2016-11-10

LANXESS verhoogt opnieuw prognose voor 2016 na sterk derde kwartaal

  • BJ 2016: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 960 miljoen en 1 miljard euro verwacht
  • Q3 2016: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met circa 9,4 procent tot 257 miljoen euro
  • EBITDA-marge stijgt tot 13,4 procent door grotere volumes in alle segmenten en verbeterde kostenstructuren
  • Groepsresultaat stijgt met wel 51,2 procent tot 62 miljoen euro
  • Planning voor de integratie van Chemtura opgestart

Het speciaalchemiebedrijf LANXESS verhoogt na een sterk derde kwartaal opnieuw zijn winstverwachting voor het boekjaar 2016. Het Keulse bedrijf verwacht nu een EBITDA voor buitengewone baten en lasten tussen de 960 miljoen euro en 1 miljard euro. Eerder was de groep uitgegaan van een resultaat tussen de 930 en 970 miljoen euro.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam in het derde kwartaal van 2016 met 9,4 procent toe tot 257 miljoen euro, tegenover 235 miljoen euro een jaar geleden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg in een jaar tijd van 12,0 procent tot 13,4 procent. Net als vorig kwartaal werd het goede totaalresultaat vooral veroorzaakt door de sterke operationele resultaten van de segmenten van het “Nieuwe” LANXESS – Advanced Intermediates, Performance Chemicals en High Performance Materials – en verbeterde kostenstructuren.

 

“Wij hebben het momentum van het eerste half jaar in het derde kwartaal voortgezet en bewijzen opnieuw de operationele kracht van het “Nieuwe” LANXESS. Daarom verhogen wij nogmaals de winstprognose voor het hele jaar”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. Voor het laatste kwartaal van 2016 verwacht de groep de gebruikelijke evolutie in dit seizoen, met andere woorden een iets meer getemperde evolutie dan in de vorige kwartalen.

 

De goede bedrijfsevolutie van het derde kwartaal blijkt ook duidelijk uit het groepsresultaat, dat van 41 miljoen euro vorig jaar met 51,2 procent gestegen is tot 62 miljoen euro. De winst per aandeel bedroeg 0,68 euro (een jaar geleden: 0,45 euro).

 

De groepsomzet daalde van juli tot september 2016 met een kleine 1,6 procent. In dezelfde periode van 2015 bedroeg hij nog 1,95 miljard euro en nu 1,92 miljard euro. Daarbij werden de lagere verkoopprijzen als gevolg van de lagere grondstoffenprijzen in alle segmenten bijna gecompenseerd door de hogere omzetvolumes.

 

Vaart achter de groeikoers

 

Ook in het derde kwartaal zette LANXESS vaart achter zijn groeikoers. Zo werd de overname van de gespecialiseerde afdeling die oplossingen voor ontsmetting en hygiëne verkoopt van het Amerikaanse bedrijf Chemours op 31 augustus 2016 met succes afgerond. Bovendien heeft LANXESS eind september de volgende mijlpaal aangekondigd. De speciaalchemiegroep plant de overname van het Amerikaanse chemiebedrijf Chemtura en wil zich profileren als één van de topleveranciers van additieven. Ondertussen is in verschillende werkgroepen begonnen met de planning van de integratie. De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Chemtura en de bevoegde mededingingsautoriteiten en andere gebruikelijke voorwaarden voor een dergelijke transactie. De afronding wordt midden 2017 verwacht.

 

Netto financiële verplichtingen blijven laag

 

De netto financiële verplichtingen bleven op het einde van het derde kwartaal ondanks de uitbetaling voor de aankoop van het bedrijf Chemours vrijwel ongewijzigd op hetzelfde lage niveau van 203 miljoen euro. Vooral door de betaling van 1,2 miljard euro die LANXESS in april 2016 van Saudi Aramco ontvangen heeft voor het aandeel van 50 procent van Saudi Aramco in de joint venture ARLANXEO kon de schuldenlast aanzienlijk gereduceerd worden. Op het einde van 2015 had LANXESS nog voor circa 1,2 miljard euro aan netto financiële verplichtingen.

 

Marges in alle segmenten gestegen

De omzet in het segment Advanced Intermediates daalde met een kleine 1,1 procent van 440 tot 435 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 83 miljoen euro, of 9,2 procent meer dan de 76 miljoen euro van een jaar geleden. De omzetvolumes stegen vooral in de business unit Advanced Industrial Intermediates door de goede vraag in bijna alle eindmarkten. In de business unit Saltigo compenseerde onder meer de vraag naar Saltidin, de werkzame stof voor insectenwerende middelen, de zwakkere vraag naar agrochemicaliën. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg aanzienlijk: van 17,3 procent een jaar geleden tot 19,1 procent nu.

 

Het segment Performance Chemicals tekende een omzetstijging van 3,2 procent op, namelijk van 524 miljoen euro tot 541 miljoen euro. Behalve hogere omzetvolumes droeg ook de eind augustus van Chemours overgenomen activiteit met oplossingen voor ontsmetting en hygiëne daartoe bij. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten groeide met 5,8 procent van 86 miljoen euro vorig jaar tot 91 miljoen euro nu. Het resultaat verbeterde vooral dankzij de hogere omzetvolumes in bijna alle business units. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg licht van 16,4 procent tot 16,8 procent.

 

De omzet in het segment High Performance Materials liep lichtjes terug, namelijk met 2,3 procent, van 263 miljoen euro een jaar geleden tot 257 miljoen euro nu. De gestegen omzetvolumes konden daarbij de lagere verkoopprijzen als gevolg van de goedkopere grondstoffen bijna compenseren. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg in het derde kwartaal aanzienlijk, namelijk met 31,3 procent tot 42 miljoen euro, tegenover 32 miljoen euro in het derde kwartaal van 2015. Hogere omzetvolumes in meer rendabele productgroepen en een hogere capaciteitsbenutting hebben geleid tot deze positieve evolutie van het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten lag heel wat hoger dan een jaar geleden, namelijk op 16,3 procent tegenover 12,2 procent in het derde kwartaal van 2015.
 
In het segment ARLANXEO liep de omzet met 5,3 procent terug, of van 713 miljoen euro vorig jaar tot 675 miljoen euro nu. Vooral de goede vraag in de automobielsector in Azië leidde tot hogere omzetvolumes. Die volstonden echter niet om de prijsdalingen als gevolg van de goedkopere grondstoffen te compenseren. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten lag met 91 miljoen euro slechts 3,2 procent onder het resultaat van verleden jaar van 94 miljoen euro. Hogere omzetvolumes en een betere capaciteitsbenutting vormden daarbij een tegengewicht voor de aanhoudende prijsdruk. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg licht tot 13,5 procent, tegenover 13,2 procent in dezelfde periode een jaar geleden.

 

Kerncijfers voor het derde kwartaal van 2016
(cijfers in miljoen euro)

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2015 een omzet van 7,9 miljard euro en telt momenteel circa 16.700 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 54 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van chemische halffabricaten, chemische specialiteiten en kunststoffen. Met ARLANXEO, de joint venture met Saudi Aramco, is LANXESS bovendien een toonaangevend leverancier van synthetisch rubber. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good.  

 

Keulen, 10 november 2016 

eic (2016-00090) 

 

Toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die gebaseerd zijn op veronderstellingen, voorspellingen en meningen van de vennootschap en citaten die veronderstellingen en meningen van derden weergeven. Verscheidene bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van LANXESS AG en de hier expliciet of impliciet gegeven schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze vooruitblikkende uitspraken foutloos zijn en het is er niet voor verantwoordelijk dat de uitspraken in deze verklaring in de toekomst correct zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. LANXESS AG geeft geen enkele garantie (expliciet noch impliciet) in verband met de hier vermelde informatie, schattingen, verwachte doelstellingen en meningen en u mag er dan ook niet op vertrouwen. LANXESS AG neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele fouten of ontbrekende of onjuiste verklaringen in deze mededeling. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven van de groep of van één van hun organen enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van dit document.

Belangrijke bijkomende informatie


Deze mededeling heeft te maken met de voorgestelde overname van Chemtura Corp. door LANXESS AG. De inhoud ervan is uitsluitend ter informatie bedoeld. Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten te verkopen, noch een uitnodiging of aanbod om effecten te kopen, noch een verzoek om te stemmen of uw goedkeuring te geven. De effecten van LANXESS AG worden in de Verenigde Staten niet openbaar verhandeld. 

 

De voorgestelde transactie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van Chemtura Corp. Daarvoor gaat Chemtura Corp. een proxy statement neerleggen bij de Amerikaanse Securities en Exchange Commission (“SEC) en dit proxy statement zal per post naar de geregistreerde aandeelhouders gestuurd worden. Chemtura Corp. is van plan om een definitief proxy statement in te dienen en dat door te sturen naar de aandeelhouders van Chemtura Corp.

 

WIJ DRINGEN ER BIJ DE BELEGGERS EN AANDEELHOUDERS OP AAN DAT ZIJ, ALVORENS HUN STEM UIT TE BRENGEN OF EEN BELEGGINGSBESLISSING TE NEMEN, HET DEFINITIEVE PROXY STATEMENT OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE ZOUDEN LEZEN EN DAT ZIJ ALLE EVENTUELE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE AL BIJ DE SEC ZIJN OF LATER ZULLEN WORDEN NEERGELEGD ZORGVULDIG EN INTEGRAAL ZOUDEN LEZEN ZODRA DIE BESCHIKBAAR ZIJN, WANT ZIJ BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE.  

 

Beleggers en aandeelhouders kunnen op de website van de SEC, www.sec.gov, gratis exemplaren van het proxy statement verkrijgen, evenals van eventuele wijzigingen of bijlagen en andere documenten die belangrijke informatie bevatten over Chemtura Corp., zodra deze documenten bij de SEC zijn neergelegd. De door Chemtura Corp. bij de SEC neergelegde documenten zullen ook op de website investor.chemtura.com te vinden zijn in de rubriek “Financials & Filings”. Aandeelhouders van Chemtura Corp. kunnen ook een gratis exemplaar van het definitieve proxy statement ontvangen door contact op te nemen met het Investor Relations Department van Chemtura Corp. op +1 203 573-2153.  

 

LANXESS in België  

 

LANXESS nv heeft twee vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubberchemicaliën en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. In Lillo wordt caprolactam en polyamide gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. LANXESS nv heeft 885 werknemers (31/12/2015). 

Bij ARLANXEO Belgium nv in Zwijndrecht wordt butylrubber geproduceerd. De fabriek in Zwijndrecht behoort tot ARLANXEO, de joint venture met Saudi Aramco. Bij ARLANXEO Belgium nv werken 352 werknemers (31/12/2015).

België is met ruim 1.200 werknemers en vijf fabrieken één van de belangrijkste productieplaatsen binnen de LANXESS Groep.