LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2019-11-13

LANXESS houdt ook in het derde kwartaal stand

  • Omzet van 1,781miljard euro op niveau van vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 267 miljoen euro iets lager dan verleden jaar
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 15,0 procent
  • Prognose voor heel 2019 ongewijzigd: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 1,000 en 1,050 miljard euro
  • Herstructurering van de organometalenactiviteit

Keulen – Speciaalchemiegroep LANXESS hield ook in het derde kwartaal van 2019 goed stand, niettegenstaande het economische klimaat verder achteruitging. Zoals verwacht viel het resultaat in het derde kwartaal slechts iets zwakker uit dan verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 267 miljoen euro lag 3,6 procent lager dan de 277 miljoen euro van een jaar geleden.

  

Vooral de zwakkere vraag vanuit de auto-industrie en de zwakke chroomertsactiviteit drukten op het resultaat. Deze effecten werden echter bijna geheel uitgevlakt door de stabiele portefeuille van de Groep en de gunstige wisselkoerseffecten, vooral van de sterke Amerikaanse dollar. De EBITDA-marge bedroeg dan ook 15,0 procent, vergeleken met 15,5 procent een jaar geleden.

  

“Onze stabiele positie heeft eens te meer haar waarde bewezen, zodat wij op koers blijven, ondanks deze turbulente periode. Ook al blijft de economische situatie moeilijk, toch zetten wij onze spurt naar het einde van het jaar optimistisch in,” zegt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

  

Voor het vierde kwartaal verwacht LANXESS dat de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten iets beter zal uitvallen dan vorig jaar. Voor heel 2019 verwacht de speciaalchemiegroep een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van tussen de 1,000 en 1,050 miljard euro (in 2018: 1,016 miljard euro).

   

De omzet van de Groep bedroeg in het derde kwartaal van 2019, net als verleden jaar, 1,781 miljard euro. De groepswinst daalde van 80 miljoen euro met 13,8 procent tot 69 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van hogere afschrijvingen. De winst per aandeel daalde iets minder, namelijk met 10,2 procent van 0,88 euro tot 0,79 euro. Dat was het gevolg van het kleinere gemiddelde aantal uitstaande aandelen na het inkoopprogramma van eigen aandelen.

   

Herstructurering van de organometalenactiviteit

 

LANXESS zet een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van zijn portefeuille. De Groep herstructureert zijn organometalenactiviteit en zal zich daarbij in de toekomst concentreren op rendabele groeisegmenten. Daartoe investeert LANXESS in zijn Duitse vestiging in Bergkamen om en bij de 5 miljoen euro in een uitbreiding van de organometalenproductie op basis van aluminium. Die worden als katalysatoren gebruikt bij de vervaardiging van hightech-plastics. Deze activiteit onderscheidt zich door haar aantrekkelijke winstmarges en goede groeiperspectieven.

  

Eveneens in Bergkamen produceert LANXESS organometalen op basis van tin. De Groep heeft deze activiteit verkocht aan de PMC Group, een Amerikaans chemiebedrijf. Op 9 november 2019 hebben beide partijen hierover een overeenkomst ondertekend. De transactie zal waarschijnlijk tegen het einde van 2019 afgerond zijn. Er werd afgesproken om het stilzwijgen over de aankoopprijs te bewaren. LANXESS zal tot minstens eind 2021 voor de toekomstige eigenaar op tin gebaseerde organometalen blijven produceren in het kader van een ‘contract manufacturing’-regeling. Op tin gebaseerde organometalen worden vooral gebruikt voor de vervaardiging van polyvinylchloride (pvc), katalysatoren en andere chemische halffabricaten.  

 

“Met deze herstructurering maken wij onze organometalenactiviteit heel wat stabieler en rendabeler”, zegt Hubert Fink, lid van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de activiteit met op tin gebaseerde organometalen onder de nieuwe eigenaar beter verder kan worden ontwikkeld.”

 

Organometalen behoren tot de portefeuille van de business unit Advanced Industrial Intermediates.

   

Q3 2019: drie van de vier segmenten melden een hoger bedrijfsresultaat

 

Het segment Advanced Intermediates heeft ook in het derde kwartaal goed gepresteerd. Dat had vooral te maken met een goede projectactiviteit bij Saltigo. Ook de evolutie van de wisselkoersen had een positieve invloed. Ondanks het negatieve prijseffect van de gedaalde grondstoffenprijzen lag de omzet van 549 miljoen euro 2,8 procent hoger dan de 534 miljoen euro van verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 87 miljoen euro met 2,3 procent toe tot 89 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 16,2 procent lag op het niveau van vorig jaar.

 

Het segment Specialty Additives evolueerde in het derde kwartaal positief ondanks een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie en de beëindiging van ‘toll manufacturing’-contracten met een lage winstmarge. Dat was het gevolg van voordelige wisselkoerseffecten en een sterke activiteit in de business unit Polymer Additives. De omzet van 503 miljoen euro lag op het niveau van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten verbeterde met 4,3 procent tot 97 miljoen euro, terwijl die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar 93 miljoen euro bedroeg. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg tot een sterke 19,3 procent, vergeleken met 18,5 procent een jaar geleden.

 

Ook het segment Performance Chemicals deed het beter dan in het derde kwartaal van verleden jaar. Net als de vorige kwartalen tekenden de business units met waterzuiverings- en materiaalbeschermingsproducten een sterke groei op. Daar kwamen nog gunstige wisselkoerseffecten bij. De zwakke chroomertsactiviteit in de business unit Leather had nog steeds een negatieve invloed. De omzet klom 6,0 procent hoger, namelijk van 334 miljoen euro tot 354 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 56 miljoen euro lag 5,7 procent hoger dan de 53 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten was met 15,8 procent even hoog als vorig jaar.

 

In het segment Engineering Materials bleef de zwakkere vraag vanuit de auto-industrie wegen op de omzet en het resultaat. Ook de lagere verkoopprijzen als gevolg van de gedaalde grondstoffenkosten hadden een negatieve invloed op de omzet. Zo daalde de omzet ondanks gunstige wisselkoerseffecten met 10,4 procent van 394 miljoen euro tot 353 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 59 miljoen euro en lag dus 15,7 procent lager dan de 70 miljoen euro van het derde kwartaal van 2018. De EBITDA-marge, die vorig jaar 17,8 procent bedroeg, lag nu op 16,7 procent.

 

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2018 een omzet van 7,2 miljard euro en telt momenteel zowat 15.500 personeelsleden in 33 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 60 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

Toekomstgerichte uitspraken


 
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.

  • Gallery