2022-03-11

Omzet en resultaat van LANXESS in het boekjaar 2021 flink gestegen

  • Omzet van 7,557 mld. EUR ligt 23,8 procent hoger dan vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met 17,2 procent tot 1,010 mld. EUR
  • Voorgesteld dividend voor boekjaar 2021: 1,05 EUR per aandeel
  • CEO Matthias Zachert: “Wij hebben voor 2021 een jaar met groei beloofd en neergezet.”
  • Ook voor boekjaar 2022 aanzienlijke resultaatstijging verwacht – nog geen rekening gehouden met gevolgen van oorlog in Oekraïne

Keulen, 11 maart 2022 – LANXESS heeft het boekjaar 2021 met succes afgesloten. Ondanks enorme stijgingen van de energie-, grondstoffen- en vrachtkosten zijn de omzet en het resultaat van de speciaalchemiegroep aanzienlijk vooruitgegaan.

 

De omzet van de Groep van 7,557 miljard euro lag in 2021 23,8 procent hoger dan de 6,104 miljard euro van het jaar voordien. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten is van 862 miljoen euro in 2020 met 17,2 procent gestegen tot 1,010 miljard euro. Daardoor ligt het resultaat binnen de voorspelde bandbreedte van 1 tot 1,05 miljard euro. Vooral de sterke vraag vanuit klantensectoren als de auto-, bouw-, transport- en verwerkende industrie heeft bijgedragen tot de mooie resultaten in alle segmenten van de Groep. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten, die het voorgaande jaar 14,1 procent bedroeg, ligt nu onder invloed van sterk gestegen kosten en eenmalige effecten op 13,4 procent.

 

“We hebben voor 2021 een jaar van groei aangekondigd, en dat hebben we ondanks alle tegenslagen ook gerealiseerd. We konden de extreme kostenstijgingen grotendeels doorrekenen aan de markt. Bovendien hebben we in volle pandemie vier overnames afgerond en daarmee ons segment Consumer Protection enorm uitgebreid. Dat toont allemaal aan hoe sterk en stabiel LANXESS intussen is”, aldus Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS.

 

Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg 218 miljoen euro en lag zoals verwacht heel wat lager dan de 908 miljoen euro van een jaar geleden. In 2020 haalde de Groep een buitengewoon grote opbrengst uit de verkoop van zijn aandelen in Currenta, de chemieparkexploitant.

 

Aanzienlijke groei voor 2022 verwacht – al is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne

 

Voor het lopende boekjaar 2022 is Zachert optimistisch, ondanks de verder stijgende kosten. “We gaan ervan uit dat de prijzen voor energie en grondstoffen in de eerste helft van 2022 verder zullen stijgen. Ook de wereldwijde toeleveringsketens blijven kwetsbaar. Desondanks verwachten we voor dit boekjaar opnieuw een aanzienlijke groei van het resultaat.” In elk geval zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog niet duidelijk. Voor het eerste kwartaal van 2022 verwacht LANXESS een sprong van het resultaat en rekent het op een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 280 tot 320 miljoen euro (vorig jaar: 242 miljoen euro).

 

Dividend zal opnieuw stijgen

 

Het dividend zal voor 2021 opnieuw verhoogd worden. De raad van bestuur en de toezichtsraad zullen aan de algemene vergadering op 25 mei 2022 een dividend van 1,05 euro per aandeel voorstellen. Dat is vijf procent meer dan vorig jaar. Dat komt overeen met een totaal uitkeringsbedrag van ongeveer 91 miljoen euro.

 

Vier overnames in volle pandemie

 

Ondanks moeilijke omstandigheden als gevolg van de coronapandemie heeft LANXESS in het boekjaar 2021 vier overnames uitgevoerd en daarmee het segment Consumer Protection flink versterkt. Met de overname van de Franse biocidespecialist INTACE heeft de speciaalchemiegroep zijn aanbod aan fungiciden voor papier en verpakkingen uitgebreid. Met de portefeuille van Theseo, een fabrikant van oplossingen voor desinfectie en hygiëne, heeft LANXESS zijn productenpalet voor de groeiende markt van de diergeneeskunde aanzienlijk versterkt. In augustus rondde de Groep de overname af van Emerald Kalama Chemical, een speciaalchemiefabrikant uit de VS. Daarmee is LANXESS één van de grootste aanbieders van producten voor aroma’s en geurstoffen geworden. Ook in augustus 2021 werd het contract gesloten voor de overname van de business unit Microbial Control van de Amerikaanse groep International Flavors & Fragrances Inc. (IFF), één van de toonaangevende aanbieders van antimicrobiële ingrediënten en formuleringen voor materiaalbescherming, bewaarmiddelen en desinfecterende middelen. De afronding van de overname is voor het tweede kwartaal van 2022 gepland.

 

Groei in alle segmenten

 

In het segment Advanced Intermediates is LANXESS erin geslaagd de prijsverhogingen van de grondstoffen door te rekenen. Ook dankzij de goede vraag steeg de omzet met 19,6 procent, namelijk van 1,629 miljard euro in het voorgaande jaar tot 1,949 miljard euro in 2021. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 333 miljoen euro lag 7,8 procent hoger dan de 309 miljoen euro van 2020. Vooral de hogere energie- en vrachtkosten wogen op het resultaat en de winstmarge. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 17,1 procent lag dan ook onder de marge van 19,0 procent van 2020.

 

Het segment Specialty Additives profiteerde van het beginnende herstel in de luchtvaartindustrie en de goede vraag vanuit de bouw-, olie- en gasindustrie. De sterk gestegen grondstoffenprijzen konden met succes doorgerekend worden. De omzet bedroeg 2,295 miljard euro en lag daarmee 16,8 procent hoger dan de 1,965 miljard euro van 2020. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 278 miljoen euro met 16,2 procent toe tot 323 miljoen euro. Ook hier drukten de gestegen energie- en vrachtkosten het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 14,1 procent bleef ongewijzigd op het niveau van 2020.

 

De activiteiten in het segment Consumer Protection kenden het hele jaar door een zeer positieve ontwikkeling. Daarbij profiteerde het segment sterk van het portefeuille-effect van de overname van Emerald Kalama Chemical. De nieuwe speciaalchemieactiviteiten werden samen met de benzylproducten van Advanced Industrial Intermediates in de nieuwe business unit Flavors & Fragrances geïntegreerd. Ook de overname van de biocidebedrijven INTACE en Theseo zorgde voor een stijging van de omzet en het resultaat. Als gevolg van de grotere omzetvolumes en hogere verkoopprijzen lag de omzet van 1,515 miljard euro 21,9 procent hoger dan de 1,243 miljard euro van 2020. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg, vooral als gevolg van hogere energie- en vrachtkosten en ongeplande stilstanden van installaties, slechts met 3,4 procent van 266 miljoen euro tot 275 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten kwam op 18,2 procent, tegenover 21,4 procent in 2020.

 

Dankzij het herstel van de vraag in de auto-industrie en het doorrekenen van de stijgingen van de grondstoffenprijzen is de omzet van het segment Engineering Materials sterk gestegen. Met 1,708 miljard euro lag de omzet 43,5 procent hoger dan de omzet van 1,190 miljard euro in 2020. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 151 miljoen euro met 59,6 procent toe tot 241 miljoen euro, hoewel hogere energie- en vrachtkosten een negatieve invloed op het resultaat hadden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten klom van 12,7 procent een jaar geleden tot 14,1 procent nu.

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2021 een omzet van 7,6 miljard euro en telt momenteel circa 14.900 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.