2021-06-01

LANXESS rondt verkoop organische lederchemicaliën af


Keulen, 1 juni 2021
- Speciaalchemiebedrijf LANXESS heeft op 1 juni 2021 de verkoop van zijn organische lederchemicaliën aan TFL Ledertechnik GmbH afgerond. TFL is een wereldwijde leverancier van lederchemicaliën en een portfoliobedrijf van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Black Diamond Capital Management, L.L.C. Alle relevante antitrustautoriteiten hebben de nodige goedkeuringen verleend voor de in augustus 2020 aangekondigde transactie.

 

De aankoopprijs bestaat uit een component van 80 miljoen euro. Daarnaast zal het overeengekomen handelswerkkapitaalmechanisme leiden tot een betaling van zo’n 20 miljoen euro, die in het derde kwartaal zal worden uitbetaald. En een prestatiegerelateerde component van maximaal 115 miljoen euro zal in de komende drie jaar worden uitbetaald. TFL heeft eveneens bepaalde bedrijfsverplichtingen overgenomen. Met de verkoop zijn alle activiteiten van de organische lederchemicaliën business line en zo’n 420 werknemers overgeheveld naar TFL.

 
LANXESS stootte reeds in januari 2020 al zijn activiteiten met chroomchemicaliën af en tekende eind 2019 een overeenkomst om zijn aandeel in de Zuid-Afrikaanse chroomertsmijn te verkopen. De Groep trekt zich daarmee volledig terug uit de leerchemicaliën. Sinds eind 2019 rapporteert het bedrijf de business unit Leather als een beëindigde activiteit.

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2020 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 14.200 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

 

Toekomstgerichte uitspraken


Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.