2021-11-11

LANXESS High Performance Materials business unit wordt juridisch onafhankelijk

Nieuwe structuur voor optimale groeimogelijkheden in de sector hoogwaardige kunststoffen

Speciaalchemieconcern LANXESS brengt zijn business unit High Performance Materials (HPM) onder in een zelfstandige juridische bedrijfsstructuur. 


HPM is één van de belangrijkste leveranciers van hoogwaardige kunststoffen, die voornamelijk worden gebruikt in de automobielindustrie en in de elektrische en elektronische industrie. Met name elektromobiliteit is een veelbelovend toepassingsgebied voor LANXESS kunststoffen, die er voornamelijk worden gebruikt voor autocarrosserieën, batterijbehuizingen en de oplaadinfrastructuur.


"De wereldmarkt voor nieuwe vormen van mobiliteit ontwikkelt zich zeer dynamisch en is zich strategisch aan het reorganiseren. Daarbij ontstaan ook tal van innovatieve allianties en partnerschappen. Om de groeimogelijkheden in deze markt optimaal te benutten en flexibel te kunnen handelen, geven we de business unit nu een eigen juridische structuur," aldus Hubert Fink, lid van de raad van bestuur van LANXESS AG. LANXESS zal in de eerste helft van 2022 met de implementatie beginnen. 


De portefeuille van de bedrijfseenheid HPM omvat de technische kunststoffen polyamide en polybutyleentereftalaat, evenals thermoplastische vezelcomposieten. Een bijzonder kenmerk van de bedrijfseenheid is de sterke achterwaartse integratie van haar productieprocessen.


De business unit heeft ongeveer 1.900 mensen in dienst op 14 locaties wereldwijd. De omzet ligt in de lage marge van één miljard euro.


LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2020 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 14.900 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good. LANXESS in België LANXESS heeft in België twee productievestigingen in het Antwerpse havengebied. Zij vormen het hart van de internationale activiteiten met hightech-plastics van LANXESS. In Lillo-Antwerpen worden de halffabricaten caprolactam en polyamide vervaardigd. In Kallo produceert LANXESS glasvezel, dat ook in plastics wordt toegepast, en rubberchemicaliën. LANXESS telt in België ongeveer 1.000 werknemers. 


Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.