2018-05-04

LANXESS verhoogt zijn prognose voor het boekjaar 2018 na sterk eerste kwartaal

  • Omzet groeit in Q1 2018 met bijna 7 procent tot 2,6 miljard euro
  • EBITDA, voor buitengewone baten en lasten, klimt 14 procent hoger tot 375 miljoen euro
  • EBITDA-marge, voor buitengewone baten en lasten, bedraagt nu 14,6 procent
  • Groepsresultaat ligt 23 procent hoger op 96 miljoen euro
  • Beste kwartaalresultaat ondanks negatieve valuta-effecten
  • Prognose voor 2018 opgetrokken: voor “New LANXESS” wordt een EBITDA, voor buitengewone baten en lasten, verwacht van 5 tot 10 procent meer dan vorig jaar (925 miljoen euro)

Keulen - Het speciaalchemiebedrijf LANXESS zet met het beste kwartaalresultaat in zijn geschiedenis de trend van het succesvolle boekjaar 2017 voort en verhoogt zijn winstverwachting voor 2018.

 

De wereldwijde omzet steeg in het eerste kwartaal met bijna 7 procent tot 2,565 miljard euro (2017: 2,401 miljard euro). De EBITDA voor buitengewone baten en lasten dikte flink aan, namelijk met 14 procent tot 375 miljoen euro (2017: 328 miljoen euro). Doorslaggevend voor deze positieve evolutie waren vooral de bijdragen van de in 2017 overgenomen activiteiten van Chemtura. Ook de in februari 2018 van Solvay overgenomen activiteit met fosforchemicaliën droeg voor het eerst bij. Negatieve valuta-effecten zetten een domper op de positieve evolutie van de EBITDA. De EBITDA-marge, voor buitengewone baten en lasten, liep ten opzichte van een jaar geleden met bijna één procentpunt op tot 14, 6 procent. Het resultaat van de Groep verbeterde met 23 procent aanmerkelijk van 78 miljoen euro vorig jaar tot 96 miljoen euro dit jaar.

 

“LANXESS blijft goed op koers. Wij hebben het nieuwe boekjaar dynamisch ingezet en onze rendabiliteit opnieuw verbeterd. Daaruit blijkt dat onze inspanningen voor de verdere ontwikkeling van de Groep steeds meer vruchten afwerpen,” zegt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS.

 

De Groep heeft zijn prognose voor het hele jaar 2018 opgetrokken. Nu verwacht LANXESS een stijging van de EBITDA, voor buitengewone baten en lasten, met 5 tot 10 procent voor de “New LANXESS“ segmenten (Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals en Engineering Materials). Vorig jaar bedroeg de vergelijkbare EBITDA voor buitengewone baten en lasten ongeveer 925 miljoen euro. Op de jaarlijkse financiële persconferentie in maart stelde Zachert nog maar een lichte stijging voor het hele boekjaar het vooruitzicht. Met het resultaat van ARLANXEO, de joint venture van LANXESS en Saudi Aramco voor synthetisch rubber, werd geen rekening gehouden in de prognose voor het hele jaar 2018. Over ARLANXEO wordt vanaf het tweede kwartaal apart gerapporteerd.

 

Goede bedrijfsontwikkeling in de segmenten

 

De omzet van het segment Advanced Intermediates in het eerste kwartaal van 2018 bedroeg 563 miljoen euro, of 8,7 procent meer dan de 518 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA voor buitengewone baten en lasten steeg hoofdzakelijk als gevolg van een aanpassing van de verkoopprijzen met 12,1 procent van 91 miljoen euro vorig jaar tot 102 miljoen euro nu. De EBITDA-marge, voor buitengewone baten en lasten, lag op 18,1 procent; tegenover 17,6 procent vorig jaar.

 

In het segment Specialty Additives is de omzet meer dan verdubbeld tot 496 miljoen euro tegenover 239 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De EBITDA, voor buitengewone baten en lasten, van het segment bedroeg 81 miljoen euro, of 84,1 procent meer dan de 44 miljoen euro van vorig jaar. Deze flinke resultaatsverbetering is vooral het gevolg van de integratie van de activiteiten van Chemtura. De EBITDA-marge, voor buitengewone baten en lasten, van 16,3 procent lag onder het niveau van 18,4 procent van verleden jaar.

 

In het segment Performance Chemicals daalde de omzet in het eerste kwartaal van 2018 met 8,7 procent tot 336 miljoen euro (2017: 368 miljoen euro). De EBITDA, voor buitengewone baten en lasten, van het segment bedroeg 52 miljoen euro; of 11,9 procent minder dan de 59 miljoen euro van een jaar geleden. Vooral nadelige wisselkoerseffecten en de verkoop van de chloordioxideactiviteit zorgden voor een daling van de omzet en het resultaat. De EBITDA-marge, voor buitengewone baten en lasten, bedroeg 15,5 procent; tegenover 16,0 procent in dezelfde periode van vorig jaar.

 

In het segment Engineering Materials groeide de omzet met 24,8 procent van 315 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar tot 393 miljoen euro dit jaar. De EBITDA, voor buitengewone baten en lasten, steeg nog forser; namelijk met bijna 50 procent van 48 miljoen euro tot 73 miljoen euro. Dat betere resultaat was het gevolg van stijgingen van de verkoopprijzen, de bijdrage van de vorig jaar overgenomen urethanenactiviteit en een hogere capaciteitsbenutting. De EBITDA-marge, voor buitengewone baten en lasten, lag met 18,6 procent heel wat hoger dan de 15,2 procent in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

 

In het segment ARLANXEO daalde de omzet vergeleken met het heel sterke eerste kwartaal van verleden jaar met 20,1 procent van 948 miljoen euro tot 757 miljoen euro. De EBITDA, voor buitengewone baten en lasten, daalde vooral als gevolg van nadelige wisselkoerseffecten met 22,9 procent tot 111 miljoen euro ten opzichte van de 144 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA-marge voor buitengewone baten en lasten bedroeg 14,7 procent (2017: 15,2 procent).

 

Kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2018

 

(cijfers in miljoen euro)

 

 

 
 

Q1 2017

 
 

Q1 2018

 
 

Wijziging in procent

 
 

Omzet

 
 

2,401

 
 

2,565

 
 

6.8

 
 

EBITDA voor buitengewone baten en lasten

 
 

328

 
 

375

 
 

14.3

 
 

EBITDA-marge voor buitengewone baten en lasten (in procent)

 
 

13.7

 
 

14.6

 
 

 

 
 

Groepsresultaat

  
 

78

 
 

96

 
 

23.1

 
 

Winst per aandeel in euro

 
 

0.85

 
 

1.05

 
 

23.1

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2017 een omzet van 9,7 miljard euro en telt momenteel circa 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 74 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. Met ARLANXEO, een joint venture met Saudi Aramco, is LANXESS bovendien een topleverancier van synthetisch rubber. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

Keulen,                 4 mei 2018

eic                          (2018-00028)

 

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.