2013-08-06

LANXESS: boekjaar 2013 blijft moeilijk

  • Omzet in Q2 daalt met 12 procent tot 2,1 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van Q2 daalt met 45 procent tot 198 miljoen euro
  • Groepsresultaat van Q2 daalt met 95 procent tot 9 miljoen euro
  • EBITDA-prognose voor heel 2013: 700-800 miljoen euro
  • EBITDA-doelstelling van 1,4 miljard euro in 2014 niet meer realistisch
  • Groepsstrategie wordt geëvalueerd – resultaten in september

Keulen - Speciaalchemiebedrijf LANXESS verwacht na een daling van de omzet en het resultaat in het tweede kwartaal dat het boekjaar 2013 moeilijk blijft.

 

Tijdens dit kwartaal daalde de omzet van jaar op jaar met ongeveer 12 procent tot 2,1 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten viel van jaar op jaar 45 procent terug tot 198 miljoen euro. Deze bevond zich daarmee ongeveer halverwege de gepubliceerde prognose van 174 tot 220 miljoen euro. Het groepsresultaat bedroeg 9 miljoen euro en lag zo 95 procent lager dan vorig jaar.

 

In tegenstelling tot wat LANXESS in mei verwachtte, ziet het bedrijf nu geen verbetering van de economische situatie in de tweede helft van het jaar. De klanten bouwen verder hun voorraden af, vooral in Azië en de algemene stemming onder de consumenten blijft zwak.

 

Voor het hele jaar 2013 heeft de groep in mei een concrete prognose van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van minder dan 1 miljard euro gegeven. Nu verwacht LANXESS een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 700 tot 800 miljoen euro. Daarbij wordt geen rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen van voorraden.

 

“De resultaten van de eerste helft van 2013 beantwoorden niet aan onze hoge verwachtingen”, zei voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS Axel C. Heitmann. “De algemene omstandigheden voor onze activiteiten blijven moeilijk en de gespannen stemming in Europa is nu ook voelbaar in andere markten die belangrijk zijn voor ons, zoals China en Brazilië.”

 

In het licht van de aanhoudend zwakke vraag tijdens het huidige boekjaar acht de groep het niet meer realistisch dat de nagestreefde EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 1,4 miljard euro in 2014 zal worden gehaald, zelfs al zou de vraag naar verwachting weer aantrekken.

 

Ondanks de moeilijke economische situatie handhaaft LANXESS zijn streefdoel op middellange termijn van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 1,8 miljard euro in 2018. Het bedrijf beseft wel dat deze doelstelling nu ambitieuzer is geworden.

 

Heitmann: “De megatrends, vooral mobiliteit en landbouw, blijven intact, en ook in de opkomende economieën zal alles weer beter gaan. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat wij in principe goed bezig zijn.”

 


Evaluatie van de strategie

 

De komende maanden zal de groep zijn beproefde maatregelen, namelijk het zogenaamde ‘flexibele asset management’ en een strenge kostenbeheersing, voortzetten. Daarnaast is het investeringsbudget van dit jaar tot 600 miljoen euro ingekrompen. Al in het tweede kwartaal werden belangrijke maatregelen genomen voor een verbetering van het concurrentievermogen op lange termijn van de business unit Rubber Chemicals.

 

“Wij hebben al in het verleden met succes bewezen dat wij kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden. Momenteel werken wij aan een evaluatie van de strategie en bijkomende maatregelen. Daartoe behoren zowel kostenbesparingen op korte en lange termijn als bijkomende efficiëntieverhogingen en structurele veranderingen. De resultaten daarvan zullen wij midden september voorstellen”, zei Heitmann.


Resultaten van het tweede kwartaal van 2013

 

Tijdens het tweede kwartaal van 2013 daalde de omzet van LANXESS met ongeveer 12 procent tot 2,1 miljard euro. Dat was vooral te wijten aan gedaalde verkoopprijzen, die onder meer veroorzaakt werden door lagere grondstoffenprijzen. De aanhoudende druk op de prijzen van producten op basis van butadieen had vooral impact in het segment Performance Polymers. Daarnaast oefende ook de aanhoudend zwakke vraag vanuit de auto- en bandenindustrie een invloed uit op de evolutie van de omzet van de groep. De vraag naar agrochemicaliën bleef echter goed, vooral in Europa. Die zorgde dan ook voor een gezonde ontwikkeling van het segment Advanced Intermediates.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten lag 45 procent lager dan een jaar geleden en bedroeg 198 miljoen euro. In het resultaat is rekening gehouden met waardeverminderingen van voorraden als gevolg van de lagere butadieenprijzen. De EBITDA-marge daalde van 14,9 procent tot 9,2 procent. Het groepsresultaat bedroeg 9 miljoen euro en lag daarmee 95 procent lager dan vorig jaar. Daarin is ongeveer 40 miljoen euro aan eenmalige kosten verrekend voor de aangekondigde herstructureringen in het segment Performance Chemicals.

 


Financiële cijfers

 

De netto financiële verplichtingen stegen zoals verwacht tegen het einde van het tweede kwartaal van 2013 tot meer dan 2 miljard euro. Ten opzichte van eind 2012 liggen zij vooral door de uitbetaling van dividenden, interesten en jaarlijkse premies aan personeelsleden 36 procent hoger. De operationele kasstroom was positief tijdens de verslagperiode. Dankzij de verlaging van het werkkapitaal en de lagere uitgaven voor inkomstenbelasting en het strenge kasbeheer bedroeg hij 93 miljoen euro.

 


Evolutie van de omzet per regio

 

De moeilijke economische omstandigheden bleken ook uit de omzet in de regio’s.

 

In de EMEA-regio (Europa zonder Duitsland, het Midden-Oosten en Afrika) daalde de omzet met 4 procent tot 624 miljoen euro. Dat is goed voor 29 procent van de totale omzet van de groep.

 

De regio Azië-Pacific vertegenwoordigde 24 procent van de totale omzet van de groep. Daar liep de omzet met 14 procent terug tot 522 miljoen euro. In de regio Greater China daalde hij zelfs met 21 procent tot 236 miljoen euro.

 

De omzet in Duitsland lag 9 procent lager dan een jaar geleden. Hij bedroeg 362 miljoen euro, goed voor 17 procent van de omzet van de hele groep.

 

De regio Noord-Amerika haalde een aandeel van 17 procent in de groepsomzet. De omzet slonk er 19 procent tot 357 miljoen euro.

 

In de regio Latijns-Amerika daalde de omzet met 17 procent tot 276 miljoen euro. Deze regio droeg 13 procent bij tot de omzet van de hele groep. In Brazilië slonk de omzet 17 procent tot 200 miljoen euro.

 

De omzet in de vijf BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) daalde in totaal met 17 procent tot 495 miljoen euro. Deze landen droegen 23 procent bij tot de omzet van de hele groep.


Resultaten per segment

 

In het segment Performance Polymers kromp de omzet met 17 procent tot 1,2 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten zakte 63 procent tot 94 miljoen euro. Verder dalende grondstoffenprijzen leidden tot een negatief prijseffect. Daarnaast waren de omzetvolumes kleiner door de verminderde vraag vanuit de auto- en bandenindustrie. Kosten van onbenutte capaciteit in sommige installaties hadden ook een negatieve invloed op het resultaat.

 

De resultaten in het segment Advanced Intermediates waren stabiel dankzij de flinke vraag naar agrochemicaliën. De omzet daalde er in het tweede kwartaal met 2 procent tot 393 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten zakte 6 procent tot 74 miljoen euro. De vraag vanuit de auto- en vervenindustrie bleef zwak.

 

LANXESS gaat zich nog sterker toeleggen op agrochemicaliën en gaat de capaciteit voor het chemische halffabricaat cresol in Leverkusen met 20 procent uitbreiden. De business unit Saltigo gaat zijn hoofdkantoor met circa 100 personeelsleden in september naar Leverkusen verhuizen en vestigt zich daarmee dichter bij de productie. Zo versterkt LANXESS de positie van Leverkusen als hoofdproductievestiging voor de agrochemicaliënportefeuille.

 

De omzet in het segment Performance Chemicals daalde met 4 procent tot 561 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 67 miljoen euro. Dat is 14 miljoen euro minder dan een jaar geleden. De vraag naar anorganische pigmenten en producten voor waterbehandeling bleef groot. Maar de business units met focus op de auto- en bandenindustrie zetten zwakkere resultaten neer. De business unit Rubber Chemicals plande tijdens het tweede kwartaal herstructureringsmaatregelen in de productievestigingen in België en Zuid-Afrika. Die hebben tot de eerder genoemde eenmalige kosten geleid. De activiteit lederchemicaliën ondervond onder meer hinder van een staking in onze eigen chroomertsmijn in Zuid-Afrika, die tot een daling van de productievolumes leidde.


Kerncijfers voor het tweede kwartaal van 2013
(cijfers in miljoen euro)

 

Q2 2012

Q2 2013

Wijziging in procent

Omzet

2.424

2.141

-11,7

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

361*

198

-45,2

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

14,9

9,2

 

Groepsresultaat

174*

9

-94,8

Winst per aandeel

2,09*

0,11

-94,8

 * Geherformuleerd conform de herziene versie van IAS

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2012 een omzet van 9,1 miljard euro en telt momenteel circa 17.500 personeelsleden in 31 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World en FTSE4Good en van de Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI).

 

Keulen, 6 augustus 2013

das      (2013-00100)