2022-05-05

LANXESS start het boekjaar 2022 sterk

  • Omzet in het eerste kwartaal stijgt met 43,7 procent tot 2,432 mld. EUR
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 320 mln. EUR ligt 32,2 procent hoger dan vorig jaar
  • CEO Matthias Zachert: “Onze sterke marktposities werpen vruchten af.”
  • EBITDA-prognose voor Q2 2022: 280 tot 350 mln. EUR

 

Keulen, 5 mei 2022 – Ondanks de moeilijke situatie is speciaalchemiegroep LANXESS 2022 sterk gestart. De Groep bevestigde vandaag de op 19 april gepubliceerde voorlopige cijfers van het eerste kwartaal. LANXESS is ook vol vertrouwen voor het tweede kwartaal: de Groep verwacht een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 280 tot 350 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar behaalde het bedrijf een resultaat van 277 miljoen euro. Voor het hele jaar verwacht LANXESS nog altijd dat de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten heel wat hoger zal liggen dan verleden jaar. In deze prognose is echter geen rekening gehouden met de eventuele verdere gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de bijdrage van de overname van het Microbial Control-bedrijf van IFF. De afsluiting van deze transactie wordt in het derde kwartaal verwacht.

 

“De voorbije jaren hebben wij door onze focus op speciaalchemie sterke marktposities opgebouwd, die in de huidige situatie bijzonder renderen. Zo kunnen we hogere kosten voor grondstoffen en energie in onze verkoopprijzen doorrekenen. We kunnen echter niet voorzien wat het effect is van de oorlog in Oekraïne op onze verdere bedrijfsresultaten. Daarom houden we de evolutie nauwlettend in het oog”, aldus Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG.

 

In het eerste kwartaal van 2022 steeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten beduidend. Met 320 miljoen euro lag hij 32,2 procent hoger dan de 242 miljoen euro van vorig jaar. Alle segmenten van het bedrijf droegen bij tot de groei, vooral het segment Specialty Additives  presteerde bijzonder goed . LANXESS kon de flink gestegen grondstoffen- en energiekosten doorrekenen via hogere verkoopprijzen. De met succes afgesloten overnames, vooral die van Emerald Kalama Chemical, leverden eveneens een positieve bijdrage tot het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten bedroeg 13,2 procent, tegenover 14,3 procent een jaar geleden.

 

De omzet van de Groep bedroeg in het eerste kwartaal 2,432 miljard euro en lag daarmee 43,7 procent hoger dan de 1,693 miljard euro van vorig jaar. Het groepsresultaat bereikte 98 miljoen euro, na een groepsresultaat uit voortgezette activiteiten van 63 miljoen euro vorig jaar.

 

Hogere grondstoffen- en energieprijzen in alle segmenten doorgerekend

 

In het segment Advanced Intermediates klom de omzet 35,6 procent hoger, namelijk van 452 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar tot 613 miljoen euro nu. De evolutie van de omzet was vooral het gevolg van gestegen verkoopprijzen, aangezien LANXESS de sterk gestegen grondstoffen- en energieprijzen kon doorrekenen. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment van 87 miljoen euro lag 24,3 procent hoger dan de 70 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 14,2 procent, vergeleken met 15,5 procent een jaar geleden.

 

In het segment Specialty Additives leidden hogere verkoopprijzen en een algemene verbetering van de vraag tot een positieve evolutie van de omzet en de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten. Dat was vooral te danken aan de grote vraag uit de bouw-, olie- en gasindustrie en het verdere herstel van de luchtvaartsector. De evolutie van de wisselkoersen, vooral van de US-dollar, had eveneens een positief effect. De omzet van het segment bedroeg 730 miljoen euro en lag daarmee 41,2 procent hoger dan de 517 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg aanzienlijk met 83,8 procent, namelijk van 74 miljoen euro een jaar geleden tot 136 miljoen euro nu. Daarmee bereikte hij de tot nu toe hoogste waarde in de geschiedenis van het bedrijf. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg tot 18,6 procent, vergeleken met 14,3 procent een jaar geleden.

 

De omzet en het resultaat van het segment Consumer Protection zijn verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Vooral de nieuwe business unit Flavors & Fragrances heeft hier positief toe bijgedragen. Deze business unit omvat de activiteit met speciale chemicaliën voor de consumentensector uit de overname van het Amerikaanse Emerald Kalama Chemical. Daarnaast konden alle business units van het segment hogere verkoopprijzen aanrekenen. Ook de evolutie van de wisselkoersen had een positieve invloed. Door de algemene moeilijke logistieke situatie hadden lagere omzetvolumes een tegengesteld effect. De omzet van het segment van 506 miljoen euro lag 48,4 procent hoger dan de 341 miljoen euro van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 76 miljoen euro vorig jaar met 13,2 procent toe tot 86 miljoen euro nu. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten lag op 17,0 procent, tegenover 22,3 procent een jaar geleden.

 

De evolutie van de omzet en het resultaat van het segment Engineering Materials stond in het eerste kwartaal sterk in het teken van gestegen verkoopprijzen, die het gevolg waren van het doorrekenen van stijgingen van de grondstoffen- en energieprijzen. De omzet bedroeg 576 miljoen euro en lag daarmee 52,8 procent hoger dan de 377 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 59 miljoen euro een jaar geleden met 13,6 procent toe tot 67 miljoen euro nu. De iets zwakkere vraag uit de auto-industrie als gevolg van bevoorradingstekorten woog vooral in de business unit High Performance Materials op het resultaat door de lagere omzetvolumes. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde van 15,6 procent een jaar geleden tot 11,6 procent nu.

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2021 een omzet van 7,6 miljard euro en telt momenteel zowat 14.900 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.