2022-11-09

Goed derde kwartaal 2022 voor LANXESS

  • Omzet van 2,185 miljard euro ligt 38,2 procent hoger dan vorig jaar
  • Omzetgroei in alle segmenten – Consumer Protection doet het bijzonder goed
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met 4,8 procent tot 240 miljoen EUR
  • Gestegen grondstoffen- en energiekosten met succes doorberekend
  • Prognose voor het boekjaar 2022 gepreciseerd: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 900 en 950 miljoen euro verwacht

Keulen, 9 november 2022 – In uitdagende omstandigheden, met verder gestegen energie-en grondstoffenkosten, publiceerde speciaalchemiebedrijf LANXESS goede resultaten voor het derde kwartaal van 2022. De omzet steeg met een beduidende 38,2 procent van 1,581 miljard euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar tot 2,185 miljard euro nu. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 240 miljoen euro en groeide dus met 4,8 procent in vergelijking met de 229 miljoen euro van een jaar geleden.

 

Niet alleen de bedrijven met additieven, maar vooral het segment Consumer Protection, dat de Groep de voorbije jaren strategisch heeft uitgebreid, ontwikkelde zich bijzonder gunstig. De mooie resultaten van het segment waren in belangrijke mate te danken aan de op 1 juli 2022 van de Amerikaanse groep International Flavors & Fragrances (IFF) overgenomen business line Microbial Control, maar ook aan de in 2021 overgenomen activiteiten van Emerald Kalama Chemical. LANXESS kon de verder gestegen energie- en grondstoffenkosten doorrekenen in hogere verkoopprijzen. Ook de wisselkoersen hadden in alle segmenten een positieve invloed op het resultaat, terwijl de vraag in enkele klantensectoren, bijvoorbeeld in de bouwsector, verzwakte. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde in het derde kwartaal tot 11,0 procent, vergeleken met 14,5 procent een jaar geleden.

 

“Deze mooie cijfers tonen aan dat we op de goede weg zitten met onze strategie. In stormachtige tijden zijn we heel wat stabieler dan vroeger dankzij onze focus op minder cyclische speciaalchemie. In het midden van het jaar hebben we ons segment Consumer Protection nogmaals versterkt met de overname van het bedrijf Microbial Control van IFF, en dat heeft vorig kwartaal al zijn vruchten afgeworpen,” zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Wij hebben echter al in enkele sectoren een afname van de vraag en in het algemeen een daling van de verkochte volumes vastgesteld. In het vierde kwartaal zal de tegenwind nog toenemen door verder stijgende energieprijzen en een dreigende recessie.” 

 

LANXESS heeft zijn prognose voor het hele boekjaar 2022 gepreciseerd. De Groep verwacht een jaarresultaat tussen 900 en 950 miljoen euro, dat dus heel wat boven het aangepaste bedrag van vorig jaar van 815 miljoen euro zou liggen. Tot nu toe was de Groep uitgegaan van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 900 miljoen tot 1 miljard euro.

 

Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg in het derde kwartaal 84 miljoen euro, tegenover vaKeulen, 9 november 2022 – In uitdagende omstandigheden, met verder gestegen energie-en grondstoffenkosten, publiceerde speciaalchemiebedrijf LANXESS goede resultaten voor het derde kwartaal van 2022. De omzet steeg met een beduidende 38,2 procent van 1,581 miljard euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar tot 2,185 miljard euro nu. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 240 miljoen euro en groeide dus met 4,8 procent in vergelijking met de 229 miljoen euro van een jaar geleden.

 

Niet alleen de bedrijven met additieven, maar vooral het segment Consumer Protection, dat de Groep de voorbije jaren strategisch heeft uitgebreid, ontwikkelde zich bijzonder gunstig. De mooie resultaten van het segment waren in belangrijke mate te danken aan de op 1 juli 2022 van de Amerikaanse groep International Flavors & Fragrances (IFF) overgenomen business line Microbial Control, maar ook aan de in 2021 overgenomen activiteiten van Emerald Kalama Chemical. LANXESS kon de verder gestegen energie- en grondstoffenkosten doorrekenen in hogere verkoopprijzen. Ook de wisselkoersen hadden in alle segmenten een positieve invloed op het resultaat, terwijl de vraag in enkele klantensectoren, bijvoorbeeld in de bouwsector, verzwakte. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde in het derde kwartaal tot 11,0 procent, vergeleken met 14,5 procent een jaar geleden.

 

“Deze mooie cijfers tonen aan dat we op de goede weg zitten met onze strategie. In stormachtige tijden zijn we heel wat stabieler dan vroeger dankzij onze focus op minder cyclische speciaalchemie. In het midden van het jaar hebben we ons segment Consumer Protection nogmaals versterkt met de overname van het bedrijf Microbial Control van IFF, en dat heeft vorig kwartaal al zijn vruchten afgeworpen,” zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Wij hebben echter al in enkele sectoren een afname van de vraag en in het algemeen een daling van de verkochte volumes vastgesteld. In het vierde kwartaal zal de tegenwind nog toenemen door verder stijgende energieprijzen en een dreigende recessie.” 

 

LANXESS heeft zijn prognose voor het hele boekjaar 2022 gepreciseerd. De Groep verwacht een jaarresultaat tussen 900 en 950 miljoen euro, dat dus heel wat boven het aangepaste bedrag van vorig jaar van 815 miljoen euro zou liggen. Tot nu toe was de Groep uitgegaan van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 900 miljoen tot 1 miljard euro.

 

Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg in het derde kwartaal 84 miljoen euro, tegenover van 40 miljoen euro een jaar geleden.

 

Segmenten: stijgende verkoopprijzen krikken omzetcijfer op

 

Dankzij het doorrekenen van de gestegen grondstoffenkosten boekte het segment Advanced Intermediates in het derde kwartaal van 2022 hogere verkoopprijzen en daardoor een hoger omzetcijfer. Dat steeg met 30,5 procent van 492 miljoen euro tot 642 miljoen euro. Ook de evolutie van de wisselkoersen had een positieve invloed op de omzet. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 65 miljoen euro en lag dus 18,8 procent lager dan de 80 miljoen euro van vorig jaar. De Groep kon de sterk gestegen grondstoffenprijzen volledig doorrekenen aan de klanten. Voor de vooral in Duitsland enorm gestegen energieprijzen was dat niet volledig het geval. Bovendien hadden de kleinere verkoopvolumes als gevolg van de dalende vraag en de hogere vrachtkosten een negatieve invloed op het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde tot 10,1 procent, vergeleken met 16,3 procent een jaar geleden.

 

Het segment Specialty Additives had profijt van hogere verkoopprijzen doordat LANXESS de gestegen grondstoffen- en energiekosten volledig kon doorrekenen. Ook de evolutie van de wisselkoersen had een positief effect, terwijl de verkoopvolumes iets lager lagen dan het goede niveau van vorig jaar. Zo steeg de omzet in het derde kwartaal van 2022 met 30,9 procent, namelijk van 605 miljoen euro tot 792 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 102 miljoen euro vorig jaar met 18,6 procent toe tot 121 miljoen euro nu. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten lag op 15,3 procent, tegenover 16,9 procent een jaar geleden.

 

De omzet en het resultaat van het segment Consumer Protection hebben zich in het derde kwartaal van 2022 uitermate gunstig ontwikkeld. Hier hebben de onlangs overgenomen activiteiten van IFF Microbial Control en Emerald Kalama Chemical flink toe bijgedragen. De omzet klom 60,7 procent hoger tot 662 miljoen euro (in Q3 2021: 412 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment van 110 miljoen euro lag 66,7 procent hoger dan de 66 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 16,6 procent, tegenover 16,0 procent een jaar geleden. 

Segmenten: stijgende verkoopprijzen krikken omzetcijfer op

 

Dankzij het doorrekenen van de gestegen grondstoffenkosten boekte het segment Advanced Intermediates in het derde kwartaal van 2022 hogere verkoopprijzen en daardoor een hoger omzetcijfer. Dat steeg met 30,5 procent van 492 miljoen euro tot 642 miljoen euro. Ook de evolutie van de wisselkoersen had een positieve invloed op de omzet. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 65 miljoen euro en lag dus 18,8 procent lager dan de 80 miljoen euro van vorig jaar. De Groep kon de sterk gestegen grondstoffenprijzen volledig doorrekenen aan de klanten. Voor de vooral in Duitsland enorm gestegen energieprijzen was dat niet volledig het geval. Bovendien hadden de kleinere verkoopvolumes als gevolg van de dalende vraag en de hogere vrachtkosten een negatieve invloed op het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde tot 10,1 procent, vergeleken met 16,3 procent een jaar geleden.

 

Het segment Specialty Additives had profijt van hogere verkoopprijzen doordat LANXESS de gestegen grondstoffen- en energiekosten volledig kon doorrekenen. Ook de evolutie van de wisselkoersen had een positief effect, terwijl de verkoopvolumes iets lager lagen dan het goede niveau van vorig jaar. Zo steeg de omzet in het derde kwartaal van 2022 met 30,9 procent, namelijk van 605 miljoen euro tot 792 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 102 miljoen euro vorig jaar met 18,6 procent toe tot 121 miljoen euro nu. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten lag op 15,3 procent, tegenover 16,9 procent een jaar geleden.

 

De omzet en het resultaat van het segment Consumer Protection hebben zich in het derde kwartaal van 2022 uitermate gunstig ontwikkeld. Hier hebben de onlangs overgenomen activiteiten van IFF Microbial Control en Emerald Kalama Chemical flink toe bijgedragen. De omzet klom 60,7 procent hoger tot 662 miljoen euro (in Q3 2021: 412 miljoen euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment van 110 miljoen euro lag 66,7 procent hoger dan de 66 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 16,6 procent, tegenover 16,0 procent een jaar geleden. 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2021 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 13.200 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven en beschermingsproducten voor consumenten. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.