2022-09-07

Inhuldiging biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie bij LANXESS

  • Gebouwd voor de strengste milieunormen
  • Verwerkingscapaciteit van 260.000 liter afvalwater per uur
  • Investering van ongeveer 12 miljoen euro

Kallo - Beveren, 7 september 2022 - LANXESS heeft op zijn site in Kallo een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Het speciaalchemiebedrijf investeerde ongeveer 12 miljoen euro in de installatie, die een behandelingscapaciteit heeft van zo'n 260.000 liter afvalwater per uur. Onder de genodigden bij de inhuldiging waren Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter; Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van de chemiefederatie essenscia; Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren en Peter Van de Putte, gedelegeerd bestuurder van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).

 

LANXESS heeft de bestaande waterzuiveringsinstallatie grondig gemoderniseerd en uitgebreid om te voldoen aan de verscherpte milieuwetgeving. Een uitdagende klus omdat de oude installatie tijdens de gehele renovatie operationeel moest blijven. De waterzuiveringsinstallatie verwerkt niet alleen het afvalwater van de LANXESS fabrieken op het terrein - voor rubberchemicaliën en glasvezel - maar ook dat van twee buurtbedrijven.

 

“Investeren in het milieu”

 

"De vernieuwing en verbetering van de waterzuiveringsinstallatie stelt ons in staat aan de hoogste milieunormen te voldoen. We nemen onze verantwoordelijkheid op voor onze lokale vestigingen en dit houdt ook in dat we investeren in duurzame en innovatieve processen die het milieu beschermen", zei Anno Borkowsky - directielid van LANXESS - in zijn welkomstwoord.

 

“Bijkomende waterbesparingen”

 

“Zuinig en efficiënt omspringen met energie, grondstoffen en water zit in het DNA van de chemiesector. Als grootste chemiecluster van Europa is het onze verantwoordelijkheid om ook een innovatieleider te zijn in vooruitstrevende milieu- en klimaattechnologie. Met deze investering voegt LANXESS de daad bij het woord, en dat in uitdagende economische omstandigheden. Het illustreert hoe de chemiesector zich blijvend engageert voor een beter leefmilieu en bijkomende waterbesparingen. In vergelijking met 10 jaar geleden verbruiken chemie- en farmabedrijven al bijna een kwart minder drinkwater. Samen met Vlaams minister Zuhal Demir werken we aan een sectorale Blue Deal om nog meer water te besparen.”, aldus Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia - Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences.

 

“Maatschappelijk engagement”

 

“Vandaag is het neerslagtekort in Vlaanderen groter dan tijdens de historische droge zomer van 1976. Waterbeheerders, waterbedrijven, overheden, burgers en bedrijven nemen maatregelen om de effecten van de huidige droogteperiode te milderen, maar het is duidelijk dat we ons op een duurzame manier moeten wapenen tegen periodes van droogte. Deze investering van LANXESS getuigt van een maatschappelijk engagement om in economisch uitdagende tijden te durven en willen investeren in zulke maatregelen, om zo hun bedrijf, maar ook de sector, futureproof te maken.”, stelde Carina Van Cauter, provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Bacteriën doen het werk

 

In de installatie leven bacteriën die het afvalwater verwerken en zuiveren. De verschillende afvalwaterstromen worden gemengd en komen in beluchtingstorens terecht. Het water wordt gevoed met actief slib, waarin de bacteriën zich bevinden. De leefomgeving van de biologische waterzuiveringsinstallatie wordt voortdurend gecontroleerd, om bijvoorbeeld een evenwichtige zuurgraad en de juiste temperatuur te garanderen.

 

De bacteriën worden uiteindelijk afgescheiden - om terug te keren naar het zuiveringsproces - waarbij het gezuiverde water naar de Schelde gaat. De installatie draait dag en nacht, en dagelijks worden monsters geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium.

 

Aanzienlijke verbetering van de milieubeschermingsnormen in havensites

 

Het project maakt deel uit van een investeringsprogramma van een midden-dubbelcijferig miljoen euro bedrag waarmee LANXESS de milieunormen op zijn locaties in de Antwerpse haven de afgelopen jaren aanzienlijk heeft verbeterd.

 

Op de site in Lillo heeft LANXESS in 2021 een installatie in gebruik genomen om de uitstoot van stikstofoxide te verminderen. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2-equivalenten jaarlijks met 150.000 ton verminderd. In het najaar start de bouw van een tweede installatie die jaarlijks nog eens 300.000 ton CO2-equivalent zal elimineren. De waterzuiveringsinstallatie in Kallo is ook al technologisch gemoderniseerd.

 

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2021 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 13.200 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven en beschermingsproducten voor consumenten. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

LANXESS in België

 

LANXESS heeft in België twee productievestigingen in het Antwerpse havengebied. Zij vormen het hart van de internationale activiteiten met hightech-plastics van LANXESS. In Lillo-Antwerpen worden de halffabricaten caprolactam en polyamide vervaardigd. In Kallo produceert LANXESS glasvezel, dat ook in plastics wordt toegepast, en rubberchemicaliën. LANXESS telt in België ongeveer 1.000 werknemers.

 

Toekomstgerichte uitspraken

 

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.