2017-11-15

Na zeer mooi derde kwartaal blijft LANXESS op koers voor recordjaar

  • Omzet stijgt met 25 procent tot 2,4 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom wel 35 procent hoger tot 347 miljoen euro
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten dikte aan tot 14,4 procent
  • Groepsresultaat na correctie met 29 miljoen euro gestegen tot 106 miljoen euro
  • Prognose voor heel 2017 bijgesteld en benedengrens van de bandbreedte opgetrokken: verwachte EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 1,25 en 1,3 miljard euro

Speciaalgroep LANXESS blijft na een zeer mooi derde kwartaal van 2017 verder op koers voor het beste resultaat in de geschiedenis van het bedrijf.

 

De wereldwijde omzet steeg met 25,1 procent of 483 miljoen euro tot 2,4 miljard euro. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar was dat 1,9 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom ongeveer 35 procent hoger tot 347 miljoen euro (2016: 257 miljoen euro). Vooral de bijdrage van de overgenomen activiteiten van Chemtura en de gestegen omzetvolumes speelden hier een positieve rol. In het derde kwartaal van 2017 bedroeg de EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten 14,4 procent. Zij lag dus heel wat hoger dan de 13,4 procent van vorig jaar.

 

CEO van LANXESS Matthias Zachert: “LANXESS is goed op dreef. Onze duidelijke strategische focus op speciaalchemie met een sterke winstmarge werpt steeds meer vruchten af. En operationeel zijn wij zeer goed bezig in onze nieuwe structuur. Vooral verheugend is ook dat de resultaten in alle regio’s en al onze speciaalchemiesegmenten flink toenemen.”

 

Als gevolg van eenmalige buitengewone kosten bedroeg het groepsresultaat 55 miljoen euro (2016: 62 miljoen euro). Deze eenmalige effecten zijn vooral het gevolg van de consolidatie van de productie van precursoren voor smeermiddelen en de beëindiging van de productie in de Nederlandse vestiging Ankerweg in Amsterdam die daarmee gepaard ging. Na correctie steeg het groepsresultaat met circa 37,7 procent tot 106 miljoen euro (2016: 77 miljoen euro).

 

Na de sterke cijfers van het derde kwartaal stelt de Groep zijn winstprognose voor het hele jaar 2017 bij. Ook de ondergrens van de bandbreedte wordt met 25 miljoen euro opgetrokken. LANXESS verwacht nu een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 1,25 tot 1,3 miljard euro. Dat zou een record zijn voor het Keulse bedrijf, want het hoogste operationele resultaat dat LANXESS tot nu toe bereikt heeft, was circa 1,2 miljard euro in 2012.

 

Voortgezet portefeuillebeheer

 

Na de consolidatie van de productie van chroomchemicaliën en precursoren voor smeermiddelen zette LANXESS de aangekondigde optimalisatie van zijn portefeuille voort. De Groep heeft de nevenactiviteit met chloordioxideoplossingen voor desinfectie verkocht aan het Canadese Superior Plus Corp. Het chloordioxidebedrijf met hoofdvestiging in North Kingstown (VS) en ongeveer 40 medewerkers maakte deel uit van de overname van de Clean & Disinfect-afdeling van Chemours in augustus 2016.

 

Omzet in alle segmenten veel hoger dan verleden jaar


De omzet van het segment Advanced Intermediates in het derde kwartaal van 2017 bedroeg 479 miljoen euro. Dat is 10 procent of 44 miljoen euro meer dan de 435 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam met bijna 5 procent of 4 miljoen euro toe, van 83 miljoen euro vorig jaar tot 87 miljoen euro nu. Vooral de hogere omzetvolumes in de business unit Advanced Industrial Intermediates hadden hier een gunstige invloed. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van de Groep bedroeg 18,2 procent (2016: 19,1 procent).

 

In het nieuwe segment Specialty Additives dikte de omzet heel sterk aan met 124 procent of 265 miljoen euro tot 478 miljoen euro (2016: 213 miljoen). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 77 miljoen euro. Dat is 42 miljoen euro of 120 procent hoger dan de 35 miljoen euro van een jaar geleden. Doorslaggevend voor deze aanzienlijke stijging van het resultaat was vooral de inlijving van het additievenbedrijf van Chemtura. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 16,1 procent lag iets onder het niveau van verleden jaar van 16,4 procent.

 

In het segment Performance Chemicals steeg de omzet in het derde kwartaal van 2017 met 11 procent of 36 miljoen euro tot 364 miljoen euro (2016: 328 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 65 miljoen euro. Dat is 9 miljoen euro of 16,1 procent meer dan de 56 miljoen euro van een jaar geleden. Alle business units konden hun verkoopvolumes opvoeren. Het in het voorjaar verworven gespecialiseerde Clean and Disinfect-bedrijf droeg flink bij tot dat mooie resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 17,1 procent tot 17,9 procent.

 

In het segment Engineering Materials groeide de omzet met 36,6 procent of 94 miljoen euro tot 351 miljoen euro (2016: 257 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten schoot een flinke 22 miljoen euro of 52,4 procent hoger, van 42 miljoen euro vorig jaar tot 64 miljoen euro nu. In de business unit High Performance Materials leidden grotere omzetvolumes en de trend naar producten met een hogere winstmarge tot hogere resultaten. Ook de urethanenactiviteit met haar hoge winstmarges, die wij in het kader van de overname van Chemtura verworven hebben, droeg bij tot het hogere resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 16,3 procent in het derde kwartaal van vorig jaar tot 18,2 procent nu.

 

In het segment ARLANXEO zwol de omzet met 6 procent of 42 miljoen aan tot 717 miljoen euro (2016: 675 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 76 miljoen euro. Dat is 17 procent of 15 miljoen euro minder dan de 91 miljoen euro van een jaar geleden. De aanzienlijke volatiliteit van de grondstoffenprijzen en de zwakke Amerikaanse dollar zorgden voor een daling van het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg dan ook 10,6 procent (2016: 13,5 procent).

 

Kerncijfers voor het derde kwartaal van 2017(cijfers in miljoen euro)

 

 

 

 
 

Q3 2016

 
 

Q3 2017

 
 

wijziging in procent

 
 

Omzet

 
 

1,921

 
 

2,404

 
 

25.1

 
 

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

 
 

 257

 
 

 347

 
 

35.0

 
 

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent

 
 

13.4

 
 

14.4

 
 

 

 
 

Groepsresultaat na correctie

 
 

77

 
 

106

 
 

37.7

 
 

Groepsresultaat

 
 

62

 
 

55

 
 

(11.3)

 
 

Winst per aandeel in euro, na correctie

 
 

0.84

 
 

1.15

 
 

37.7

 

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2016 een omzet van 7,7 miljard euro en telt momenteel circa 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 74 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. Met ARLANXEO, een joint venture met Saudi Aramco, is LANXESS bovendien een topleverancier van synthetisch rubber. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

Keulen,                 15 november 2017

eic                          (2017-00102e)

 

 

Toekomstgerichte uitspraken


 
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.