2018-08-02

Na een goed tweede kwartaal preciseert LANXESS zijn winstverwachting voor 2018

  • Voor heel 2018 wordt een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten verwacht aan de bovenkant van de bandbreedte van vijf tot tien procent stijging ten opzichte van vorig jaar
  • De omzet van de Groep steeg in het tweede kwartaal met 6,8 procent tot ongeveer 1,8 miljard euro
  • De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten verbeterde met 3,6 procent tot 290 miljoen euro
  • De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 15,9 procent
  • Voor het eerst is geen rekening gehouden met ARLANXEO in de omzet en het bedrijfsresultaat
  • Netto resultaat van de Groep steeg heel sterk tot 126 miljoen euro
  • Recordresultaat in het segment Specialty Additives

Na mooie resultaten in het tweede kwartaal preciseerde speciaalchemiebedrijf LANXESS zijn winstverwachting voor 2018. De Groep verwacht nu een stijging van het bedrijfsresultaat aan de bovenkant van de in mei vooropgestelde bandbreedte van vijf tot tien procent. Vorig jaar lag de vergelijkbare EBITDA vóór buitengewone baten en lasten om en bij de 925 miljoen euro. In de prognose voor heel 2018 wordt geen rekening gehouden met de inbreng van ARLANXEO, de joint venture van LANXESS en Saudi Aramco voor synthetisch rubber. Vanaf nu zal deze niet meer worden opgenomen in de gepubliceerde omzet en bedrijfsresultaten van de Groep.

In het tweede kwartaal steeg de wereldwijde omzet van LANXESS met 6,8 procent tot 1,83 miljard euro, tegenover 1,71 miljard euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De EBITDA voor buitengewone baten en lasten verbeterde met 3,6 procent tot 290 miljoen euro, terwijl die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar 280 miljoen euro bedroeg. De positieve algemene evolutie van het resultaat was vooral aan drie factoren te danken: ten eerste, de bijdrage van de activiteiten van het vroegere Chemtura. Zij zijn een belangrijk onderdeel van het segment Specialty Additives, dat zijn beste kwartaalresultaat sinds de overname van het Amerikaanse bedrijf optekende. Voorts hadden de aanpassing van de verkoopprijzen als gevolg van hogere grondstoffenkosten en als derde factor ook de synergiën door de integratie van Chemtura een positieve invloed op het resultaat. In het tweede kwartaal van 2018 bleef de EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten, ondanks aanzienlijke negatieve valutaeffecten, nog steeds gezond, namelijk 15,9 procent, ten opzichte van 16,4 procent een jaar geleden.

“LANXESS doet het operationeel gezien goed en onze strategische beslissingen van de jongste jaren werpen duidelijk vruchten af. Zo leveren de overgenomen activiteiten van Chemtura, die nu sinds een jaar opgenomen zijn in onze cijfers, een doorslaggevende bijdrage tot het recordresultaat dat ons segment Additives in het tweede kwartaal heeft neergezet,” zegt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS. “Daarom preciseren wij onze prognose voor het hele jaar. Wij verwachten nu dat de stijging van de EBITDA aan de bovenkant van de voorspelde bandbreedte zal liggen, ondanks de tegenslag van de zwakke Amerikaanse dollar en geopolitieke onzekerheden.”
  
Het groepsresultaat verbeterde aanzienlijk tot 126 miljoen euro, vergeleken met de 3 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden, waarin veel eenmalige kosten werden geboekt. Van het groepsresultaat was 97 miljoen euro toe te schrijven aan de vier segmenten van LANXESS en 29 miljoen euro aan het zogenaamd ‘niet-voortgezette’ ARLANXEO.

Bedrijfsontwikkeling in de segmenten


De omzet in het segment Advanced Intermediates bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 546 miljoen euro. Dat is 8,1 procent meer dan de 505 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 97 miljoen euro lag op hetzelfde niveau als verleden jaar. De stijgingen van de aankoopprijzen voor grondstoffen en energie waren in sommige gevallen aanzienlijk. Zij werden echter doorberekend aan de klanten via een aanpassing van de verkoopprijzen. De activiteit organometalen, die wij vorig jaar bij de overname van Chemtura verworven hebben, leverde ook een positieve bijdrage tot het resultaat. Negatieve valutaeffecten hadden echter een negatieve invloed op het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 17,8 procent, vergeleken met 19,2 procent een jaar geleden.

In het segment Specialty Additives steeg de omzet met 15,2 procent tot 508 miljoen euro, tegenover 441 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 91 miljoen euro lag 21,3 procent hoger dan de 75 miljoen euro van vorig jaar. Doorslaggevend voor deze positieve evolutie waren de inbreng van de van Chemtura overgenomen activiteiten en de synergiën die gepaard gingen met deze overname. De EBITDA-marge voor buitengewone baten en lasten van 17,9 procent lag hoger dan het cijfer van 17,0 procent van een jaar geleden.

In het segment Performance Chemicals daalde de omzet met 3,0 procent tot 356 miljoen euro ten opzichte van de sterke 367 miljoen euro van vorig jaar. De verkoop van de chloordioxide-activiteit van de business unit Material Protection Products in de loop van vorig jaar was zichtbaar in de omzetdaling. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 58 miljoen euro lag 27,5 procent lager dan de 80 miljoen euro van vorig jaar. Het resultaat stond onder druk door de aanhoudend zwakke prestaties van de chroomerts-activiteit in de business unit Leather, ongunstige wisselkoersen en hogere aankoopprijzen voor grondstoffen. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde dan ook van 21,8 procent tot 16,3 procent.

In het segment Engineering Materials steeg de omzet met wel 10,5 procent tot 399 miljoen euro, tegenover 361 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom 12,5 procent hoger, namelijk van 72 miljoen euro tot 81 miljoen euro. Dat betere resultaat was het gevolg van grotere omzetvolumes, vooral van de zeer performante plastics voor lichte constructies, en de inbreng van de urethanen-activiteit, die mee was overgenomen van Chemtura. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg dan ook 20,3 procent, vergeleken met 19,9 procent een jaar geleden.


Financiële kerncijfers voor het tweede kwartaal van 2018

(cijfers in miljoen euro)
 

 

 

 
 

Q2 2017

 
 

Q2 2018

 
 

Wijziging in procent

 

Omzet

 
 

1,712*

 
 

1,829

 
 

6.8

 
 

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

 
 

280*

 
 

290

 
 

3.6

 
 

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

 
 

16.4*

 
 

15.9

 
 

 

 
 

Groepsresultaat

  
 

3

 
 

126

 
 

>100

 
 

Winst per aandeel (in EUR)

 
 

0.04

 
 

1.38

 
 

>100

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

*Vergelijkende cijfers voor Q2 2017 met uitsluiting van het vroegere segment ARLANXEO


LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2017 een omzet van 9,7 miljard euro en telt momenteel circa 19.200 personeelsleden in 25 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 74 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

Keulen,          2 augustus 2018
eic                (2018-00057e)

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.