2020-03-11

LANXESS bereikt streefdoel voor 2019 ondanks moeilijk economisch klimaat

  • Omzet van 6,802 mld. EUR blijft op niveau van vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met 3,3 procent tot 1,019 mld. EUR
  • Voor het eerst EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 15 procent
  • Over business unit Leather wordt als beëindigde activiteit gerapporteerd; cijfers van vorig jaar voor omzet en EBITDA aangepast
  • Voorgesteld dividend voor boekjaar 2019: 0,95 EUR
  • Prognose voor 2020: operationeel stabiel, maar belast door de gevolgen van het coronavirus; EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 900 mln. en 1,0 mld. EUR
  • In de toekomst sterkere focus op consumer protection en batterijtechnologie

In een economische omgeving met steeds meer uitdagingen heeft speciaalchemiegroep LANXESS het boekjaar 2019 succesvol afgesloten. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom 3,3 procent hoger tot 1,019 miljard euro. Zoals voorspeld ligt het resultaat daarmee ongeveer in het midden van de bandbreedte van 1,00 tot 1,05 miljard euro. Het jaar daarvoor had de Groep een resultaat van 986 miljoen euro neergezet.

 

De sterke resultaten in de segmenten Advanced Intermediates, Specialty Additives en Performance Chemicals compenseerden de daling in het segment Engineering Materials, die vooral werd veroorzaakt door de zwakke vraag vanuit de auto-industrie. De resultaten werden ondersteund door gunstige wisselkoerseffecten, vooral vanuit de Amerikaanse dollar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten voor het hele jaar bedroeg voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf 15,0 procent, tegenover 14,4 procent een jaar geleden.

 

“We hebben onze eerste test na de herschikking in het moeilijke economische klimaat van 2019 met succes doorstaan. LANXESS is rendabeler en stabieler dan ooit,” aldus Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Zelfs in deze moeilijke tijden heeft onze marge een nieuw record bereikt en is onze financiële basis voor nieuwe groeiprojecten verder versterkt. In 2020 zullen we ons vooral toeleggen op de consumer protection met zijn hoge marges en op nieuwe toepassingen in de batterijtechnologie.”

 

Per 31 december 2019 wordt over de business unit Leather als beëindigde activiteit gerapporteerd. De omzet en het bedrijfsresultaat, en de desbetreffende cijfers voor vorig jaar, werden aangepast. In het kader van de strategische herschikking overweegt de Groep om de business unit te verkopen. In 2019 heeft LANXESS al de chroomchemicaliënactiviteit en zijn aandeel in de chroomertsmijn verkocht.

 

De omzet van de LANXESS Groep bedroeg 6,802 miljard euro, wat ongeveer overeenkomt met het niveau van vorig jaar (6,824 miljard euro). Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg 240 miljoen euro en lag dus 14,9 procent lager dan de 282 miljoen euro van 2018. Het had vooral te lijden onder buitengewone kosten voor de herstructurering van de tak organometalen.

 

Dividend zal opnieuw stijgen

 

Het dividend zal voor het boekjaar 2019 opnieuw worden verhoogd. De raad van bestuur en de toezichtsraad zullen aan de algemene vergadering op 13 mei 2020 een dividend van 0,95 euro per aandeel voorstellen. Dat zou ongeveer 6 procent meer zijn dan vorig jaar.

 

Nieuw segment: Consumer Protection

 

In zijn groeikoers wil LANXESS zich in de toekomst sterker toeleggen op beschermende producten voor consumenten. Daarom past de Groep zijn segmentenstructuur aan. De business units Saltigo, Liquid Purification Technologies en Material Protection Products vormen samen het nieuwe segment Consumer Protection. In de portefeuille van dit segment zitten bijvoorbeeld werkzame stoffen voor de agro-industrie en de farmaceutische industrie, voor insectenwerende middelen en desinfectiemiddelen, evenals technologieën voor de verwerking en zuivering van water.

 

“Onze Consumer Protection producten onderscheiden zich door hun aantrekkelijke en stabiele groeipercentages. Tegelijkertijd hebben wij een concurrentievoordeel door onze jarenlange expertise in deze vaak sterk gereglementeerde markten,” zei Zachert.

 

Het segment Consumer Protection vervangt het vroegere segment Performance Chemicals. Tegelijkertijd wordt de business unit Inorganic Pigments vanaf nu ondergebracht in het segment Advanced Intermediates. De rapportering wordt hier vanaf het eerste kwartaal van 2020 aan aangepast.

 

Lithiumproject: test in pilootfabriek

 

Het project voor de commerciële winning van lithium voor batterijen in de Amerikaanse vestiging El Dorado (Arkansas), dat LANXESS samen met zijn partner Standard Lithium heeft opgestart, is goed gevorderd. LANXESS bezit in deze vestiging drie installaties voor de vervaardiging van broomproducten. Het broom wordt gehaald uit de pekel die in deze vestiging wordt gewonnen en die ook lithium bevat. Standard Lithium beschikt over een innovatief procedé om rechtstreeks uit pekel ultrazuiver lithium te winnen. Op het fabrieksterrein werd een pilootinstallatie opgericht, die begin maart 2020 in bedrijf werd genomen. LANXESS verwacht de eerste resultaten inzake technische haalbaarheid tegen het midden van 2020.

 

Prognose voor 2020

 

LANXESS verwacht dat het bedrijf zich stabiel zal ontwikkelen in het boekjaar 2020. Maar de Groep verwacht wel dat de gevolgen van de coronavirusepidemie over het hele jaar een negatieve invloed van 50 tot 100 miljoen euro op het bedrijfsresultaat zullen uitoefenen. Daarom verwacht LANXESS een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van tussen de 900 miljoen euro en 1,0 miljard euro. Voor het eerste kwartaal van 2020 gaat de speciaalchemiegroep momenteel uit van zowat 20 miljoen euro aan kosten als gevolg van de coronavirusepidemie.


Details voor het hele boekjaar 2019

 

Het segment Advanced Intermediates deed het in het hele jaar 2019 veel beter dan een jaar geleden, vooral dankzij de sterke projectactiviteiten van de business unit Saltigo in de agrochemie en gunstige wisselkoerseffecten. Ondanks het negatieve prijseffect van de gedaalde grondstoffenprijzen lag de omzet van 2,249 miljard euro 1,9 procent hoger dan de 2,207 miljard euro van verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 359 miljoen euro met 8,4 procent toe tot 389 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg met 16,3 procent tot 17,3 procent.

 

Ondanks een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie en de beëindiging van ‘toll manufacturing’-contracten met een lage winstmarge sloot het segment Specialty Additives het boekjaar 2019 succesvol af. Dat was te danken aan voordelige wisselkoerseffecten en een sterke omzet in de business unit Polymer Additives. De omzet van het segment bedroeg 1,965 miljard euro, wat ongeveer gelijk ligt met vorig jaar (1,980 miljard euro). De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten verbeterde van 343 miljoen euro verleden jaar met 2,9 procent tot 353 miljoen euro in 2019, onder meer geschraagd door kostensynergieën na de integratie van Chemtura. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg tot 18,0 procent, vergeleken met 17,3 procent een jaar geleden.

 

Vooral als gevolg van de operationele sterkte van de business units met waterbehandelingsproducten en materiaalbeschermingsproducten en van positieve wisselkoerseffecten zijn de omzet en het resultaat voor 2019 in het segment Performance Chemicals aanzienlijk gestegen. De omzet bedroeg 1,052 miljard euro en lag dus 7,8 procent hoger dan de 976 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier flink toe, namelijk met 23,1 procent van 156 miljoen euro tot 192 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg van 16,0 procent tot een heel sterke 18,3 procent.

 

Over de business unit Leather wordt per 31 december 2019 gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteit en deze behoort dus niet meer tot het segment. Ook de cijfers voor de omzet en het resultaat van vorig jaar werden in die zin geherformuleerd.

 

De ontwikkelingen in het segment Engineering Materials leden onder de zwakkere vraag vanuit de auto-industrie. De gunstige wisselkoersen konden dit effect slechts in geringe mate verzachten. De lagere verkoopprijzen als gevolg van de gedaalde grondstoffenkosten hadden een negatieve invloed op de omzet. Die daalde met 8,0 procent, namelijk van 1,576 miljard euro tot 1,45 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 238 miljoen euro en lag dus 10,9 procent lager dan de 267 miljoen euro van 2018. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 16,4 procent lag echter maar net onder de 16,9 procent van vorig jaar.

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2019 een omzet van 6,8 miljard euro en telt momenteel zowat 14.300 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

Keulen,                 11 maart 2020

dae                        (2020-00023)

 

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.