2020-05-06

LANXESS houdt zich ondanks coronacrisis stevig staande in eerste kwartaal 2020

  • Omzet van 1,704 mld. EUR maar iets minder dan een jaar geleden
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalt met 9,9 procent tot 245 mln. EUR
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 14,4 procent
  • Sterke liquiditeitspositie steeg na de verkoop van Currenta tot ongeveer 3 mld. EUR
  • Prognose voor het hele jaar bijgesteld: EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen 800 mln. en 900 mln. EUR

Keulen – Speciaalchemiegroep LANXESS hield zich in het eerste kwartaal van het jaar stevig staande, ondanks het zwakke economische klimaat als gevolg van de coronapandemie. De resultaten in het nieuwe segment Consumer Protection en in het segment Specialty Additives evolueerden positief en milderden zo aanzienlijk de gevolgen van de coronacrisis. Ook wisselkoerseffecten, vooral vanuit de US-dollar, hadden een gunstige invloed. De door de coronacrisis verder verzwakte vraag vanuit de auto-industrie was echter nadelig voor het resultaat, vooral in het segment Engineering Materials. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde in het eerste kwartaal van 2020 met 9,9 procent van 272 miljoen euro tot 245 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 14,4 procent, ten opzichte van 15,7 procent een jaar geleden.

 

“Tot nu toe hebben we de economische gevolgen van de coronapandemie binnen de perken kunnen houden, vooral dankzij onze evenwichtig samengestelde portefeuille”, zegt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “We weten dat we het hoogtepunt van de crisis nog niet hebben bereikt. We voelen ons echter goed voorbereid, want onze positie is stabiel en we hebben uitgebreide maatregelen genomen om de crisis te beheren. Het belangrijkste is dat onze personeelsleden over het algemeen gezond zijn en dat onze fabrieken draaien.”

 

De groepsomzet van 1,704 miljard euro in het eerste kwartaal van 2020 lag net iets onder die van het eerste kwartaal van 2019 (1,738 miljard euro). De groepsomzet uit voortgezette activiteiten daalde van 87 miljoen euro met 27,6 procent tot 63 miljoen euro.

 

LANXESS verwacht dat de gevolgen van de coronapandemie in het tweede en derde kwartaal sterker zullen worden. Op basis van de huidige informatie verwacht de Groep voor het tweede kwartaal een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 200 miljoen euro tot 250 miljoen euro. Voor heel 2020 gaat LANXESS nu uit van een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten tussen de 800 en 900 miljoen euro. Tot nu toe had het bedrijf op een jaarresultaat van 900 miljoen euro tot 1 miljard euro gerekend. Vorig jaar realiseerde LANXESS een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 1,019 miljard euro.

 

Uitgebreid maatregelenpakket voor coronacrisis

 

Al in het begin van de coronacrisis heeft LANXESS talrijke maatregelen genomen om de gevolgen voor het bedrijf zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij komt de gezondheid van het personeel op de eerste plaats. Dankzij beschermende maatregelen als strenge hygiënische voorschriften, oplossingen voor thuiswerk voor het merendeel van de bedienden of aanpassingen van het ploegenstelsel is de besmettingsgraad bij het personeel van LANXESS nog altijd laag. Tot nu toe waren wereldwijd 31 personeelsleden met het coronavirus besmet, waarvan er al 27 weer genezen zijn.

 

De leveringscapaciteit van de Groep is tot nu toe nauwelijks verminderd. De grootste productie-installaties zijn onafgebroken blijven draaien. Alleen in China, Italië, India en Argentinië hebben bepaalde installaties tijdelijk stilgelegen, ook omdat dit door de overheid werd verplicht.

 

Daarnaast heeft het speciaalchemiebedrijf belangrijke maatregelen genomen om zijn toch al goede liquiditeitspositie te versterken. In april kondigde LANXESS aan dat het zijn inkoopprogramma voor eigen aandelen tot nader order zou opschorten. Bovendien bespaart de Groep in het boekjaar 2020 50 tot 100 miljoen euro door zijn kosten te beheersen en hij verlaagt zijn investeringsbudget met ongeveer 50 miljoen euro door projecten uit te stellen. Na de verkoop van zijn belang in Currenta had LANXESS op 30 april 2020 een eigenvermogenswaarde - na aftrek van nettoschulden en pensioenen - van 780 miljoen euro en een winstdeling van 150 miljoen euro (telkens vóór belasting).

 

Michael Pontzen, CFO van LANXESS AG: “Om de uitdagingen van de coronapandemie te overwinnen is een hoge liquiditeit topprioriteit. Door de verkoop van ons belang in Currenta hebben we onze toch al sterke liquiditeitspositie nog eens opgetrokken tot ongeveer 3 miljard euro.”

 

Vermindering van bezoldiging voor toezichtsraad, raad van bestuur en hoogste directieniveau

 

Als reactie op de grote uitdagingen van de coronacrisis hebben de toezichtsraad, de raad van bestuur en het hoogste directieniveau van LANXESS besloten om af te zien van een deel van hun bezoldiging. De leden van de toezichtsraad doen afstand van 20 procent van hun vergoeding. Bij de raad van bestuur en het hoogste directieniveau gaat het om een vermindering van de bonus. Leden van de raad van bestuur krijgen maximaal 50 procent en voor  het hoogste directieniveau vermindert de bonus maximaal met 25 procent.

 

Nieuw segment Consumer Protection zet sterk resultaat neer

 

LANXESS wil zich in de toekomst sterker toeleggen op beschermingsproducten voor consumenten. Daarom heeft het bedrijf zijn rapporteringsstructuur aangepast. De business units Saltigo, Material Protection Products en Liquid Purification Technologies vormen het nieuwe segment Consumer Protection. Het vervangt het vroegere segment Performance Chemicals. Tegelijkertijd wordt de business unit Inorganic Pigments ondergebracht in het segment Advanced Intermediates. De cijfers van vorig jaar werden in die zin geherformuleerd.

 

In het segment Advanced Intermediates werden de omzet en het resultaat gehinderd door een zwakkere vraag in de business unit Advanced Industrial Intermediates als gevolg van de coronapandemie, vooral vanuit Azië. De hogere omzetvolumes bij Inorganic Pigments en de gunstige wisselkoersen volstonden niet om dit goed te maken. De omzet daalde van 584 miljoen euro met 4,5 procent tot 558 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 88 miljoen euro lag 16,2 procent lager dan de 105 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 15,8 procent, ten opzichte van 18,0 procent een jaar geleden.

 

De omzet en het resultaat in het segment Specialty Additives stegen daarentegen, ondanks het moeilijke economische klimaat. Vooral de goede omzet bij de broomchemicaliën en positieve wisselkoerseffecten konden de zwakke vraag vanuit de autosector als gevolg van de coronacrisis ruimschoots compenseren. De omzet klom 2,9 procent hoger van 485 miljoen euro tot 499 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 85 miljoen euro lag 2,4 procent hoger dan de 83 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 17,0 procent bleef ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar.

 

Ook het nieuwe segment Consumer Protection sloot het eerste kwartaal van 2020 met succes af. Dat was vooral te danken aan de sterke activiteit met desinfecterende middelen van de business unit Material Protection Products. Daarbij kwamen gunstige wisselkoerseffecten en een positief portefeuille-effect door de overname van de Braziliaanse biocidenfabrikant IPEL. De omzet klom 5,7 procent hoger, namelijk van 264 miljoen euro tot 279 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 67 miljoen euro lag 11,7 procent hoger dan de 60 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg zelfs 24,0 procent (22,7 procent een jaar geleden).

 

In het segment Engineering Materials bleef de zwakke vraag vanuit de auto-industrie als gevolg van de coronapandemie wegen op de omzet en het resultaat. De omzet van 347 miljoen euro lag 9,2 procent lager dan de 382 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde hier van 65 miljoen euro met 24,6 procent tot 49 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 14,1 procent lag lager dan de 17,0 procent van vorig jaar.

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2019 een omzet van 6,8 miljard euro en telt momenteel zowat 14.300 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

 

 Keulen,                 6 mei 2020

dae                        (2020-00036)

 

 

Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.