2017-09-05

LANXESS voert rendabele groei op

 • Nieuwe financiële doelstellingen op middellange termijn: vanaf 2021 een winstmarge van 14 tot 18 procent
 • Verdere diversificatie en streng portfoliobeheer
 • Synergieën met Chemtura en hoogrenderende projecten voor organische groei zijn belangrijke stimulansen voor de rendabiliteit
 • Digitaliseringsinitiatief voor de hele groep gestart
 • CEO Matthias Zachert: “Wij zullen de komende jaren onze volledige potentieel bereiken.”

Speciaalchemiegroep LANXESS wil het aantal maatregelen voor rendabele groei opvoeren. Het bedrijf wil zijn stabiliteit en rendabiliteit de komende jaren verder verbeteren. Daarvoor heeft het nieuwe financiële doelstellingen op middellange termijn vastgelegd. Vanaf 2021 zou de winstmarge – gemeten aan de hand van de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten – binnen een bandbreedte van 14 tot 18 procent moeten liggen. In het boekjaar 2016 bedroeg deze marge 12,9 procent. Tegelijkertijd moet de Groep nog stabieler worden, met minder schommelingen in de bedrijfsresultaten. Op het vlak van de omzetvolumes wil LANXESS systematisch sterker groeien dan het wereldwijde bruto binnenlands product. 

 

“LANXESS staat er weer stevig en het is opnieuw de weg van de rendabele groei ingeslagen. De komende jaren willen wij ons volledige potentieel bereiken en LANXESS ontwikkelen tot een nog sterker bedrijf, met een heel gediversifieerd, stabiel platform, met een hogere rendabiliteit, en vooral met een bedrijfscultuur die gebaseerd is op engagement en enthousiasme,” aldus Matthias Zachert, CEO van LANXESS AG. 

 

Om de nieuwe doelstellingen te bereiken, gaat LANXESS zijn huidige portfolio verder ontwikkelen aan de hand van duidelijke criteria. In de toekomst mag de Groep alleen nog activiteiten in de portfolio opnemen waarin de Groep een marktleiderspositie kan bereiken en langdurig aantrekkelijke winstmarges kan genereren. Organische investeringen – ongeveer 400 miljoen euro tussen 2016 en 2020 – worden gedaan in projecten die een gemiddeld rendement op het ingezette kapitaal (ROCE) van 20 procent opleveren. De ROCE van de hele Groep bedroeg in het boekjaar 2016 6,9 procent. Daarnaast streeft LANXESS naar een nog sterkere regionale en sectorale diversificatie om de gevolgen van marktschommelingen nog meer te beperken. Daarbij zal LANXESS de omzet in groeimarkten als Azië en Noord-Amerika verder opvoeren en de aanwezigheid in aantrekkelijke klantenindustrieën als elektrotechniek/elektronica of energie uitbreiden met innovatieve producttoepassingen. 

 

Een kwart van de synergieën met Chemtura wordt al in 2017 gerealiseerd 

Een belangrijke factor voor het bereiken van de nieuwe financiële doelstellingen zijn de synergieën die voortvloeien uit de overname van Chemtura, de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf. De Groep plant tegen 2020 ongeveer 100 miljoen euro per jaar aan kosten te besparen. Voor dit jaar verwacht LANXESS al 25 miljoen euro aan kostenbesparingen. Daartegenover staan eenmalige kosten, die op 140 miljoen euro worden geraamd. 

 

Ongeveer de helft van de 100 miljoen euro aan geplande synergieën is toe te schrijven aan de productieafdeling en de inkoopafdeling. Zo breidt LANXESS zijn “Manufacturing Excellence“-initiatief uit tot de voormalige productievestigingen van Chemtura om ook hun processen en technologieën verder te optimaliseren. Ook het gecombineerde aankoopvolume voor grondstoffen van de beide bedrijven, ter waarde van ongeveer 2,5 miljard euro, kan gereduceerd worden met geharmoniseerde leveringscontracten en meer achterwaartse integratie. Nog meer besparingsmogelijkheden zijn te vinden bij transport en logistiek. Zo beschikken de gecombineerde business units momenteel wereldwijd over nog meer dan 200 opslagplaatsen.

 

Ongeveer 30 procent van alle synergieën zijn te vinden in de administratie – vooral in Noord-Amerika. De kosten en structuren van de voormalige directie van Chemtura, het voormalige hoofdkantoor in Philadelphia en de voormalige beursnotering van Chemtura vallen weg. Daarnaast zullen administratieve vestigingen die dicht bij elkaar liggen worden samengevoegd en worden dubbele functies geschrapt. In totaal werden ongeveer 40 projecten opgestart voor de uniformisering van de administratie in Noord-Amerika. Nog 20 procent van de synergieën zal naar verwachting het gevolg zijn van een harmonisering van de wereldwijde marketing- en verkoopstructuren. 

 

Digitaliseringsinitiatief in de hele Groep 

 

LANXESS zal zijn groei ook stimuleren met een digitaliseringsinitiatief in de hele Groep. Daarvoor heeft het binnen het bedrijf een eigen afdeling opgericht met vooreerst 30 experts. “De digitalisering zal de processen en businessmodellen in de chemische industrie en onze klantenindustrieën blijvend veranderen. Dat biedt ons talrijke kansen, maar het vraagt ook om diepgaande veranderingen binnen het bedrijf. Wij willen actief vormgeven aan de digitale transformatie bij LANXESS en op het juiste moment gebruik maken van het potentieel van de digitalisering,” legt Matthias Zachert uit. De belangrijkste aandachtsgebieden van het initiatief zijn de digitalisering van de waardeketen, het gebruik van big data, de ontwikkeling van digitale businessmodellen en de verankering van digitale competenties onder het personeel. 

 

Keulen, 5 september 2017 

idr (2017-00077) 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2016 een omzet van 7,7 miljard euro en telt momenteel circa 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 75 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. Met ARLANXEO, een joint venture met Saudi Aramco, is LANXESS bovendien een topleverancier van synthetisch rubber. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) en FTSE4Good.

 

LANXESS in België 

LANXESS nv heeft twee vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubberchemicaliën en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. In Lillo wordt caprolactam en polyamide gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. LANXESS nv heeft ruim 900 werknemers.

 

Bij ARLANXEO Belgium nv in Zwijndrecht wordt butylrubber geproduceerd. De fabriek in Zwijndrecht behoort tot ARLANXEO, de joint venture met Saudi Aramco. Bij ARLANXEO Belgium nv werken zowat 350 werknemers. 

 

België is met ruim 1.200 werknemers en vijf fabrieken één van de belangrijkste productieplaatsen binnen de LANXESS Groep. 

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.