2016-03-17

Geslaagd boekjaar 2015 als basis voor groei

  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten ligt 9,5 procent hoger op 885 miljoen euro
  • EBITDA-marge klimt van 10,1 tot 11,2 procent
  • Groepsresultaat stijgt aanzienlijk tot 165 miljoen euro
  • Omzet van circa 7,9 miljard euro op hetzelfde niveau als vorig jaar
  • Voorgesteld dividend stijgt 20 procent tot 0,60 euro per aandeel
  • Netto financiële verplichtingen flink gedaald tot circa 1,2 miljard euro
  • Prognose voor heel 2016: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 880 en 930 miljoen euro

Speciaalchemiegroep LANXESS kan terugblikken op een succesvol boekjaar 2015 – ondanks een moeilijke marktsituatie. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met 9,5 procent tot 885 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan besparingen dankzij het herstructureringsprogramma van het bedrijf, de sterke Amerikaanse dollar en volumegroei. Daardoor lag het bedrijfsresultaat binnen de vooropgestelde bandbreedte van 860 tot 900 miljoen euro. Alle segmenten droegen bij tot het betere resultaat. In 2014 bedroeg het bedrijfsresultaat 808 miljoen euro.

 

De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van de groep steeg van 10,1 procent tot 11,2 procent. Het groepsresultaat is ook flink aangegroeid van 47 miljoen euro tot 165 miljoen euro. De omzet bleef ongeveer gelijk met vorig jaar, namelijk 7,9 miljard euro (2014: 8,0 miljard euro). Daarbij werden verkoopprijsdalingen als gevolg van de lagere grondstoffenprijzen grotendeels gecompenseerd door gunstige wisselkoerseffecten.

 

“LANXESS had in alle opzichten een succesvol boekjaar 2015. Wij hebben onze herstructurering sneller uitgevoerd dan gepland en tegelijkertijd onze rendabiliteit en onze financiële positie aanzienlijk verbeterd. Zo hebben wij een stevig fundament voor onze groeikoers gelegd”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

 

Balans flink versterkt

Door de combinatie van een hoger bedrijfsresultaat, lagere kapitaaluitgaven en een verdere vermindering van het werkkapitaal daalden de netto financiële verplichtingen met wel 125 miljoen euro, tot circa 1,2 miljard euro. Daardoor zijn de netto financiële verplichtingen in twee jaar tijd met ongeveer 30 procent gedaald. De investeringsuitgaven bedroegen in 2015 434 miljoen euro. Dat is ongeveer een derde minder dan het jaar daarvoor (614 miljoen euro). Voor 2016 plant het bedrijf voor ongeveer 450 miljoen euro aan investeringen. “Hoewel wij op groeikoers zitten, gaan wij onze solide financieringsstrategie voortzetten. Daarbij blijven wij onze investment-grade rating goed in het oog houden”, aldus Michael Pontzen, Chief Financial Officier van LANXESS AG.

 

Streven naar hoger dividend voor 2015

De mooie bedrijfsresultaten van het bedrijf moeten ook leiden tot een hoger dividend. Daarom zullen de raad van bestuur en de Toezichtsraad aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een dividendverhoging van 20 procent voorstellen ten opzichte van vorig jaar. Het dividend zal dan 0,60 euro per aandeel bedragen. Daardoor zou in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgekeerd moeten worden.

 

ARLANXEO al op 1 april van start

 

De mededingingsautoriteiten hebben deze transactie eerder dan verwacht goedgekeurd. Daarom zal ARLANXEO, de joint venture voor synthetisch rubber van LANXESS en Saudi Aramco, op 1 april 2016 van start gaan.

De start van de joint venture zal vanaf het tweede kwartaal van 2016 van invloed zijn op de rapporteringsstructuur van LANXESS. Het segment Performance Polymers wordt vervangen door ARLANXEO (dat bestaat uit de business units Tire & Specialty Rubbers en High Performance Elastomers) en de business unit High Performance Materials. De segmenten Advanced Intermediates en Performance Chemicals blijven onveranderd.

 

Groeikoers op een solide financiële basis

Het geherstructureerde bedrijf met zijn evenwichtige portfolio van speciale chemicaliën, chemische halffabricaten en hightech-plastics is op groeikoers. Dit nieuwe LANXESS wil zich in principe toeleggen op middelgrote markten en groeiregio’s van Noord-Amerika, China en Zuidoost-Azië. LANXESS wil de komende jaren circa 400 miljoen euro van de verwachte opbrengst van 1,2 miljard euro van de rubbertransactie in organische groei investeren. “Voorwaarde voor om het even welke investering is dat zij meerwaarde zal opbrengen. De individuele segmenten zullen over 50 tot 150 miljoen euro beschikken voor investeringen”, vervolgde Zachert. Verder wil LANXESS circa 200 miljoen euro gebruiken voor een inkoopprogramma van eigen aandelen en circa 400 miljoen euro om de financiële verplichtingen te verlagen.

 

LANXESS kijkt ook uit naar externe groeimogelijkheden. “Enerzijds willen wij consolidatiekansen benutten in de bedrijfstakken waarin LANXESS al actief is. Anderzijds onderzoeken wij ook mogelijkheden om onze portfolio uit te breiden tot verwante bedrijfstakken die goed bij ons passen. Hierbij denken wij zowel aan geïntegreerde chemische waardeketens als aan geschikte toepassingsgerichte bedrijven”, legde Zachert uit.

 

Bedrijfsresultaten per segment

In 2015 daalde de omzet in het segment Performance Polymers in een jaar tijd met 4,5 procent tot circa 3,9 miljard euro. Ondanks de moeilijke situatie steeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten met 28,1 procent tot 502 miljoen euro, heel wat hoger dan de 392 miljoen euro van vorig jaar. Gunstige wisselkoersen, besparingen als gevolg van het herstructureringsprogramma en volumestijgingen beïnvloedden de winst positief. De brutomarge vóór buitengewone baten en lasten van het segment steeg dan ook van 9,5 procent tot 12,7 procent.

 

In het segment Advanced Intermediates daalde de omzet in 2015 lichtjes ten opzichte van vorig jaar tot circa 1,8 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten lag 10,1 procent hoger op 339 miljoen euro (2014: 308 miljoen euro). De sterke Amerikaanse dollar, de aanhoudend sterke vraag naar agrochemicaliën en tevens andere markten; en de besparingen door het herstructureringsprogramma kwamen ten goede aan dit resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 18,6 procent lag een flink pak hoger dan de 16,7 procent van 2014.

 

De omzet in het segment Performance Chemicals steeg in het boekjaar 2015 met 4,8 procent tot ongeveer 2,1 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 326 miljoen euro lag wel 21,2 procent hoger dan de 269 miljoen euro van vorig jaar. Gunstige wisselkoerseffecten in alle business units, besparingen als gevolg van het herstructureringsprogramma en lagere grondstoffenprijzen hebben geleid tot hogere winsten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg dan ook tot 15,6 procent (2014: 13,5 procent).

 

Vooruitzichten voor 2016

LANXESS heeft het nieuwe boekjaar goed ingezet. Het bedrijf voorspelt voor het eerste kwartaal van 2016 een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 240 miljoen euro en 260 miljoen euro. Het bedrijf verwacht voor heel 2016 een stabiele tot licht positieve bedrijfsontwikkeling voor de segmenten Advanced Intermediates en Performance Chemicals. In het segment High Performance Materials verwachten wij ook een mooie volumegroei. Wij houden er rekening mee dat de moeilijke concurrentie-omgeving in de sector voor synthetisch rubber zal aanhouden, waardoor mogelijk nog meer druk op de marges zal ontstaan. In totaal gaat LANXESS voor het hele boekjaar 2016 uit van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 880 miljoen euro en 930 miljoen euro.

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2015 een omzet van 7.9 miljard euro en telt momenteel circa 16.200 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good.

 

LANXESS in België

LANXESS heeft in België twee vennootschappen, met drie vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubbers en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. Bij LANXESS nv in Lillo wordt caprolactam en polyamide gemaakt; en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. Bij LANXESS Rubber nv in Zwijndrecht wordt butylrubber geproduceerd.

België is met ruim 1.200 werknemers en vijf fabrieken één van de belangrijkste productieplaatsen binnen de LANXESS Groep.

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

LANXESS is a leading specialty chemicals company with sales of EUR 7.9 billion in 2015 and about 16,200 employees in 29 countries. The company is currently represented at 52 production sites worldwide. The core business of LANXESS is the development, manufacturing and marketing of plastics, rubber, intermediates and specialty chemicals. LANXESS is a member of the leading sustainability indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) and FTSE4Good.

  • Gallery