van LANXESS.

 

Ter informatie: alle financiële kerncijfers zijn gebaseerd op een wisselkoers van 1,10 USD/EUR. Alle EBITDA-cijfers gelden vóór buitengewone baten en lasten.

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2015 een omzet van 7,9 miljard euro en telt momenteel circa 16.700 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 55 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van chemische halffabricaten, chemische specialiteiten en kunststoffen. Via ARLANXEO, een joint venture met Saudi Aramco, is LANXESS bovendien een toonaangevend leverancier van synthetisch rubber. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good.

 

Keulen,                 26. September 2016

idr                           (2016-00072)

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die gebaseerd zijn op veronderstellingen, voorspellingen en meningen van de vennootschap en citaten die veronderstellingen en meningen van derden weergeven. Verscheidene bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van LANXESS AG en de hier expliciet of impliciet gegeven schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze vooruitblikkende uitspraken foutloos zijn en het is er niet aansprakelijk voor dat de uitspraken in deze verklaring in de toekomst correct zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. LANXESS AG geeft geen enkele garantie (expliciet noch impliciet) in verband met de hier vermelde informatie, schattingen, verwachte doelstellingen en meningen en u mag er dan ook niet op vertrouwen. LANXESS AG neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele fouten of ontbrekende of onjuiste verklaringen in dit persbericht. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van een van de bedrijven van de groep of van een van hun organen enige aansprakelijkheid op zich, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van dit document. 

 

Belangrijke bijkomende informatie

Dit persbericht heeft te maken met de voorgestelde overname van Chemtura Corp. door LANXESS AG. De inhoud ervan is alleen ter informatie bedoeld. Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten te verkopen, noch een uitnodiging of aanbod om effecten te kopen, noch een verzoek om te stemmen of uw goedkeuring te geven. De effecten van LANXESS AG worden in de Verenigde Staten niet openbaar verhandeld.
De voorgestelde overname zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van Chemtura Corp. In dat verband gaat Chemtura Corp een proxy statement neerleggen bij de Amerikaanse Securities en Exchange Commission (“SEC”) en dit proxy statement zal per post naar de geregistreerde aandeelhouders gestuurd worden.
WIJ DRINGEN ER BIJ DE BELEGGERS EN AANDEELHOUDERS OP AAN DAT ZIJ, ALVORENS HUN STEM UIT TE BRENGEN OF EEN BELEGGINGSBESLISSING TE NEMEN, HET DEFINITIEVE PROXY STATEMENT OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE ZOUDEN LEZEN EN DAT ZIJ ALLE EVENTUELE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE AL BIJ DE SEC ZIJN OF LATER ZULLEN WORDEN NEERGELEGD ZORGVULDIG EN INTEGRAAL ZOUDEN LEZEN ZODRA DIE BESCHIKBAAR ZIJN, WANT ZIJ BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE.
Beleggers en aandeelhouders kunnen op de website van de SEC, www.sec.gov gratis exemplaren van het proxy statement verkrijgen, evenals van eventuele wijzigingen of bijlagen en andere documenten die belangrijke informatie bevatten over Chemtura Corp., zodra deze documenten bij de SEC zijn neergelegd. De door Chemtura Corp. bij de SEC neergelegde documenten zullen ook op de website investor.chemtura.com te vinden zijn in de rubriek “Financials & Filings”. Aandeelhouders van Chemtura Corp. kunnen ook een gratis exemplaar van het definitieve proxy statement ontvangen door contact op te nemen met het Investor Relations Department van Chemtura Corp. op +1 203 573-2153.