LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2019-05-14

LANXESS: Stabiele bedrijfsprestaties in het eerste kwartaal van 2019 ondanks economische vertraging

  • Omzet van 1,822 miljard euro blijft op niveau van vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten neemt met 1,9 procent toe tot 275 miljoen euro
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten stijgt tot 15,1 procent
  • Groepsresultaat van 84 miljoen euro 3,7 procent hoger dan vorig jaar
  • Inkoop van eigen aandelen: op 10 mei 2019 is 176 miljoen euro van de 200 miljoen euro gebruikt
  • Prognose voor het hele jaar: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 1,000 miljard euro en 1,050 miljard euro

Keulen – Ondanks de verzwakkende conjunctuur is het speciaalchemiebedrijf LANXESS het nieuwe boekjaar solide gestart. In het eerste kwartaal van 2019 steeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten met 1,9 procent tot 275 miljoen euro. Tijdens het sterke eerste kwartaal van vorig jaar was dat 270 miljoen euro. Deze positieve evolutie was vooral het gevolg van gestegen verkoopprijzen en gunstige wisselkoerseffecten, met name van de Amerikaanse dollar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 14,9 procent vorig jaar tot 15,1 procent nu.

"Ongeacht de zwakkere handelssituatie hebben wij het nieuwe boekjaar goed ingezet. Onze resultaten tonen opnieuw aan dat onze situatie heel wat stabieler is dan enkele jaren geleden. Wij konden de dalende vraag vanuit de auto-industrie ruimschoots compenseren en onze rendabiliteit nogmaals verhogen, zelfs vergeleken met het sterke eerste kwartaal van verleden jaar," zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

De omzet van de Groep bedroeg in het eerste kwartaal van 2019 1,822 miljard euro, wat ongeveer evenveel is als vorig jaar. Het groepsresultaat klom 3,7 procent hoger, namelijk van 81 miljoen euro tot 84 miljoen euro. Doordat gemiddeld een kleiner aantal aandelen uitstond, steeg de winst per aandeel nog sterker, namelijk met 4,5 procent van 0,89 euro tot 0,93 euro. In de eerste drie maanden van het boekjaar 2019 heeft LANXESS voor 111 miljoen euro eigen aandelen ingekocht. Op 10 mei 2019 is nog voor 65 miljoen euro extra aan eigen aandelen ingekocht. In totaal heeft de Groep gepland om eigen aandelen in te kopen voor een bedrag van maximum 200 miljoen euro. Deze operatie zou ten laatste op 31 december 2019 moeten zijn afgerond.

Voor het hele jaar 2019 verwacht LANXESS een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 1,000 miljard euro tot 1,050 miljard euro. Een jaar geleden behaalde de speciaalchemiegroep een resultaat van 1,016 miljard euro.

Drie van de vier segmenten zetten een beter bedrijfsresultaat neer


Het segment Advanced Intermediates heeft het nieuwe boekjaar sterk ingezet, ondanks de nog altijd zwakke landbouwmarkt. Zowel voor de omzet als voor de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten behaalde het segment het beste kwartaalresultaat in de geschiedenis van het bedrijf. In het eerste kwartaal van 2019 lag de omzet van 586 miljoen euro 3,7 procent boven de 565 miljoen euro van verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dikte van 102 miljoen euro met wel 11,8 procent aan tot 114 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten liep met 18,1 procent op tot 19,5 procent.

In het segment Specialty Additives daalden de omzetvolumes door de beëindiging van onrendabele tolproductiecontracten, de opheffing van een vestiging en de verzwakking van de auto-industrie. In het eerste kwartaal van 2019 daalde de omzet met 3,0 procent van 500 miljoen euro tot 485 miljoen euro. In de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten konden gunstige prijs- en wisselkoerseffecten en kostensynergieën de lagere omzetvolumes meer dan goedmaken. Ook het bedrijf voor fosforchemicaliën van Solvay, dat wij in het eerste kwartaal van 2018 hebben overgenomen, leverde een positieve bijdrage tot het resultaat. Dat resultaat klom 2,5 procent hoger, namelijk van 81 miljoen euro tot 83 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 17,1 procent was hoger dan vorig jaar (16,2 procent).

In het segment Performance Chemicals verbeterden de omzet en het resultaat. Dat was te danken aan de operationele kracht van de business units voor waterbehandeling en materiaalbeschermingsproducten en aan gunstige wisselkoerseffecten, die de zwakke chroomertsactiviteiten van de business unit Leather ruimschoots compenseren. De omzet nam in het eerste kwartaal van 2019 met 3,3 procent toe, namelijk van 336 miljoen euro tot 347 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met 3,8 procent tot 54 miljoen euro, terwijl die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar 52 miljoen euro bedroeg. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 15,6 procent was iets hoger dan vorig jaar (15,5 procent).

In het segment Engineering Materials leden de omzet en het resultaat onder de dalende vraag vanuit de auto-industrie. De gunstige evolutie van de prijzen en de wisselkoersen volstonden ook niet om dat effect te compenseren. In het eerste kwartaal van 2019 daalde de omzet met 2,6 procent van 392 miljoen euro tot 382 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 65 miljoen euro lag 11,0 procent lager dan de 73 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge daalde van 18,6 procent tot 17,0 procent nu.

  

in miljoen euro K1/2018 K1/2019 Wijz. in %
Omzet 1,816 1,822 0.3
EBITDA vóór buitengewone baten en lasten 270 275 1.9
EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten 14.9% 15.1%
Groepsresultaat 1 81 84 3.7
Winst per aandeel (€) 0.89 0.93 4.5
Netto financiële verplichtingen2 1,381 1,675 21.3
Personeelsleden (op 31 maart) 15,4413 15,458 0.1


1 Van voortgezette activiteiten

2 Na aftrek van termijndeposito’s en voor verkoop beschikbare effecten

3 Referentiedatum 31.12.2018

   

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2018 een omzet van 7,2 miljard euro en telt momenteel circa 15.500 personeelsleden in 33 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 60 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

Keulen,                 14 mei 2019

dae                        (2019-00030)

  

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.

 

 

Forward-Looking Statements
This company release contains certain forward-looking statements, including assumptions, opinions, expectations and views of the company or cited from third party sources. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial position, development or performance of LANXESS AG to differ materially from the estimations expressed or implied herein. LANXESS AG does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecast developments. No representation or warranty (expressed or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, estimates, targets and opinions, contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and accordingly, no representative of LANXESS AG or any of its affiliated companies or any of such person's officers, directors or employees accept any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document.

LANXESS is a leading specialty chemicals company with sales of EUR 7.2 billion in 2018. The company currently has about 15,400 employees in 33 countries and is represented at 60 production sites worldwide. The core business of LANXESS is the development, manufacturing and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals and plastics. LANXESS is listed in the leading sustainability indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and Europe) and FTSE4Good.