2013-05-08

LANXESS neemt maatregelen tegen zwakke vraag

  • Omzet in Q1 daalt met 12 procent tot 2,1 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van Q1 daalt met 53 procent tot 174 miljoen euro
  • Groepsresultaat van Q1 daalt met 87 procent tot 25 miljoen euro
  • De activiteit agrochemicaliën ontwikkelt zich fors
  • Prognose voor Q2: EBITDA hoger dan in Q1, maar minder dan 220 miljoen euro
  • Vooruitzichten voor 2013: aantrekkende vraag in de tweede helft van het jaar; EBITDA van minder dan 1 miljard euro verwacht
  • Meer maatregelen gepland ter verbetering van het concurrentievermogen

Zoals verwacht zette LANXESS als gevolg van de zwakke marktsituatie, vooral in de auto- en bandenindustrie, in het eerste kwartaal van 2013 zwakkere resultaten neer.

 

Van jaar op jaar daalde de omzet met 12 procent tot 2,1 miljard euro. Dat was vooral te wijten aan een daling van de omzetvolumes en lagere verkoopprijzen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten liep in een jaar tijd met 53 procent terug tot 174 miljoen euro. Daardoor bleef hij wel binnen de nagestreefde bandbreedte van 160 tot 180 miljoen euro die wij in maart hadden aangekondigd. Het bedrijfsresultaat daalde door de geplande eenmalige kosten van ongeveer 30 miljoen euro voor de inbedrijfstelling van de nieuwe butylrubberfabriek in Singapore en voor de omschakeling van de installatie voor EPDM-rubber in Geleen (Nederland) op de Keltan ACE-technologie.

 

Stabiliserende factoren waren in het eerste kwartaal opnieuw de agrochemicaliënactiviteit en de sterke positionering van de groep in de groeiregio Azië.

 

De EBITDA-marge van de groep daalde van 15,5 tot 8,3 procent. De groepswinst is ten opzichte van een jaar geleden met 87 procent gedaald tot 25 miljoen euro.

 

“Wij zijn niet immuun voor sterke dalingen van de vraag. Daarop reageren wij altijd proactief”, zei voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS Axel C. Heitmann. Al in het begin van het jaar is LANXESS in het segment Performance Polymers gestart met tijdelijke stilleggingen van installaties en heeft het zijn beproefde zogenaamde ‘flexibele asset management’ en kostenbeheersing uitgevoerd. Nu plant de groep bijkomende maatregelen in het segment Performance Chemicals.

 

“Deze maatregelen zijn niet louter gericht op kortetermijnbesparingen. Wij willen in dit segment op middellange en lange termijn het concurrentievermogen van de internationale vestigingen verhogen”, zei Heitmann.

 

Bovendien reduceert LANXESS zijn budget voor investeringen voor 2013 van de eerder geplande 650 à 700 miljoen euro tot ongeveer 600 miljoen euro.

 

Financiële cijfers

De netto financiële verplichtingen stegen zoals verwacht in het eerste kwartaal ten opzichte van eind 2012, en wel met 21 procent tot ongeveer 1,8 miljard euro. Dat cijfer steeg vooral als gevolg van de verhoging van het werkkapitaal. Door de combinatie van het gestegen werkkapitaal met een zwak bedrijfsresultaat kwam de operationele cashflow uit op min 160 miljoen euro.

 

“Tijdens de eerste helft van het jaar stijgt onze nettoschuld. Dat is een klassiek fenomeen bij ons. Toch is onze financiële positie op lange termijn veilig en gezond. Daarnaast hanteren wij een strenge uitgavendiscipline”, lichtte Bernhard Duettmann, financieel directeur van LANXESS, toe.

 

Resultaten per regio

Met uitzondering van de regio Azië-Pacific werden in alle regio’s omzetdalingen van tien en meer procent opgetekend. In Azië-Pacific bleef de omzet ongeveer gehandhaafd op 530 miljoen euro. Het aandeel van deze regio in de omzet van de groep steeg van 23 procent een jaar geleden tot 25 procent nu.

 

De EMEA-regio (Europa exclusief Duitsland, het Midden-Oosten, Afrika) was de sterkste regio, met een aandeel in de omzet van ongeveer 30 procent (vorig jaar 29 procent). De omzet ging er met 11 procent achteruit tot 623 miljoen EUR.

 

Het aandeel van Duitsland in de omzet van de groep bedroeg bijna 18 procent, tegenover 17 procent een jaar geleden. De omzet kromp er met 11 procent tot 370 miljoen euro.

 

In de regio Noord-Amerika haalde LANXESS ruim 15 procent van de omzet van de groep, tegenover 18 procent in het eerste kwartaal van 2012. Daar liep de omzet met 23 procent terug tot 327 miljoen euro. Dat had hoofdzakelijk te maken met het feit dat de grondstoffen in het bedrijf zelf gebruikt werden en niet aan klanten verkocht.

 

In Latijns-Amerika ging de omzet met 19 procent achteruit tot 245 miljoen euro. Het aandeel van de regio in de omzet van de groep bedroeg 12 procent, tegenover 13 procent in het eerste kwartaal van 2012.

 

De omzet in de vijf BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) daalde in een jaar tijd met 11 procent tot 492 miljoen euro. Daarmee waren deze landen goed voor 24 procent van de omzet van de hele groep (vorig jaar 23 procent).

 

Resultaten per segment

In het segment Performance Polymers daalde de omzet met ruim 18 procent tot 1,1 miljard euro. Hier leidde een daling van de verkoopprijzen als gevolg van lagere aankoopprijzen voor grondstoffen tot een negatief prijseffect. Daarnaast daalden de omzetvolumes door de verminderde vraag vanuit de auto- en bandenindustrie. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten zakte 56 procent lager tot 112 miljoen euro. Het resultaat werd hier ook nadelig beïnvloed door de eerder beschreven eenmalige kosten van ongeveer 30 miljoen euro.

 

Het segment Advanced Intermediates kende dankzij de grote vraag naar agrochemicaliën een stabiele ontwikkeling. In het eerste kwartaal was er een lichte omzetstijging van 1 procent tot 433 miljoen euro. De hogere aankoopprijzen voor grondstoffen werden volledig doorberekend aan de markt. In vergelijking met het sterke eerste kwartaal van 2012 daalden de omzetvolumes echter als gevolg van de zwakke vraag vanuit de bouwsector en de verfindustrie. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten lag 1 miljoen euro hoger dan vorig jaar en bedroeg 71 miljoen euro.

 

De omzet in het segment Performance Chemicals daalde met 7 procent tot 520 miljoen euro. De omzetvolumes liepen er terug. Dat was te wijten aan de zwakke vraag vanuit de bouwsector als gevolg van de lange winter en bij de business units die gericht zijn op de bandenindustrie. Al bij al bleven de verkoopprijzen gehandhaafd. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 51 miljoen euro. Dat is 32 miljoen euro minder dan een jaar geleden.

 

Vooruitzichten

In het tweede kwartaal verwacht LANXESS een lichte verbetering van de omzet. “De zwakke vraag vanuit de banden- en auto-industrie zal aanhouden, maar onze klanten zullen minder voorraden afbouwen. Daarom gaan wij voor het tweede kwartaal uit van een hogere EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dan in het eerste kwartaal, maar nog steeds minder dan 220 miljoen euro”, zei Heitmann. Er wordt verwacht dat de bijkomende eenmalige maatregelen uitkomen bij een bedrag van tientallen miljoenen euro.

 

Heitmann: “De marktsituatie blijft zwak en volatiel. Daarom is het moeilijk om nu iets te voorspellen. Toch gaan wij voor de tweede helft van het jaar uit van een verbetering van de conjunctuur. Azië, en vooral China, zal het heel wat beter doen, terwijl de marktsituatie in Europa lastig zal blijven.” LANXESS gaat uit van een aanhoudend sterke vraag naar agrochemicaliën. Daarnaast verwachten wij een gematigd herstel van de bouwsector. De megatrends mobiliteit, landbouw, urbanisatie en water houden stand.

 

Nu rekent LANXESS voor het hele jaar 2013 op een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van minder dan 1 miljard euro.  LANXESS handhaaft ook zijn streefdoelen op middellange termijn van een EBITDA van 1,4 miljard euro in 2014 en 1,8 miljard euro in 2018.

 

Kerncijfers het eerste kwartaal 2013

(cijfers in miljoen euro)

 

 

 
 

Q1 2012

 
 

Q1 2013

 
 

Wijziging in procent

 
 

Omzet

 
 

2.388

 
 

2.095

 
 

-12,3

 
 

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

 
 

369

 
 

174

 
 

-52,8

 
 

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

 
 

15,5

 
 

8,3

 
 

 

 
 

Groepsresultaat

 
 

192*

 
 

25

 
 

-87,0

 
 

Winst per aandeel (€)

 
 

2,31*

 
 

0,30

 
 

-87,0

 

*     Geherformuleerd conform de herziene versie van IAS 19

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2012 een omzet van 9,1 miljard euro en telt momenteel circa 17.400 personeelsleden in 31 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 50 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World en FTSE4Good en van de Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI).

 

Leverkusen,         8 mei 2013

dae                        (2013-00048)

 

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.