LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2020-08-13

LANXESS blijft robuust: prognose voor 2020 bevestigd

  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten blijft tussen de 800 miljoen en 900 miljoen EUR
  • Omzet in Q2 met 16,7 procent gedaald tot 1,436 miljard EUR
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van jaar op jaar met 20,3 procent gedaald tot 224 miljoen EUR
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten zo goed als stabiel op 15,6 procent
  • Na verkoop van belang in Currenta: groepsresultaat aanzienlijk gestegen, schulden flink gedaald
  • Consumer Protection profiteert van de sterke vraag naar agrochemicaliën en desinfecterende middelen

LANXESS blijft de crisis goed doorstaan en bevestigt zijn prognose voor het hele jaar. De speciaalchemiegroep verwacht voor 2020 nog altijd een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 800 miljoen en 900 miljoen euro.

In het tweede kwartaal van 2020 boekte LANXESS zoals verwacht een belangrijke impact van de coronapandemie op zijn bedrijfsresultaten. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde van 281 miljoen euro met 20,3 procent tot 224 miljoen euro. Daardoor lag het resultaat in het midden van de verwachte bandbreedte tussen 200 miljoen en 250 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bleef met zijn 15,6 procent zo goed als stabiel, vergeleken met de 16,3 procent een jaar geleden.

De activiteit met beschermingsproducten voor consumenten in het segment Consumer Protection evolueerde heel positief. De zwakke vraag vanuit de auto-industrie woog echter op het resultaat in de andere drie segmenten, vooral bij Engineering Materials.

“Zoals verwacht hebben we na de enorme instorting van de wereldeconomie in het tweede kwartaal de coronacrisis heel wat duidelijker gevoeld dan in de eerste drie maanden van het jaar. Dankzij onze stabiele positionering, onze sterke liquiditeit en onze hoge kostendiscipline blijft LANXESS deze moeilijke tijd echter goed doorstaan. Overigens zien we in Azië al de eerste tekenen van herstel. Daarom heb ik er alle vertrouwen in, ook al valt op dit ogenblik nog geen snel macro-economisch herstel te verwachten”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

In het tweede kwartaal van 2020 lag de groepsomzet van 1,436 miljard euro 16,7 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019 (1,724 miljard euro). De groepsomzet uit voortgezette activiteiten steeg aanzienlijk, van 96 miljoen euro tot 803 miljoen euro. Tegelijkertijd daalden de netto financiële verplichtingen van 1,74 miljard euro tot 929 miljoen euro. Dat was toe te schrijven aan de opbrengst van de verkoop van ons belang in chemieparkbeheerder Currenta, die LANXESS eind april heeft afgerond. De Groep heeft deze positieve kasstroom gebruikt om zijn solide balans verder te versterken, waardoor de solvabiliteitsratio sinds eind 2019 van 30 procent tot 37 procent gestegen is.

Segmenten: Consumer Protection blijft sterk

In het segment Advanced Intermediates kenden de twee business units een zwakkere vraag als gevolg van de coronapandemie. Als gevolg van prijsdalingen daalde de omzet ook met 19,8 procent, nl. van 585 miljoen euro tot 469 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 100 miljoen euro lag 12,3 procent lager dan de 114 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg tot een sterke 21,3 procent, vergeleken met 19,5 procent een jaar geleden.

Ook in het segment Specialty Additives heeft de coronapandemie tot aanzienlijke volumeverliezen geleid, vooral als gevolg van een zwakkere vraag vanuit de auto-, luchtvaart- en olie- en gasindustrie. De omzet daalde met 20,4 procent van 506 miljoen euro tot 403 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 63 miljoen euro lag 29,2 procent lager dan de 89 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde van 17,6 procent tot 15,6 procent nu.

In het segment Consumer Protection bleven de omzet en het resultaat zich positief ontwikkelen. Dat had vooral te maken met de sterke agrochemicaliënactiviteit van de business unit Saltigo. Ook de aanhoudend grote vraag naar desinfecterende middelen in de business units Material Protection Products droeg bij tot dit hogere resultaat. Daarbij kwam nog een gunstig positief portefeuille-effect door de overname van de Braziliaanse biocidenfabrikant IPEL. De omzet steeg van 247 miljoen euro met 21,9 procent tot 301 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 68 miljoen euro lag 41,7 procent hoger dan de 48 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg tot 22,6 procent, vergeleken met 19,4 procent een jaar geleden.

In het segment Engineering Materials was de coronapandemie duidelijk voelbaar. Ze leidde tot een nog altijd zwakke vraag vanuit de auto-industrie. Als gevolg van prijsdalingen lag de omzet van 244 miljoen euro 33,2 procent lager dan de 365 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde met 56,9 procent, nl. van 65 miljoen euro tot 28 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 11,5 procent lag lager dan de 17,8 procent van vorig jaar.

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2019 een omzet van 6,8 miljard euro en telt momenteel circa 14.300 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good. 

 

Keulen, 13 augustus 2020 

 dae (2020-00058) 

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

 

 

LANXESS in België
LANXESS nv heeft twee vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubberchemicaliën en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. In Lillo worden caprolactam en polyamide gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. LANXESS nv heeft zowat 1.000 werknemers.