2014-03-05

LANXESS betreurt arbeidersstaking bij rubberfabriek in Zwijndrecht

De productie in de butylrubberfabriek van LANXESS in Zwijndrecht wordt deze namiddag volledig stilgelegd. De productiestop is het gevolg van een stakingsactie door de arbeiders. LANXESS, een leider op het gebied van speciaalchemie, betreurt deze actie van de arbeiders ten zeerste.

 

De actie van de arbeiders nam een aanvang vorige week woensdagnamiddag met het stoppen van de reactoren, waarop de productie stapsgewijs moest worden stilgelegd. De aandacht ging de voorbije dagen volledig naar het veilig stoppen van het hele productieproces. De vakbonden ABVV en ACV hebben hun leden opgeroepen om vanaf 6 maart in staking te gaan.

 

De directie van LANXESS Rubber nv en vakbondsafgevaardigden van de arbeiders hebben maanden onderhandeld om de tweejaarlijkse reguliere cao 2013-2014 te kunnen afronden. Terwijl de bedienden in Zwijndrecht onlangs een gelijkaardige cao hebben aanvaard, blijven de arbeiders eisen stellen waar de directie niet kan op ingaan.

 

Een ontwerp-cao was door zowel de directie als vakbondsafgevaardigden ondertekend, maar werd nadien door een – volgens de vakbonden – ruime meerderheid van de arbeiders verworpen. De uitslag van deze – door de vakbonden georganiseerde – stemming en de bereidheid tot actie werden op 26 februari aan de directie medegedeeld.

 

“Binnen de wettelijke mogelijkheden hebben wij een bijzonder goed voorstel voor een nieuwe cao op tafel gelegd. Een gelijkaardig ontwerp voor de bedienden werd trouwens binnen een tijdsspanne van een paar dagen onderhandeld en vrijwel unaniem goedgekeurd”, aldus Eddy Walraven, afgevaardigd bestuurder van LANXESS Rubber nv.

 

LANXESS rekent op de verantwoordelijkheidszin van alle betrokken werknemers om de toekomst van de fabriek in Zwijndrecht niet te hypothekeren. In totaal heeft LANXESS Rubber nv zowat 425 werknemers in dienst. De directie van LANXESS Rubber nv hoopt zo snel als mogelijk samen met de werknemersvertegenwoordigers een oplossing uit te werken, om de productie opnieuw op haar normaal peil te brengen.

 

November jongstleden vierde de fabriek de 50ste verjaardag van de productiestart van het butylrubber. Sinds 2004 maakt de fabriek in Zwijndrecht deel uit van de LANXESS Groep, een leider in de productie van synthetisch rubber. De voorbije tien jaar heeft LANXESS ruim 250 miljoen euro in Zwijndrecht geïnvesteerd en daarmee de jaarlijkse productiecapaciteit op 150.000 ton gebracht.

 

De LANXESS Groep heeft drie fabrieken voor de productie van butylrubber. De fabriek in het Canadese Sarnia heeft eveneens een jaarcapaciteit van 150.000 ton. En vorig jaar startte in Singapore de nieuwe butylrubberfabriek op met een jaarcapaciteit van 100.000 ton.

 

Butylrubber wordt hoofdzakelijk gebruikt in de binnenvoering van banden - de binnenste, lucht- en vochtdichte laag van een band zonder binnenband. Dankzij die zogenaamde innerliner blijft de bandenspanning lange tijd constant. Daardoor worden voertuigen veiliger, verbruiken ze minder brandstof en stoten ze dus minder schadelijke stoffen uit. Butylrubber kan ook worden toegepast in het loopvlak van een band en zorgt daar voor een betere grip en meer comfort.

 

Speciale toepassingen zijn onder meer beschermende kleding en medische apparatuur. Het gebruik van butyl in de productie van kauwgom is een bijzonder interessante nichemarkt.LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2012 een omzet van 9,1 miljard euro en telt momenteel zowat 17.500 personeelsleden in 31 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de leidende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, FTSE4Good en de Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI).Zwijndrecht, 5 maart 2014


Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.LANXESS in België
LANXESS heeft in België twee vennootschappen, met drie vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubbers en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. Bij LANXESS nv in Lillo wordt caprolactam en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. Bij LANXESS Rubber nv in Zwijndrecht wordt butylrubber geproduceerd.

België is met zowat 1.350 werknemers en vier fabrieken de tweede belangrijkste productieplaats binnen de LANXESS Groep.