LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2017-03-15

2016 was heel succesvol en 2017 is sterk gestart

 • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt in boekjaar 2016 met 12,4 procent tot 995 miljoen euro
 • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten klimt verder op van 11,2 tot 12,9 procent
 • Groepsresultaat dikt met 16,4 procent aan tot 192 miljoen euro
 • Volumegroei in alle segmenten
 • Voorgesteld dividend voor 2016: 0,70 EUR per aandeel, of een stijging van 17 procent
 • Sterk eerste kwartaal van 2017 verwacht: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met circa 20 procent
 • Verwachtingen voor het heel 2017: een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten net boven die van vorig jaar
 • Voorbereidingen voor de geplande overname van Chemtura verlopen vlot

In het boekjaar 2016 boekte speciaalchemiebedrijf LANXESS goede vooruitgang met zijn transformatie. Dat werd bevestigd met sterke resultaten. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met 12,4 procent tot 995 miljoen euro (2015: 885 miljoen euro). De belangrijkste aanjagers van deze positieve ontwikkeling waren hogere omzetvolumes in alle segmenten, de daarmee gepaard gaande hogere capaciteitsbenutting en kostenbesparingen als gevolg van het verbeterde concurrentievermogen van fabrieken en processen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten lag dan ook aan de bovenkant van de onlangs vooropgestelde bandbreedte van 960 miljoen tot 1 miljard euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van de Groep dikte aan van 11,2 procent tot 12,9 procent. Het groepsresultaat is ook flink aangegroeid met 16,4 procent, van 165 miljoen euro tot 192 miljoen euro. De omzet daalde lichtjes, van 7,9 miljard euro in 2015 tot 7,7 miljard euro nu. Dat had vooral te maken met de aanpassing van de verkoopprijzen aan de lagere kosten voor grondstoffen. 

 

Het bedrijf nam in 2016 ook een aantal belangrijke strategische beslissingen en het herstructureerde zijn portfolio. Op 1 april ging ARLANXEO, de joint venture voor synthetisch rubber met Saudi Aramco, van start. Eind augustus sloot LANXESS de overname af van de afdeling Clean & Disinfect van het Amerikaanse chemiebedrijf Chemours. In september kondigde LANXESS de overname aan van het Amerikaanse speciaalchemiebedrijf Chemtura, een vooraanstaand leverancier van brandvertragende additieven en smeermiddeladditieven. Beide overnames versterken de positie van LANXESS op de speciaalchemiemarkten met hoge winstmarges. 

 

“LANXESS zit weer op succeskoers. Wij hebben belangrijke mijlpalen in onze reorganisatie bereikt om van LANXESS een nog stabielere en nog meer rendabele onderneming te maken en wij zijn flink gevorderd in onze groeikoers. Dat blijkt ook uit onze zeer positieve bedrijfsresultaten voor 2016”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Wij willen deze groeikoers voortzetten, vooral met de geplande overname van Chemtura, en wij willen onze operationele kracht verder vergroten.” 

 

Flink verbeterde balans 

 

Op het einde van vorig boekjaar zijn de netto financiële verplichtingen heel sterk gedaald, van 1,2 miljard euro tot 269 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan de opbrengst van de joint venture met Saoedi Aramco. De investeringsuitgaven bedroegen in 2016 439 miljoen euro. Dat lag in de lijn van het cijfer van vorig jaar (434 miljoen euro). Voor 2017 plant het bedrijf voor ongeveer 450 tot 500 miljoen euro aan investeringen. 

 

“Wij hebben onze balans in 2016 opnieuw aanzienlijk versterkt en wij zetten onze weg van financiële stabiliteit voort. Wij hebben de financiering voor de geplande overname van Chemtura snel en tegen interessante voorwaarden verkregen. Tegelijkertijd konden wij onze investment-graderating behouden”, verklaarde Michael Pontzen, CFO van LANXESS AG. 

 

De financiering van de geplande overname van Chemtura, dat een bedrijfswaarde van circa 2,4 miljard euro heeft, wordt hoofdzakelijk voorzien door twee bedrijfsobligaties, een hybride obligatie en bestaande liquiditeiten. LANXESS kon deze alle drie obligaties al in 2016 plaatsen. Zij waren elk goed voor 500 miljoen euro. 

 

Geplande overname van Chemtura geheel op schema 

 

De geplande overname van Chemtura is een doorslaggevende stap in de groeikoers van LANXESS. Zij vordert geheel zoals gepland. Begin maart keurde de Zuid-Koreaanse overheid de overname goed, net als eerder al de mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten en Brazilië gedaan hadden. Begin februari 2017 stemde een grote meerderheid van de aandeelhouders van Chemtura voor de geplande fusie. LANXESS verwacht tegen midden 2017 in het bezit te zijn van alle overige goedkeuringen van regelgevende autoriteiten en de transactie af te ronden. 

 

Hoger dividend voor 2016 voorgesteld 

 

De goede bedrijfsresultaten van het bedrijf in 2016 zullen wellicht opnieuw leiden tot een hoger dividend. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 26 mei 2017 een dividendverhoging van 17 procent voorstellen ten opzichte van vorig jaar. Het dividend zal dan 0,70 euro per aandeel bedragen. Daardoor zou in totaal ongeveer 64 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd moeten worden. 

 

Bedrijfsresultaten per segment 

 

De omzet van het segment Advanced Intermediates bedroeg in 2016 circa 1,74 miljard euro. Dat is 4,6 procent minder dan de 1,83 miljard euro van vorig jaar. Door de verwachte daling van de vraag in de sector agrochemicaliën in het vierde kwartaal daalde de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten met een kleine 3,8 procent tot 326 miljoen euro, een daling ten opzichte van het heel sterke cijfer van 339 miljoen euro van een jaar geleden. Toch is de EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten iets gestegen ten opzichte van vorig jaar, namelijk van 18,6 procent tot 18,7 procent. 

 

De omzet in het segment Performance Chemicals steeg met 2,7 procent van zowat 2,09 miljard euro tot ongeveer 2,14 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 374 miljoen euro lag wel 14,7 procent hoger dan de 326 miljoen euro van vorig jaar. Deze betere resultaten waren hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterke volumegroei en de betere capaciteitsbenutting. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten klom dan ook tot 17,5 procent (2015: 15,6 procent). 

 

In het segment High Performance Materials daalde de omzet met een kleine 2,7 procent, namelijk van 1,09 miljard euro tot 1,06 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg echter met circa 43 procent tot 159 miljoen euro, heel wat hoger dan de 111 miljoen euro van vorig jaar. Dat was hoofdzakelijk het gevolg van grotere omzetvolumes in meer rendabele productgroepen en een hogere benutting van de capaciteit. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg dan ook tot 15,1 procent (2015: 10,2 procent). 

 

Gezien de aanhoudende moeilijke concurrentieomgeving daalde de omzet in het segment ARLANXEO met 5,2 procent tot 2,71 miljard euro, tegenover 2,86 miljard euro een jaar geleden. Ondanks de positieve evolutie van de volumes lag de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 373 miljoen euro ongeveer 4,6 procent lager dan de 391 miljoen euro van vorig jaar. De kostendaling dankzij de lagere grondstoffenprijzen werd gecompenseerd door de verlaagde verkoopprijzen aangezien de concurrentie-omgeving nog altijd lastig is. De EBITDA-marge vóór bijzondere baten en lasten van 13,8 procent lag ongeveer op het niveau van vorig jaar (toen 13,7 procent). 

 

Vooruitzichten voor 2017 

 

De goede evolutie van 2016 zet zich voort in 2017. LANXESS heeft het nieuwe boekjaar zeer goed ingezet. Het bedrijf verwacht voor het eerste kwartaal van 2017 een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 300 en 320 miljoen euro. Dat zou een stijging van de resultaten zijn met ongeveer 20 procent ten opzichte van een jaar geleden (262 miljoen euro). 

 

Voor het hele jaar 2017 verwacht LANXESS een lichte stijging van de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten ten opzichte van 2016. Een geslaagde afsluiting van de geplande overname van Chemtura zou een extra bijdrage tot de winst opleveren die LANXESS nog niet heeft opgenomen in zijn huidige prognose voor 2017. 

 

Het bedrijf geeft gewoonlijk zijn prognose wanneer het de cijfers van het eerste kwartaal bekendmaakt. Dit kwartaalbericht zal op 11 mei 2017 gepubliceerd worden. 

 

Kerncijfers voor het hele boekjaar/Q4 2016 

(cijfers in miljoen euro)

 

LANXESS is een marktleider op het gebied van speciaalchemie, had in 2016 een omzet van 7,7 miljard euro en telt momenteel circa 16.700 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 54 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van chemische halffabricaten, chemische specialiteiten en kunststoffen. Langs ARLANXEO, een joint venture met Saudi-Aramco, is LANXESS ook een wereldleider in synthetisch rubber. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good. 

 

Keulen, 15 maart 2017 

eic (2017-00023e) 


Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG of van één van de bedrijven of van één van de organen van de groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

 

 

 

 • Gallery