LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2018-11-12

Na een sterk derde kwartaal bevestigt LANXESS zijn winstverwachting voor 2018

  • Omzet stijgt in het derde kwartaal met 4,4 procent tot 1,79 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten neemt met 1,5 procent toe tot 277 miljoen euro
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedraagt 15,5 procent
  • Nettoresultaat van de voortgezette activiteiten stijgt tot 80 miljoen euro
  • Verwachte stijging van de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nog steeds aan de bovenkant van de bandbreedte van vijf tot tien procent

Keulen – Na een sterk derde kwartaal bevestigt speciaalchemiebedrijf LANXESS zijn winstverwachting voor 2018. Het bedrijf verwacht ten opzichte van 2017 nog altijd een stijging van de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten aan de bovenkant van de bandbreedte van vijf tot tien procent. Vorig jaar lag het vergelijkbare cijfer om en bij de 925 miljoen euro.

 

“Wij hebben ons huiswerk gemaakt en LANXESS de laatste jaren goed gepositioneerd. Daardoor blijven wij op koers, ondanks de huidige tegenwind vanuit de economie en geopolitieke onzekerheden,” aldus Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS.

 

In het derde kwartaal van 2018 steeg de omzet met 4,4 procent tot zo'n 1,79 miljard euro. Dat was vooral het gevolg van hogere verkoopprijzen. Vorig jaar behaalde LANXESS een flinke omzet van 1,71 miljard euro. De EBITDA voor buitengewone baten en lasten verbeterde met 1,5 procent tot 277 miljoen euro, terwijl die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar 273 miljoen euro bedroeg. Het resultaat werd positief beïnvloed door hogere verkoopprijzen, synergieën als gevolg van de overname van Chemtura en de inbreng van de activiteit met fosforadditieven in de VS, die wij in de lente van Solvay hebben overgenomen. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bleef op het nog steeds gezonde niveau van 15,5 procent. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar was dat 16,0 procent.

 

Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten steeg aanzienlijk tot 80 miljoen euro, vergeleken met 55 miljoen euro een jaar geleden. In hetzelfde kwartaal van 2017 ondervond het groepsresultaat de invloed van de buitengewone kosten voor de consolidatie van het productienetwerk.

 

Het segment Specialty Additives zet het sterkste resultaat neer

 

In het derde kwartaal van 2018 bedroeg de omzet in het segment Advanced Intermediates 534 miljoen euro. Dat is 11,0 procent meer dan de 481 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg, net als vorig jaar, 87 miljoen euro. De sterke activiteit voor tussenproducten van de business unit Advanced Industrial Intermediates compenseerde de aanhoudend zwakke vraag vanuit de agrarische sector in de business unit Saltigo. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg dan ook 16,3 procent, vergeleken met 18,1 procent een jaar geleden.

 

In het segment Specialty Additives steeg de omzet met 4,6 procent tot 502 miljoen euro, tegenover 480 miljoen euro vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 93 miljoen euro en lag dus 20,8 procent hoger dan de 77 miljoen euro van het derde kwartaal van 2017. Daarmee levert dat segment voor het eerst de grootste bijdrage tot de EBITDA van het hele bedrijf. De belangrijkste aanjagers van het gestegen resultaat waren de synergie-effecten van de Chemtura overname en de bijdrage van de activiteit met fosforadditieven in de VS, die wij hebben overgenomen van Solvay. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 18,5 procent lag heel wat hoger dan de 16,0 procent van vorig jaar.

 

In het segment Performance Chemicals daalde de omzet met 8,5 procent tot 334 miljoen euro, na de 365 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 53 miljoen euro lag 18,5 procent lager dan de 65 miljoen euro van vorig jaar. Het resultaat stond onder druk door een zwakkere chroomertsactiviteit, onder meer als gevolg van stakingen, de verkoop van de chloordioxideactiviteit van de business unit Material Protection Products en lagere omzetvolumes bij de kleurpigmenten voor de bouwsector. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde van 17,8 procent tot 15,9 procent.

 

 

In het segment Engineering Materials steeg de omzet met 12,6 procent tot 394 miljoen euro, tegenover 350 miljoen euro vorig jaar. De EBITDA voor buitengewone baten en lasten steeg met een forse 9,4 procent tot 70 miljoen euro, tegenover 64 miljoen euro een jaar geleden. Vooral de business unit High Performance Materials droeg met grotere omzetvolumes en hogere prijzen bij tot dit resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 17,8 procent lag iets onder het cijfer van 18,3 procent van het derde kwartaal van 2017.

 

Financiële kerncijfers voor het derde kwartaal van 2018

(cijfers in miljoen euro)
 

 

 

 

 
 

Q3 2017

 
 

Q3 2018

 
 

Wijziging in procent

 
 

Omzet

 
 

1,710

 
 

1,786

 
 

4.4

 
 

EBITDA  vóór buitengewone baten en lasten 

 
   

 273

 
 

 277

 
 

1.5

 
 

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

 
 

16.0

 
 

15.5

 
 

 

 
 

Groepsresultaat uit voortgezette activiteiten

 
 

55

 
 

80

 
 

45.5

 

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2017 een omzet van 9,7 miljard euro en telt momenteel circa 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 73 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

 

 

Keulen,                 12 november 2018

 

eic                          (2018-00087e)

 

 

 

Toekomstgerichte uitspraken

 

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.