LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2018-03-15

LANXESS boekt recordresultaat in 2017 en zet het nieuwe jaar goed in

  • Omzet in het boekjaar 2017 met 25,5 procent gestegen tot 9,66 miljard euro
  • Sterk gestegen omzetvolumes in alle segmenten
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met 29,6 procent tot 1,29 miljard euro
  • De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 12,9 procent tot 13,3 procent
  • Groepsresultaat vóór buitengewone baten en lasten klom 53,9 procent hoger tot 379 miljoen euro
  • Dividendvoorstel voor 2017: stijging met 14 procent tot 0,80 euro per aandeel
  • Vooruitzichten voor heel 2018: voor “New LANXESS” iets hogere EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dan vorig jaar verwacht
  • CEO Matthias Zachert: “In het afgelopen boekjaar hebben wij strategisch en operationeel veel bereikt. Zo hebben wij een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Speciaalchemiegroep LANXESS zet zijn winstgevende groeikoers voort. Het bedrijf heeft het boekjaar 2017 met een recordresultaat afgesloten en ook het nieuwe jaar al goed ingezet.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg in het boekjaar 2017 met 29,6 procent tot 1,29 miljard euro, het hoogste resultaat in de geschiedenis van het bedrijf. Het jaar daarvoor bedroeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten 995 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat ligt dus aan de bovenkant van de vooropgezette bandbreedte van 1,25 tot 1,3 miljard euro.

 

De belangrijkste motors voor de sterke resultaatstijging waren de grotere omzetvolumes in alle segmenten en de sterke bijdrage van de activiteiten van Chemtura, die vorig jaar werden overgenomen. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten klom van 12,9 procent op tot 13,3 procent en kwam daardoor iets dichter bij de op middellange termijn nagestreefde marge. Verwacht wordt dat de gemiddelde marge vanaf 2021 tussen de 14 en 18 procent zal liggen. De omzet van de Groep steeg eveneens aanzienlijk, namelijk met 25,5 procent van 7,7 miljard euro in 2016 tot 9,66 miljard euro in 2017.

 

Het resultaat van de hele Groep bedroeg 87 miljoen euro, tegenover 192 miljoen euro vorig jaar. Deze daling was het gevolg van aanzienlijke eenmalige buitengewone kosten, enerzijds vooral voor de integratie van de activiteiten van Chemtura en de consolidatie van productienetwerken en waardecreatieketens, en anderzijds als gevolg van de belastinghervorming in de VS. Na correctie voor deze buitengewone effecten en de afschrijving van immateriële activa steeg het groepsresultaat met 53,9 procent van 246 miljoen euro tot 379 miljoen euro.

 

De meegedeelde financiële kerncijfers beantwoorden aan de verwachtingen van de markt.

 

“In het afgelopen boekjaar hebben wij strategisch en operationeel veel bereikt. Zo hebben wij een stevige basis voor de toekomst gelegd,” aldus Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS. “Wij hebben met Chemtura onze grootste overname tot nu toe met succes afgerond en daarnaast de kwaliteit van onze portefeuille nog aanzienlijk verbeterd. Met deze structuur hebben wij het beste resultaat van de geschiedenis van LANXESS tot nu toe gerealiseerd en tegelijkertijd de rendabiliteit van de Groep verbeterd.”

 

Voorstel voor hoger dividend voor 2017

 

De mooie bedrijfsresultaten van 2017 zouden opnieuw moeten uitmonden in een dividendverhoging. Daarom zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 15 mei 2018 voorstellen om het dividend met 14 procent op te trekken tot 0,80 euro per aandeel. Dat zou neerkomen op een totale uitkering van ongeveer 73,2 miljoen euro.

 

Duitse vestigingen versterkt, groeiregio’s uitgebreid

 

LANXESS heeft in 2017 niet alleen overnames gedaan, maar ook zijn organische groei opgevoerd. De Groep heeft circa 550 miljoen euro geïnvesteerd in zijn wereldwijde fabriekennetwerk, waarvan circa 235 miljoen euro in de Duitse vestigingen. Het bedrijf boekte in 2017 ook vooruitgang in zijn streven naar een groter regionaal evenwicht van zijn activiteiten. In de groeiregio’s Noord-Amerika en Azië breidde LANXESS zijn aanwezigheid en zijn omzet verder uit. Het aandeel van Noord-Amerika in de wereldwijde omzet steeg van 17 procent tot 19 procent, en dat van Azië-Pacific van 26 procent tot 28 procent. De Groep genereert nu dus bijna de helft van zijn omzet in deze beide marktregio’s.

 

Omzet en resultaat in alle segmenten gestegen

 

De omzet van het segment Advanced Intermediates bedroeg in het boekjaar 2017 1,97 miljard euro, of 13,1 procent meer dan de 1,74 miljard euro van het jaar daarvoor. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten lag 2,8 procent hoger op 335 miljoen euro (2016: 326 miljoen euro). Dit positieve resultaat werd gerealiseerd door een flinke stijging van de omzetvolumes voor halffabricaten, maar wel afgezwakt door de zwakke vraag in de landbouwsector en nadelige wisselkoerseffecten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 17,0 procent (2016: 18,7 procent).

 

De omzet in het segment Specialty Additives verdubbelde bijna. Hij schoot 90,7 procent hoger tot 1,60 miljard euro, tegenover 841 miljoen euro een jaar eerder. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dikte eveneens flink aan met 76,8 procent tot 267 miljoen euro (2016: 151 miljoen euro). Dit sterke bedrijfsresultaat was vooral te danken aan de integratie van de additievenactiviteit van Chemtura. Ook de hogere omzetvolumes oefenden een positieve invloed uit. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 16,6 procent (2016: 18,0 procent).

 

De omzet in het segment Performance Chemicals steeg met 10,5 procent van 1,30 miljard euro tot ongeveer 1,44 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom tot 252 miljoen euro, of een stijging met 13,0 procent ten opzichte van de 223 miljoen euro van het jaar daarvoor. Het betere resultaat was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de forse volumegroei. De activiteit Clean and Disinfect, die LANXESS in 2016 van Chemours had overgenomen, leverde ook een mooie bijdrage tot het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg dan ook tot 17,5 procent (2016: 17,1 procent).

 

De omzet in het segment Engineering Materials steeg met 29,4 procent van 1,06 miljard euro tot 1,37 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 219 miljoen euro, of een stijging met 37,7 procent ten opzichte van de 159 miljoen euro van een jaar voordien. Die was vooral te danken aan de urethanenactiviteit die samen met Chemtura was overgenomen en de hogere verkoopprijzen en grotere omzetvolumes. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg dan ook van 15,1 tot 16,0 procent.

 

In het segment ARLANXEO steeg de omzet met 19,2 procent tot 3,23 miljard euro ten opzichte van de 2,71 miljard euro van een jaar eerder. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 385 miljoen euro, of een stijging met 3,2 procent ten opzichte van de 373 miljoen euro van het jaar daarvoor. Het resultaat werd beïnvloed door de aanhoudende moeilijke concurrentiesituatie, de zeer volatiele grondstoffenprijzen en de zwakke Amerikaanse dollar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 11,9 procent (2016: 13,8 procent).

  

Vooruitzichten voor 2018: balans zonder ARLANXEO

 

De positieve evolutie van 2017 werd voortgezet met een goede start van het nieuwe jaar. In 2018 wordt bij LANXESS een boekhoudtechnische wijziging uitgevoerd: vanaf het tweede kwartaal van 2018 wordt ARLANXEO, de joint venture voor rubber, weergegeven als een beëindigde activiteit. In de vier andere segmenten -  Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals en Engineering Materials samen “New LANXESS” genoemd - verwacht de Groep een lichte stijging van de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten. Na uitsluiting van ARLANXEO bedroeg dit kerncijfer in 2017 925 miljoen euro.

 

Ook dit jaar zal de Groep een concrete winstverwachting meedelen bij de bekendmaking van de cijfers van het eerste kwartaal. Dat kwartaalbericht wordt op 4 mei 2018 gepubliceerd.

 

 

KERNCIJFERS VAN DE LANXESS GROEP

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2017 een omzet van 9,7 miljard euro en telt momenteel zowat 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 74 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. Met ARLANXEO, een joint venture met Saudi-Aramco, is LANXESS ook een topleverancier van synthetisch rubber. LANXESS wordt genoteerd in de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

 

Keulen, 15 maart 2018

eic          (2018-00017e)

 

Toekomstgerichte uitspraken

 Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.