LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2017-08-10

LANXESS verwacht na sterk tweede kwartaal nog steeds een recordresultaat 2017

  • Omzet stijgt met bijna 30 procent tot 2,5 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom 25,3 procent hoger tot 367 miljoen euro
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 14,6 procent
  • Chemtura-overname draagt flink bij tot het resultaat
  • Verslaggeving in een nieuwe segmentenstructuur
  • Groepsresultaat na correctie met 75 procent gestegen tot 141 miljoen euro
  • Prognose voor het hele jaar 2017 bevestigd: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 1,225 en 1,3 miljard euro

Na een goed tweede kwartaal van 2017 verwacht speciaalchemiebedrijf LANXESS voor het lopende boekjaar nog altijd het beste resultaat uit de geschiedenis van het bedrijf.

De wereldwijde omzet van de speciaalchemiegroep steeg met bijna 30 procent tot 2,5 miljard euro (2016: 1,9 miljard euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam met ongeveer 25 procent toe tot 367 miljoen euro (2016: 293 miljoen euro). Deze stijging was hoofdzakelijk het gevolg van de bijdrage van de pas verworven activiteiten van Chemtura en van grotere omzetvolumes en hogere verkoopprijzen. In het tweede kwartaal van 2017 bedroeg de EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten 14,6 procent. Zij lag dus iets lager dan de hoge 15,1 procent van vorig jaar.

CEO van LANXESS Matthias Zachert: “Onze groeistrategie werpt vruchten af. Onze sterke operationele prestaties en onze winstgevende aankopen liggen aan de basis van de sterke resultaten van het tweede kwartaal. De pas verworven activiteiten van Chemtura leveren al een flinke bijdrage tot het resultaat op en de overige afdelingen van onze speciaalchemieportefeuille evolueren eveneens gunstig.”

Als gevolg van eenmalige buitengewone kosten bedroeg het groepsresultaat 3 miljoen euro (2016: 75 miljoen euro). Deze eenmalige effecten zijn het gevolg van de overname van Chemtura en van de geplande sluiting van de chroomchemicaliënproductie in de Argentijnse vestiging Zárate in het vierde kwartaal van 2017. Na correctie voor deze effecten steeg het groepsresultaat met circa 75 procent tot 141 miljoen euro (2016: 80 miljoen euro).

“Alles bij elkaar genomen liggen we volledig op koers en wij verwachten voor het hele boekjaar nog altijd een recordresultaat. In vergelijking met het zeer sterke tweede kwartaal van 2016 verwachten wij wel in het tweede halfjaar van 2017 een iets zwakkere dynamiek”, aldus Zachert.

Voor het hele jaar 2017 voorspelt de groep nog altijd een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 1,225 en 1,3 miljard euro. Het hoogste operationele resultaat dat LANXESS tot nu toe behaald heeft, was in 2012 met circa 1,2 miljard euro.

Nieuwe segmentenstructuur

Eind april rondde LANXESS de overname van de Amerikaanse chemiegroep Chemtura af. Daarna werd de structuur van de Groep herschikt. Vanaf nu brengt LANXESS verslag uit over vijf segmenten met in totaal twaalf business units.

Het segment Advanced Intermediates omvat de bedrijfsactiviteiten met halffabricaten en agrochemicaliën. In het nieuwe segment Specialty Additives zijn alle additievenactiviteiten ondergebracht. Tot het segment Performance Chemicals behoren de business units voor kleurpigmenten, lederchemicaliën, materiaalbeschermingsproducten en waterbehandelingstechnologieën. Het segment Engineering Materials bevat de bedrijfsactiviteiten met hightech-plastics en urethanen. In het segment ARLANXEO is de activiteit synthetische rubbers verankerd. Voor de verslaggeving over de segmenten werden de cijfers van vorig jaar indien nodig geherformuleerd op basis van de nieuwe structuur.

Omzet in alle segmenten veel hoger

De omzet van het segment Advanced Intermediates in het tweede kwartaal van 2017 bedroeg 505 miljoen euro, of 14,0 procent meer dan de 443 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten sprong 10,2 procent hoger, van 88 miljoen euro vorig jaar tot 97 miljoen euro nu. Vooral de gestegen verkoopprijzen en de inbreng van de nieuwe business unit Organometalen hadden een positief effect. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van de groep bedroeg 19,2 procent, (2016: 19,9 procent).

In het nieuwe segment Specialty Additives steeg de omzet met 106,6 procent tot 440 miljoen euro, (2016: 213 miljoen). De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg met wel 67,0 procent van 45 miljoen euro een jaar geleden tot 75 miljoen euro nu. Deze positieve evolutie was hoofdzakelijk te danken aan de onlangs verworven activiteiten van Chemtura. Ook de hogere omzetvolumes hielpen hierbij. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 17,0 procent lag onder het hoge niveau van verleden jaar van 21,1 procent.

In het segment Performance Chemicals steeg de omzet in het tweede kwartaal van 2017 met 11,2 procent tot 367 miljoen euro (2016: 330 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 80 miljoen euro, of 15,9 procent hoger dan de 69 miljoen euro van een jaar geleden. Hogere verkoopprijzen en de 2016 verworven specialiteitenactiviteit voor Clean & Disinfect waren gunstig voor het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten klom van 20,9 procent tot 21,8 procent.

In het nieuwe segment Engineering Materials groeide de omzet met 31,3 procent tot 361 miljoen euro (2016: 275 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dikte flink aan, namelijk met 60,0 procent; van 45 miljoen euro tot 72 miljoen euro. Het resultaat had vooral baat bij de bijdrage van de onlangs verworven urethanenactiviteit van Chemtura. Hogere omzetvolumes, hogere verkoopprijzen en een zeer goede benutting van de capaciteit droegen eveneens bij tot de positieve evolutie van het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg dan ook 19,9 procent en lag dus heel wat hoger dan een jaar geleden (16,4 procent).

In het segment ARLANXEO zwol de omzet met 24,6 procent aan tot 835 miljoen euro (2016: 670 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde met drie procent tot 92 miljoen euro (2016: 95 miljoen euro). Gestegen grondstoffenkosten werden aan de klanten doorgerekend, maar dat voordeel werd vooral tenietgedaan door hogere energiekosten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 11,0 procent (2016: 14,2 procent).

Kerncijfers voor het tweede kwartaal van 2017
(cijfers in miljoen euro)
 

 

Q2 2016

 
 

Q2 2017

 
 

Change in percent

 
 

Sales

 
 

1,943

 
 

2,522

 
 

30

 
 

EBITDA pre exceptionals

 
 

293

 
 

367

 
 

25

 
 

EBITDA margin pre exceptionals (percent)

 
 

15.1

 
 

14.6

 
 

 

 
 

Net income

 
 

75

 
 

3

 
 

(96)

 
 

Earnings per share (€)

 
 

0.82

 
 

0.04

 
 

(96)

 
 

Earnings per share pre exceptionals (€)

 
 

0.88

 
 

1.54

 
 

75

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2016 een omzet van 7,7 miljard euro en telt momenteel circa 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 75 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. Met ARLANXEO, een joint venture met Saudi Aramco, is LANXESS bovendien een topleverancier van synthetisch rubber. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good. 

 

Keulen, 10 augustus 2017 

eic (2017-00070) 

 

LANXESS in België  

LANXESS nv heeft twee vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubberchemicaliën en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. In Lillo wordt caprolactam en polyamide gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. LANXESS nv heeft ruim 900 werknemers.

 

Bij ARLANXEO Belgium nv in Zwijndrecht wordt butylrubber geproduceerd. De fabriek in Zwijndrecht behoort tot ARLANXEO, de joint venture met Saudi Aramco. Bij ARLANXEO Belgium nv werken zowat 350 werknemers. 

 
België is met ruim 1.200 werknemers en vijf fabrieken één van de belangrijkste productieplaatsen binnen de LANXESS Groep.  

 

Toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.