2017-05-11

LANXESS verwacht voor 2017 beste resultaat in zijn bedrijfsgeschiedenis

  • De omzet in Q1 2017 stijgt met 25 procent tot 2,4 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten groeit met 25 percent tot 328 miljoen euro
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 13,7 procent
  • Groepsresultaat gaat 47 procent hoger tot 78 miljoen euro
  • Positieve volumeontwikkeling in alle segmenten
  • Nieuwe prognose voor heel 2017: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 1,225 en 1,3 miljard euro
  • Matthias Zachert: “Wij zijn juist gepositioneerd en de overname van Chemtura vergroot onze operationele kracht nog meer.”

Speciaalchemiebedrijf LANXESS verwacht na een heel sterk eerste kwartaal en een geslaagde afronding van de overname van het Amerikaanse bedrijf Chemtura voor heel 2017 het beste resultaat in zijn geschiedenis.

 

De wereldwijde omzet van het speciaalchemiebedrijf groeide in het eerste kwartaal van 2017 met wel 25 procent tot 2,4 miljard euro, wat een stijging is ten opzichte van de 1,9 miljard euro van een jaar geleden. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten ging ook 25 procent vooruit tot 328 miljoen euro, tegenover 262 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2016. De zeer positieve evolutie tijdens het eerste kwartaal was hoofdzakelijk het gevolg van een aanzienlijke stijging van de omzetvolumes in alle segmenten.

 

De EBITDA-marge vóór bijzondere baten en lasten bedroeg 13,7 procent. Dat is iets meer dan vorig jaar (toen 13,6 procent). Het groepsresultaat nam met wel 47 procent flink toe tot 78 miljoen euro, ten opzichte van 53 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

 

Voor het hele jaar 2017 verwacht het bedrijf een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 1,225 miljard euro en 1,3 miljard euro. In deze prognose is ook rekening gehouden met de bijdrage van de van Chemtura overgenomen activiteiten tot het resultaat. Daarom zou 2017 wel eens het meest succesvolle boekjaar in de geschiedenis van LANXESS kunnen worden. Tot nu toe behaalde LANXESS zijn hoogste bedrijfsresultaat in 2012. Toen rapporteerde het bedrijf een resultaat van ongeveer 1,2 miljard euro.

 

“LANXESS is het nieuwe boekjaar zeer sterk gestart. Wij noteerden in al onze bedrijfssegmenten een toename van de vraag en wij hebben in alle regio’s een hogere omzet geboekt. Dat toont duidelijk aan dat wij juist gepositioneerd zijn”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Het goede niveau van de orders en de dynamische commerciële ontwikkeling lijken zich in het tweede kwartaal voort te zetten – voor het hele jaar verwachten we zelfs een recordresultaat. Dat is een duidelijke indicatie van onze operationele kracht, die nog meer zal worden versterkt door de overname van Chemtura. Wij moeten nu eerst en vooral zorgen voor een snelle en vlotte integratie van de nieuwe bedrijven.”

 

Ongeveer drie weken geleden rondde LANXESS de overname van het Amerikaanse chemiebedrijf Chemtura af. Dat was opnieuw een grote stap vooruit in het herpositioneringsprogramma van de Groep. Met de grootste overname in zijn geschiedenis breidt het Keulse bedrijf vooral zijn additievenportefeuille flink uit. Het zal dan ook één van de grootste spelers ter wereld worden in deze groeiende markt.

 

Zeer sterke resultaten in de segmenten

 

De omzet van het segment Advanced Intermediates in het eerste kwartaal van 2017 bedroeg 518 miljoen euro. Dat is een stijging met 12 procent ten opzichte van de 463 miljoen euro van vorig jaar. Hoewel de hogere energiekosten en de vertraging in het doorrekenen van de gestegen grondstoffenprijzen de groei afremden, dikte de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten met 2 procent aan tot 91 miljoen euro (2016: 89 miljoen euro). Vooral de gestegen vraag en de grotere omzetvolumes hadden een positieve invloed op de resultaten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 17,6 procent, tegenover 19,2 procent een jaar geleden.

 

De omzet in het segment Performance Chemicals steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 14 procent tot 607 miljoen euro (Q1 2016: 533 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van dit segment bedroeg 103 miljoen euro, of 5 procent meer dan de 98 miljoen euro van een jaar geleden. De groei werd vooral aangejaagd door de sterke vraag naar additieven, biociden en lederchemicaliën, en door de bijdrage van de van Chemours overgenomen de “Clean and disinfect”-afdeling, terwijl de hogere energiekosten en de negatieve valutaeffecten de resultaten tegenwerkten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 17,0 procent, tegenover 18,4 procent een jaar geleden.

 

In het segment High Performance Materials steeg de omzet in een jaar tijd met 15 procent, van 273 miljoen euro tot 315 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met 26 procent tot 48 miljoen euro (2016: 38 miljoen euro). Opnieuw werd de groei veroorzaakt door grotere omzetvolumes in alle productgroepen en regio’s, een zeer goede benutting van de capaciteit en de focus op producten met een hogere marge. Daardoor bedroeg de EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten 15,2 procent, tegenover 13,9 procent een jaar geleden.

 

De omzet in het segment ARLANXEO klom 48 procent hoger tot 948 miljoen euro, ten opzichte van 640 miljoen euro een jaar geleden. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam met 27 procent toe, van 113 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2016 tot 144 miljoen euro nu. Deze evolutie was het gevolg van de sterke vraag in Azië, het efficiënte gebruik van het wereldwijde productienetwerk en positieve valuta-effecten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 15,2 procent, tegenover 17,7 procent een jaar geleden.

 

Kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2017

(cijfers in miljoen euro)

 

 

 
 

Q1 2016

 
 

Q1 2017

 
 

Wijziging in procent

 
 

Omzet

 
 

1,920

 
 

2,401

 
 

25

 
 

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

 
 

262

 
 

328

 
 

25

 
 

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

 
 

13.6

 
 

13.7

 
 

 

 
 

Groepsresultaat

 
 

53

 
 

78

 
 

47

 
 

Winst per aandeel

 
 

0.58

 
 

0.85

 
 

47

 

 

LANXESS is een marktleider op het gebied van speciaalchemie, had in 2016 een omzet van 7,7 miljard euro en telt momenteel circa 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 75 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. Langs ARLANXEO, een joint venture met Saudi-Aramco, is LANXESS ook een wereldleider in synthetisch rubber. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good.

 

Keulen, 11 mei 2017

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit documenten en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven van de groep, of van één van de organen van de groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.