LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2019-08-02

LANXESS blijft op koers na stabiel tweede kwartaal

  • Omzet van 1,810 miljard euro slechts iets lager dan vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 286 miljoen euro benadert het niveau van vorig jaar
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten blijft stabiel op 15,8 procent
  • Groepsresultaat stijgt tot 100 miljoen euro
  • Inkoop van eigen aandelen voltooid – aandelen ingetrokken
  • Prognose voor het hele boekjaar 2019 bevestigd: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 1,000 en 1,050 miljard euro

Keulen – Speciaalchemiegroep LANXESS blijft ondanks de economische vertraging en geopolitieke onzekerheden op koers en blikt terug op een stabiel tweede kwartaal. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde slechts licht, namelijk met 1,4 procent tot 286 miljoen euro en bereikte daarmee bijna de 290 miljoen euro van het sterke tweede kwartaal van verleden jaar.

 

Vooral als gevolg van de zwakke vraag vanuit de auto-industrie daalden de omzetvolumes in de segmenten Engineering Materials en Specialty Additives. Daarnaast drukten ook de zwakke chroomertsactiviteiten op het resultaat. Deze ontwikkelingen werden echter bijna helemaal goedgemaakt door de stabiele portefeuille van de Groep en gunstige wisselkoerseffecten, vooral van de sterke Amerikaanse dollar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bleef tijdens het tweede kwartaal gehandhaafd op 15,8 procent, tegenover 15,9 procent een jaar geleden.

 

 Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG: “Onze strategische heroriëntatie en onze stabielere positie werpen vruchten af, juist in deze economisch onzekere periode. Wij hebben in het tweede kwartaal opnieuw goede resultaten neergezet en onze prognose voor het hele boekjaar bevestigd.”

 

De speciaalchemiegroep verwacht voor het hele boekjaar 2019 een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 1,000 tot 1,050 miljard euro. Vorig jaar behaalde LANXESS een resultaat van 1,016 miljard euro. De Groep gaat ervan uit dat het resultaat in het derde kwartaal iets zwakker en in het vierde jaar kwartaal iets beter dan vorig jaar zal uitvallen.

 

De groepsomzet van 1,810 miljard euro lag in het tweede kwartaal van 2019 1,0 procent onder het cijfer van vorig jaar, dat 1,829 miljard euro bedroeg. Het groepsresultaat steeg met 3,1 procent van 97 miljoen euro tot 100 miljoen euro. De winst per aandeel steeg buitengewoon, namelijk met 8,6 procent, van 1,05 euro tot 1,14 euro. Dat was het gevolg van het kleinere gemiddelde aantal uitstaande aandelen doordat LANXESS op 12 juni 2019 de inkoop van eigen aandelen met een volume van bijna 200 miljoen euro heeft afgerond. Zoals gepland werden deze aandelen op 9 juli ingetrokken.

 

Meer evenwichtige portefeuille zorgt voor stabiliteit

 

Het segment Advanced Intermediates bewees ook in het tweede kwartaal van 2019 zijn operationele kracht, ondanks de aanhoudend zwakke vraag vanuit de landbouwmarkt. Dat was vooral te danken aan de verdere positieve ontwikkeling van de business unit Advanced Industrial Intermediates en goede projectactiviteiten bij Saltigo. De evolutie van de wisselkoersen had eveneens een positief effect. De omzet van 561 miljoen euro lag 2,7 procent hoger dan de 546 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dikte met 10,3 procent flink aan van 97 miljoen euro tot 107 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 17,8 procent tot 19,1 procent.

 

Het segment Specialty Additives kende in het tweede kwartaal van 2019 in vergelijking met vorig jaar een stabiele ontwikkeling. Door de beëindiging van minder rendabele loonproductiecontracten en de zwakkere vraag vanuit de auto-industrie, vooral in de business unit Rhein Chemie, waren de omzetvolumes er kleiner. Toch bleef de omzet van 506 miljoen euro op hetzelfde niveau als vorig jaar (508 miljoen euro), want deze ontwikkeling werd bijna volledig gecompenseerd door gunstige wisselkoerseffecten en prijsstijgingen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde licht, namelijk met 2,2 procent van 91 miljoen euro vorig jaar tot 89 miljoen euro nu. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten was met 17,6 procent bijna even hoog als de 17,9 procent van vorig jaar.

 

In het segment Performance Chemicals zorgde de evenwichtige portefeuille voor stabiliteit. Vooral de operationele kracht van de business units met producten voor waterzuivering en materiaalbescherming en positieve wisselkoerseffecten maakten de zwakke chroomertsactiviteiten in de business unit Leather goed. De omzet bleef stabiel op de 356 miljoen euro van verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met 3,4 procent van 58 miljoen euro vorig jaar tot 60 miljoen euro nu. Met uitzondering van Leather droegen alle business units van het segment bij tot het betere resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg dan ook van 16,3 procent tot 16,9 procent.

 

In het segment Engineering Materials drukte de dalende vraag vanuit de auto-industrie op de omzet en het resultaat. Ook positieve wisselkoerseffecten brachten hier geen soelaas. De omzet bedroeg 365 miljoen euro en lag dus 8,5 procent onder het sterke cijfer van vorig jaar van 399 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde met 19,8 procent van 81 miljoen euro vorig jaar tot 65 miljoen euro nu. Na 20,3 procent een jaar geleden bedraagt de EBITDA-marge nu 17,8 procent, wat nog altijd een goed niveau is.

 

 

1 Cijfers van vorig jaar van voortgezette activiteiten

² Na aftrek van termijndeposito’s en voor verkoop beschikbare effecten

3 Referentiedatum 31.12.2018

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2018 een omzet van 7,2 miljard euro en telt momenteel zo’n 15.400 personeelsleden in 33 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 60 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI en Europa) en FTSE4Good.

 

Keulen,                 2 augustus 2019

dae                        (2019-00069) 

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.