2021-08-11

Flinke stijging van omzet en resultaat: LANXESS verhoogt nogmaals prognose voor 2021

  • Prognose voor EBITDA vóór buitengewone baten en lasten voor het hele jaar opgetrokken tot tussen 1 en 1,05 mld. EUR
  • Omzet in het tweede kwartaal met 27,5 procent gestegen tot 1,831 mld. EUR
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 277 mln. EUR ligt 23,7 procent hoger dan vorig jaar
  • Groeikoers wordt voortgezet: overname van Emerald Kalama Chemical afgerond

Keulen, 11 augustus 2021 – Na een goed tweede kwartaal verhoogt LANXESS opnieuw zijn prognose voor het hele boekjaar 2021. Het speciaalchemiebedrijf verwacht nu een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 1 miljard tot 1,05 miljard euro. In de prognose wordt ook rekening gehouden met de overname van Emerald Kalama Chemical, die begin augustus werd afgerond. Zij zal in de rest van 2021 ongeveer 35 miljoen euro tot de EBITDA bijdragen. Eerder ging LANXESS nog uit van een jaarresultaat van 950 miljoen tot 1 miljard euro.

 

LANXESS kon de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten in het tweede kwartaal flink doen stijgen vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 toen de pandemie volop woedde, met 23,7 procent van 224 miljoen euro tot 277 miljoen euro. Deze positieve ontwikkeling was hoofdzakelijk het gevolg van de steeds grotere vraag vanuit de autosector, waarvan vooral het segment Engineering Materials profiteerde. Ook het segment Consumer Protection ontwikkelde zich sterk, waardoor bijna hetzelfde mooie resultaat als vorig jaar werd bereikt. De Groep kon de sterk gestegen grondstoffenprijzen in alle segmenten grotendeels doorrekenen met aanpassingen van de verkoopprijzen. Wisselkoerseffecten, vooral vanuit de US-dollar, hoge vrachtprijzen en - vooral in Duitsland - flink gestegen energiekosten hadden een negatieve invloed op het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 15,1 procent, ten opzichte van 15,6 procent een jaar geleden.

 

“Onze activiteiten hebben zich ook in het tweede kwartaal gunstig ontwikkeld. De omzetvolumes halen weer het niveau van vóór de pandemie en we kijken vol vertrouwen uit naar de tweede helft van het jaar. Met dit momentum en de geslaagde overname van Emerald Kalama Chemical kunnen we onze groeikoers nogmaals versnellen en onze prognose voor het hele boekjaar verhogen”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

 

De groepsomzet steeg in het tweede kwartaal aanzienlijk, namelijk met 27,5 procent tot 1,831 miljard euro, van 1,436 miljard euro vorig jaar. Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg 77 miljoen euro en lag zoals verwacht veel lager dan de 803 miljoen euro van een jaar geleden. In het tweede kwartaal van 2020 haalde de Groep een grote eenmalige opbrengst uit de verkoop van zijn belang in Currenta, de exploitant van chemieparken.

 

Groei van het segment Consumer Protection aangejaagd door overname

 

Vorige week nog rondde LANXESS zijn tweede grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf af. Met de overname van Emerald Kalama Chemical versterkt de speciaalchemiegroep zijn positie op markten met aantrekkelijke groeipercentages en treedt hij toe tot nieuwe toepassingsgebieden met hoge winstmarges, vooral op het gebied van beschermingsproducten voor consumenten. Het gaat dan onder meer om producten voor smaak- en geurstoffen en bewaarmiddelen voor dranken en voedingswaren of schoonmaakproducten en cosmetica. De Groep gaat ervan uit dat hij de integratie van de nieuwe activiteiten snel zal kunnen afronden. In het boekjaar 2021 zal de overname al zo’n 35 miljoen euro bijdragen tot het jaarresultaat van LANXESS.

 

Segmenten: groeiende vraag stuwt resultaat aan

 

Het segment Advanced Intermediates profiteerde van een hoge vraag en de bijbehorende grotere omzetvolumes. De omzet van 505 miljoen euro, die ook gestimuleerd werd door de hogere verkoopprijzen, lag 17,4 procent hoger dan de 430 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde in dit segment van 103 miljoen euro met 6,8 procent tot 96 miljoen euro als gevolg van hogere energie- en vrachtprijzen. Bovendien bevatte het resultaat van het tweede kwartaal van vorig jaar ook positieve prijseffecten doordat de lagere grondstoffenprijzen pas later op de markt werden verrekend. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde dan ook van 24,0 procent een jaar geleden tot 19,0 procent nu.

 

In het segment Specialty Additives zien we de steeds sterkere vraag terug in de aanzienlijk betere resultaten. De omzetvolumes stegen sterk en ook de verkoopprijzen lagen hoger dan een jaar geleden doordat de hogere grondstoffenkosten werden doorgerekend. Nadelige wisselkoerseffecten hadden een negatieve invloed. De omzet klom 28,5 procent hoger, van 442 miljoen euro tot 568 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 89 miljoen euro lag zelfs 48,3 procent hoger dan de 60 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 13,6 procent tot 15,7 procent.

 

De omzet en het resultaat van het segment Consumer Protection lagen in het tweede kwartaal op hetzelfde sterke niveau als een jaar geleden. De blijvend sterke agrochemicaliënactiviteit bij Saltigo en de grote vraag naar desinfecterende middelen bij Material Protection Products zorgden voor grotere omzetvolumes. Ook de activiteiten van de overgenomen bedrijven INTACE en Theseo leverden een positieve bijdrage. De omzet en het resultaat ondervonden wel hinder van nadelige wisselkoerseffecten. De omzet klom 4,3 procent hoger van 301 miljoen euro tot 314 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 65 miljoen euro lag wegens de hogere energie- en vrachtprijzen en prijseffecten 4,4 procent lager dan de 68 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bereikte 20,7 procent, tegenover 22,6 procent een jaar geleden.

 

Het segment Engineering Materials profiteerde van de steeds sterker wordende vraag vanuit de auto-industrie, waardoor de omzetvolumes sterk toenamen. De verkoopprijzen lagen eveneens hoger dan in het tweede kwartaal van 2020, dat sterk te lijden had onder de coronapandemie. De wisselkoersen ontwikkelden zich nadelig. De omzet klom in het tweede kwartaal 73,8 procent hoger,  van 244 miljoen euro tot 424 miljoen euro. Ondanks hogere vracht- en energiekosten en het wegvallen van een belangrijke toeleverancier lag de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 68 miljoen euro 142,9 procent hoger dan de 28 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 11,5 procent een jaar geleden tot 16,0 procent nu.

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2020 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 14.800 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.

 

 

 

LANXESS is a leading specialty chemicals company with sales of EUR 6.1 billion in 2020. The company currently has about 14,800 employees in 33 countries. The core business of LANXESS is the development, manufacturing and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals and plastics. LANXESS is listed in the leading sustainability indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and Europe) and FTSE4Good.

Forward-Looking Statements
This company release contains certain forward-looking statements, including assumptions, opinions, expectations and views of the company or cited from third party sources. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial position, development or performance of LANXESS AG to differ materially from the estimations expressed or implied herein. LANXESS AG does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors, nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecast developments. No representation or warranty (expressed or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, estimates, targets and opinions contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and accordingly, no representative of LANXESS AG or any of its affiliated companies or any of such person's officers, directors or employees accepts any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document.

Information for editors:
All LANXESS news releases and their accompanying photos can be found at press.lanxess.com. Recent photos of the Board of Management and other LANXESS image material are available at photos.lanxess.com. 

You can find further information concerning LANXESS chemistry in our digital magazine “Inside LANXESS” at http://inside.lanxess.com.

Follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube:

http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess