2019-05-08

LANXESS gaat artificiële intelligentie inzetten voor productontwikkeling

  • Veel snellere ontwikkeling van hightech-plastics
  • Sleutelrol glasvezelfabriek in Kallo – Beveren
  • Partnerschap met Citrine Informatics, AI-marktleider voor materialen

LANXESS gaat nieuw terrein aanboren op het vlak van de ontwikkeling van specifieke hightech-plastics voor bepaalde klanten. Door gebruik te maken van artificiële intelligentie (AI) wil het speciaalchemiebedrijf drastisch de tijd verminderen die het nodig heeft om nieuwe materialen te ontwikkelen. Daarvoor werkt LANXESS nu nauw samen met Citrine Informatics, het Amerikaans AI-bedrijf dat gespecialiseerd is in de datagestuurde ontwikkeling van materialen. 

 

De twee bedrijven hebben een pilootproject gelanceerd om de mogelijkheden van AI voor de productie van kunststoffen te onderzoeken. Voorts willen zij verder de glasvezels optimaliseren die LANXESS gebruikt om vele van zijn hightech-plastics te versterken en uiteindelijk de materialen te verbeteren. 

 

Hier speelt de coating of het bindmiddel rond de glasvezel een heel belangrijke rol. Glasvezels die met de kunststoffen worden gemengd om hun mechanische prestaties te vergroten zijn omhuld met een coating. Daardoor kunnen de glasvezels zich beter hechten aan de plastic matrix, om zo de vereiste eigenschappen van de hightech-plastics te waarborgen. Het optimalisatieproces van glasvezelcoating is complex, omslachtig en tijdrovend.  

 

“Wij verwachten dat AI de tijd die we nodig hebben om geoptimaliseerde formules te ontwikkelen met meer dan de helft zal inkorten,” zegt Dr. Axel Tuchlenski, hoofd van Global Product and Application Development bij de business unit High Performance Materials van LANXESS. “Daardoor zullen we onze klanten nog beter voor hen op maat gemaakte producten kunnen aanbieden en deze ook sneller op de markt kunnen brengen.” 

 

AI zal formuleringen aanbevelen 

In de traditionele productontwikkeling zijn voor de complexe samenstelling van glasvezelcoatings en de talrijke variabelen bij de vervaardiging van hightech-plastics heel veel tests nodig; en de resultaten daarvan zijn soms moeilijk te voorspellen. In dat geval kan AI een belangrijke bijdrage leveren door het maximum uit de beschikbare data te halen. AI-algoritmen berekenen voorspellingsmodellen voor betere testconfiguraties en parameters op basis van duizenden meetresultaten van eerdere formuleringen, informatie over grondstoffen en een massa bijkomende gegevens. Zij verbeteren deze modellen op basis van de meetresultaten van elke individuele test en stellen tot slot een optimale formulering voor. Door deze procedure verloopt de productontwikkeling veel sneller dan met de klassieke methodes. 

 

Voor Jörg Hellwig, die aan het hoofd staat van het digitaliseringsinitiatief bij LANXESS, zijn hightech-plastics nog maar het begin van AI bij LANXESS. “Artificiële intelligentie is een levensbelangrijke technologie om innovatie te creëren op basis van de onnoemelijk vele gegevens waarover de Groep beschikt.” 

 

LANXESS heeft dLX, zijn digitaliseringsinitiatief, in 2017 gelanceerd en er een speciaal team voor opgericht. Het staat onder leiding van Hellwig als Chief Digital Officer, die rechtstreeks verslag uitbrengt bij Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. De centrale actieterreinen van het initiatief zijn de ontwikkeling van digitale businessmodellen, de introductie van nieuwe technologieën in de hele waardecreatieketen, de ontwikkeling en het gebruik van big data en de bevordering van digitale expertise bij het personeel. 

 

Citrine Informatics is de marktleider op het gebied van de toepassing van datagestuurde ontwikkelingsmethodes voor materiaalkunde. Het platform van Citrine zorgt voor een snellere ontwikkeling van materialen en chemicaliën dankzij de kracht van materiaaldata en AI. Citrine werd door het Wereld Economisch Forum onderscheiden voor technologische innovatie als Tech Pioneer 2017, en het heeft in 2018 de Best-in-Biz Start-up of the Year Award gewonnen. Citrine Informatics werkt samen met enkele van de beste universiteiten ter wereld, zoals de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, en de Universiteit van California in Berkeley. 

 

Beeldmateriaal van de glasvezelproductie kan gedownload worden langs deze link 

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2018 een omzet van 7,2 miljard euro en telt momenteel circa 15.400 personeelsleden in 33 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 60 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good. 

 

LANXESS in België

LANXESS heeft in het Antwerpse havengebied twee vestigingen, waar rubberchemicaliën en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. In Lillo worden caprolactam en polyamide gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. LANXESS nv heeft zowat 950 werknemers in België. Met zijn caprolactamfabriek in Lillo, die in 1967 startte, ligt LANXESS mee aan de basis van het chemiecluster in Antwerpen. Inmiddels uitgegroeid tot het tweede grootste geïntegreerde chemiecluster ter wereld.


Enkel voor de media 

Philippe Van Wassenhove – Communicatiemanager - +32 478 8814 66  

philippe.vanwassenhove@lanxess.com

Toekomstgerichte uitspraken


 Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

 

Opmerkingen voor redacteurs: 

Alle persberichten van LANXESS en het bijbehorende fotomateriaal vindt u op http://press.lanxess.com. Recente foto's van de raad van bestuur en ander beeldmateriaal van LANXESS vindt u op http://photos.lanxess.com. U vindt het tv-materiaal op http://globe360.net/broadcast.lanxess/. 

Meer informatie over de chemie van LANXESS leest u in ons WebMagazine op http://webmagazine.lanxess.com. 

Volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube: 

http://www.twitter.com/LANXESS

http://www.facebook.com/LANXESS

http://www.linkedin.com/company/lanxess

http://www.youtube.com/lanxess

Forward-Looking Statements
This company release contains certain forward-looking statements, including assumptions, opinions, expectations and views of the company or cited from third party sources. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial position, development or performance of LANXESS AG to differ materially from the estimations expressed or implied herein. LANXESS AG does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecast developments. No representation or warranty (expressed or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, estimates, targets and opinions, contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and accordingly, no representative of LANXESS AG or any of its affiliated companies or any of such person's officers, directors or employees accept any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document.

LANXESS is a leading specialty chemicals company with sales of EUR 7.2 billion in 2018. The company currently has about 15,400 employees in 33 countries and is represented at 60 production sites worldwide. The core business of LANXESS is the development, manufacturing and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals and plastics. LANXESS is listed in the leading sustainability indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and Europe) and FTSE4Good.

  • Gallery