2021-03-30

LANXESS stapt in batterijchemie

  • Productie van elektrolyt voor lithium-ionbatterijen voor Guangzhou Tinci Materials Technology Co. start in Leverkusen in 2022
  • Gebruik van een hoogtechnologische installatie van LANXESS dochter Saltigo

LANXESS stapt in de batterijchemie door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Guangzhou Tinci Materials Technology Co. (Tinci), een toonaangevende wereldwijde producent van lithium-ion batterijmaterialen. LANXESS zal volgend jaar al beginnen met de productie van elektrolytformules voor lithium-ionbatterijen voor het Chinese bedrijf.  

 

De elektrolyt is verantwoordelijk voor het transport van lithium-ionen in de batterijcel en is daarom een centraal bestanddeel van de lithium-ionbatterij. De hoogwaardige elektrolytformuleringen uit Leverkusen zullen Tinci in staat stellen fabrikanten van batterijcellen in Europa lokaal te beleveren.  

 

Voor de productie maakt LANXESS gebruik van een hoogtechnologische installatie die wordt beheerd door de dochteronderneming Saltigo, een wereldwijd toonaangevende fabrikant van op maat gemaakte producten. Hier kunnen de elektrolyten worden geformuleerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Saltigo zal zijn uitgebreide chemische deskundigheid kunnen inbrengen in de samenwerking en terzelfder tijd zijn ervaring op het gebied van de elektrolytproductie verder kunnen uitbreiden. 

 

"De opleving van elektromobiliteit is in volle gang. Momenteel worden in Europa tal van nieuwe fabrieken voor de productie van batterijen gebouwd. Deze snelgroeiende markt biedt ook grote kansen voor LANXESS, vooral op het gebied van batterijchemie. Wij produceren reeds vele grondstoffen voor de productie van batterijen. De samenwerking met Tinci is een nieuwe stap om ons op deze markt te vestigen," aldus LANXESS bestuurslid Anno Borkowsky.  

 

Tinci is één van 's werelds grootste producenten van geleidende zouten en elektrolyten en exploiteert drie productievestigingen voor elektrolytformules in China. Drie andere fabrieken zijn momenteel in aanbouw.

  

Brede portefeuille van oplossingen

 

LANXESS produceert reeds talrijke chemicaliën en materialen die belangrijk zijn bij de fabricage van batterijcellen. De afdeling Specialty Chemicals is bijvoorbeeld één van de belangrijkste Europese producenten van fluorwaterstofzuur en fosforchemicaliën. Beide zijn belangrijke grondstoffen voor de productie van het zeer zuivere geleidende zout lithiumhexafluorofosfaat (LiPF6). In de VS werkt de Groep aan de commerciële winning van lithium dat geschikt is voor batterijen, een belangrijke grondstof voor de productie van kathodematerialen en geleidende zouten. Het lithium zal op milieuvriendelijke wijze worden gewonnen op de Amerikaanse locatie in El Dorado, Arkansas, uit pekel die wordt gebruikt bij de extractie van broom. 

 

Nieuwe mobiliteit  

 

LANXESS ziet grote groeimogelijkheden op de markt voor nieuwe mobiliteit. In 2020 heeft LANXESS daarom een groepsinitiatief voor elektromobiliteit en circulaire economie opgezet.  

 

"Met dit initiatief bundelen we belangrijke toekomstige onderwerpen waar we strategisch potentieel voor LANXESS zien. Ons doel is om duurzame, waardecreërende bedrijfsmodellen te ontwikkelen rond nieuwe mobiliteit en de circulaire economie. De samenwerking met Tinci is in dit opzicht een veelbelovend project," aldus Philipp Junge, hoofd van het initiatief bij LANXESS. 

 

LANXESS in België

LANXESS heeft in België twee productievestigingen in het Antwerpse havengebied. Zij vormen het hart van de internationale activiteiten met hightech-plastics van LANXESS. In Lillo-Antwerpen worden de halffabricaten caprolactam en polyamide vervaardigd. In Kallo produceert LANXESS glasvezel, dat ook in plastics wordt toegepast, en rubberchemicaliën. LANXESS telt in België ongeveer 1.000 werknemers.  

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2020 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 14.300 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.