2021-02-10

LANXESS huldigt installatie voor lachgasreductie in te Antwerpen

  • 150.000 ton minder CO2eq-uitstoot in de eerste fase
  • Tweede installatie voor bijkomende reductie van 300.000 CO2eq wordt in 2023 opgestart
  • Innovatieve zuivering van verbrandingsgassen door regeneratieve thermische oxidatie

Antwerpen, 10 februari 2021 – LANXESS zet opnieuw een grote stap op weg naar klimaatneutraliteit. Het speciaalchemiebedrijf huldigde vandaag in zijn vestiging te Lillo-Antwerpen een installatie voor de reductie van de lachgasuitstoot in. Ze breekt ongeveer 500 ton lachgas per jaar af, wat neerkomt op een klimaateffect van 150.000 ton CO2. LANXESS heeft zo’n 10 miljoen euro in de bouw van de installatie geïnvesteerd. In 2023 zal volgens plan een tweede installatie in bedrijf worden genomen, die de uitstoot nog eens met 300.000 ton CO2-equivalent (CO2-eq) per jaar zal doen dalen.

 

“Wij houden ons aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden. De nieuwe klimaatinstallatie in Antwerpen is een centrale pijler in het plan om LANXESS tegen 2040 klimaatneutraal te maken”, aldus Hubert Fink, lid van de raad van bestuur van LANXESS. Tegelijkertijd wees hij ook op de economische voordelen van de klimaatbeschermingsmaatregelen: “Klimaatbescherming is voor ons een business case. Enerzijds worden we een nog duurzamere partner voor onze klanten. Anderzijds verlagen we onze kosten omdat we minder emissierechten van het Europese emissiehandelssysteem nodig hebben en dankzij innovatieve technologieën minder energie verbruiken.”

 

Innovatieve technologie met efficiënte benutting van de warmte

 

Distikstofmonoxide (N2O), of kortweg lachgas, ontstaat in de Antwerpse vestiging als bijproduct tijdens de productie van het kunststofhalffabricaat caprolactam. Het is ongevaarlijk voor de mens, maar brengt ongeveer 300 maal meer schade toe aan het klimaat dan CO2. Bij temperaturen rond de 1.000 graden Celsius kraakt LANXESS het lachgas in de nieuwe installatie tot de bestanddelen stikstof en zuurstof. Zo wordt dit gas volledig geneutraliseerd.

 

In een tweede processtap breekt de installatie verder stikstofoxiden (NOx) af. Daarvoor wordt ammoniak als reductiemiddel gebruikt. Bij temperaturen van 250 tot 450 graden Celsius worden de stikstofoxiden afgebroken tot stikstof en water.

 

Dankzij de innovatieve combinatie van deze processen is de nieuwe installatie thermisch zeer efficiënt. Daarvoor zorgen speciaal ontwikkelde keramische warmtewisselaars. Zij vangen de warmte op die in het thermische oxidatieproces gebruikt wordt en die ontstaat door de afbraak van lachgas en stikstofoxiden, en ze slaan deze op. Wanneer de warmtewisselaars de warmte uit het gezuiverde gas hebben opgeslagen, verandert de processtroom van richting en verwarmen de warmtewisselaars het inkomende rookgas voor. Daarna verandert de processtroom herhaaldelijk van richting. Daardoor moet veel minder energie van buitenaf worden toegevoerd om het proces aan de gang te houden.

 

Ambitieus klimaatbeschermingsplan

 

Naast de installatie in Antwerpen realiseert de Groep momenteel nog andere klimaatbeschermingsprojecten om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. Zo schakelt LANXESS voor de energievoorziening in zijn vestigingen in India volledig over op hernieuwbare energiebronnen. De Groep breidt daar de energievoorziening door biomassa en zonne-energie enorm uit en gaat in de toekomst geen steenkool of gas meer gebruiken. Daardoor daalt de CO2eq-uitstoot vanaf 2024 nog eens met 150.000 ton. Ook in de grote productievestigingen in Duitsland is de Groep van plan om het gebruik van energie op basis van steenkool geleidelijk aan stop te zetten. Vorig jaar maakte LANXESS bekend dat het tegen 2025 in totaal tot 100 miljoen euro in zijn klimaatbeschermingsprojecten gaat investeren.

 

LANXESS herbekijkt ook vele bestaande productieprocessen. Zo gaat de Groep zijn Verbundstructuren verder verbeteren, onder meer op het vlak van warmte-uitwisseling tussen de bedrijven of zuivering van verbrandingsgassen. Andere processen moeten eerst nog op industriële schaal worden ontwikkeld. Daarom spitst de Groep zijn onderzoek sterker toe op klimaatneutrale innovaties van processen en technologieën.

 

Sinds zijn oprichting in 2004 heeft LANXESS zijn aanvankelijke uitstoot van 6,4 miljoen ton CO2eq meer dan gehalveerd tot zowat 3,06 miljoen ton CO2eq in 2019.

 

LANXESS in België

 

LANXESS heeft in België twee productievestigingen in het Antwerpse havengebied. Zij vormen het hart van de internationale activiteiten met hightech-plastics van LANXESS. In Lillo-Antwerpen worden de halffabricaten caprolactam en polyamide vervaardigd. In Kallo produceert LANXESS glasvezel, dat ook in plastics wordt toegepast, en rubberchemicaliën. LANXESS telt in België ongeveer 1.000 werknemers.

 

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2019 een omzet van 6,8 miljard euro en telt momenteel zowat 14.400 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.