2019-03-14

LANXESS zet sterk resultaat neer in 2018 en start het nieuwe boekjaar solide

  • 10,2 procent hogere omzet dan vorig jaar: 7,197 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten neemt met 9,8 procent toe tot 1,016 miljard euro
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 14,1 procent
  • Groepsresultaat fors gestegen tot 431 miljoen euro
  • Dividend van 90 eurocent voorgesteld, of 12,5 procent hoger dan verleden jaar
  • Prognose voor het boekjaar 2019: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar

Keulen – Speciaalchemiebedrijf LANXESS heeft zijn boekjaar met een sterk resultaat afgesloten. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg in 2018 met 9,8 procent tot 1,016 miljard euro. Daardoor ligt het resultaat, zoals voorspeld, aan de bovenkant van de bandbreedte van 5 tot 10 procent boven de 925 miljoen euro van vorig jaar (zonder ARLANXEO).

“Ondanks de opkomende economische tegenwind zijn wij onze belofte nagekomen. Want wij hebben strategisch en operationeel zeer goed vooruitgang geboekt. LANXESS heeft nu een heel duidelijke focus op chemische specialiteiten. Wij zijn nu winstgevender, stabieler en hebben een groter concurrentievermogen dan ooit,” zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

Vooral de operationele sterkte van de segmenten Advanced Intermediates en Engineering Materials en de integratie van Chemtura en de van Solvay overgenomen fosforactiviteit droegen bij tot het mooie bedrijfsresultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 14,1 procent.

De groepsomzet van LANXESS klom van 6,53 miljard euro vorig jaar 10,2 procent hoger tot 7,197 miljard euro nu. Het groepsresultaat van 431 miljoen euro lag beduidend hoger dan de 87 miljoen euro van vorig jaar. Dat was te danken aan het betere bedrijfsresultaat dan vorig jaar en aan de gevolgen van de verkoop van het belang van 50 procent in ARLANXEO. Bovendien werd het resultaat van verleden jaar gedrukt door eenmalige kosten.

Dividend zal opnieuw stijgen

 
Het geslaagde boekjaar 2018 zal naar verwachting ook lonen voor de aandeelhouders van LANXESS. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen op de algemene vergadering op 23 mei 2019 een dividend van 0,90 euro per aandeel voorstellen. Dat zou 12,5 procent meer zijn dan vorig jaar.

Strategische mijlpaal in 2018: verkoop van de rubberactiviteit afgerond

 
Op het einde van het boekjaar 2018 heeft LANXESS een nieuwe mijlpaal in zijn heroriëntatie bereikt. Op 31 december heeft het speciaalchemiebedrijf de verkoop afgerond van zijn resterende belang van 50 procent in het rubberbedrijf ARLANXEO aan zijn voormalige joint-venturepartner Saudi Aramco. De twee bedrijven hadden de joint venture op 1 april 2016 opgericht. LANXESS ontving voor zijn belang ongeveer 1,4 miljard euro. Daarvan heeft de Groep al 200 miljoen euro gebruikt voor de verdere financiering van zijn pensioenverplichtingen. Een tweede bedrag van maximaal 200 miljoen euro is bestemd voor de inkoop van eigen aandelen. Deze transactie zal naar verwachting tegen het einde van het lopende boekjaar rond zijn.

“Met de opbrengst van de verkoop van ons belang in ARLANXEO hebben wij onze balans verder versterkt. Bovendien hebben wij extra ruimte gekregen om onze groei zowel organisch als met overnames voort te zetten,” zei Michael Pontzen, CFO van LANXESS AG.

Sterke ontwikkeling in bijna alle segmenten


 De bedrijfsactiviteiten in het segment Advanced Intermediates evolueerden goed in het boekjaar 2018, ondanks een nog altijd uitdagende landbouwmarkt. De omzet van 2,207 miljard euro lag 11,7 procent hoger dan de 1,975 miljard euro van verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dikte hier van 335 miljoen euro met 7,2 procent aan tot 359 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 16,3 procent lag iets onder de 17,0 procent van 2017.

In het segment Specialty Additives stegen zowel de omzet als het bedrijfsresultaat significant als gevolg van de geslaagde integratie van de activiteiten van Chemtura en Solvay. De omzet van 1,98 miljard euro lag 22,9 procent hoger dan de 1,611 miljard euro van verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 267 miljoen euro met een mooie 28,5 procent toe tot 343 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg met 16,6 procent tot 17,3 procent.

In het segment Performance Chemicals lagen de omzet en het bedrijfsresultaat lager dan in het sterke vorige boekjaar. Dat was vooral te wijten aan de zwakke ontwikkelingen in de lederindustrie en de bouwsector. Zo daalde de omzet met 6,3 procent van 1,439 miljard euro tot 1,349 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 187 miljoen euro lag 25,8 procent lager dan de 252 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 13,9 procent, vergeleken met 17,5 procent een jaar geleden.

Het segment Engineering Materials slaagde erin om zowel de omzet als het bedrijfsresultaat aanzienlijk hoger te duwen dankzij de winstgevende activiteit met plastics voor lichte constructies. Ook de urethanenactiviteit, die deel uitmaakte van de overname van Chemtura, leverde een positieve bijdrage tot het resultaat. De omzet klom 15,4 procent hoger, namelijk van 1,366 miljard euro tot 1,576 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg hier van 219 miljoen euro met wel 21,9 procent tot 267 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten groeide van 16,0 procent tot 16,9 procent.

Vergeleken met vorig jaar hadden de resultaten van alle segmenten te lijden onder negatieve wisselkoerseffecten, vooral door de zwakkere Amerikaanse dollar.

Vooruitzichten voor 2019: op koers, ondanks verzwakkende conjunctuur

Ondanks de verzwakkende conjunctuur is LANXESS het nieuwe jaar solide gestart. Voor het hele boekjaar 2019 verwacht LANXESS een vergelijkbare EBITDA vóór buitengewone baten en lasten als vorig jaar.

LANXESS zal de specifieke winstverwachting voor het hele boekjaar 2019 bekendmaken tijdens de presentatie van de kwartaalresultaten op 14 mei 2019.

  

in miljoen euroQ4/2017*Q4/2018Wijz. in %2017*2018Wijz. in %
Omzet1,6351,7668.06,5307,19710.2
EBITDA vóór buitengewone baten en lasten1791790.09251,0169.8
EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten10.9%10.1%14.2%14.1%
Groepsresultaat-4999>10087431>100
Dividend of voorgesteld dividend per aandeel (EUR)0.800.9012.5
Netto financiële verplichtingen** 2,2521,381-38.7
Personeelsleden (op 31 dec.)19,02915,441-18.9

 

*Cijfers van vorig jaar voor de omzet, EBITDA vóór buitengewone baten en lasten en marge aangepast

 **Na aftrek van termijndeposito’s en voor verkoop beschikbare effecten.

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2018 een omzet van 7,2 miljard euro en telt momenteel circa 15.400 personeelsleden in 33 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 60 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good

 

Keulen,                 14 maart 2019

 dae                        (2019-00015)

 

 Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.

  • Gallery