2022-10-07

LANXESS start bouw nieuwe klimaatinstallatie in Lillo-Antwerpen

  • Tweede installatie voor bijkomende reductie van 300.000 ton CO2eq wordt in 2023 opgestart
  • Investering van zowat 13 miljoen euro
  • Technisch concept volledig intern ontwikkeld

Met de bouw van een nieuwe klimaatinstallatie wil speciaalchemiebedrijf LANXESS vanaf 2023 de uitstoot van lachgas (N2O) op zijn productielocatie in Lillo opnieuw aanzienlijk verminderen. Tegen het eind van 2023 zal de nieuwe klimaatinstallatie geïntegreerd zijn, waardoor de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Lillo met nog eens 300.000 ton CO2eq zal dalen. De bouw ging officieel van start in aanwezigheid van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en havenschepen Annick De Ridder. Andere genodigden waren onder meer Ann Wurman, directeur van essenscia Vlaanderen; vertegenwoordigers van de Port of Antwerp-Bruges, VOKA en onder meer nog Flanders Investment & Trade.

 

“De lokaal ontworpen installatie neutraliseert niet alleen het lachgas, ze zorgt er met warmterecuperatie ook voor dat haar energieverbruik maximaal zal worden gereduceerd”, aldus Frederique van Baarle, Hoofd van de business unit High Performance Materials.

 

"Onze bestaande installatie voor lachgasreductie en de klimaat-installatie die nu wordt gebouwd, illustreren dat LANXESS wereldwijd verantwoordelijkheid neemt voor zijn lokale vestigingen", stelt Hubert Fink, lid van de raad van bestuur van LANXESS. "En daar horen investeringen in duurzame en innovatieve processen bij die het milieu beschermen."

 

“Met de bouw van deze nieuwe klimaatinstallatie investeert LANXESS opnieuw op duurzame wijze in onze Antwerpse haven. Dankzij deze investering zal de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Lillo opnieuw verder dalen. Onze haven is niet alleen de grootste petrochemische cluster van Europa, maar ook de economische motor van Vlaanderen. Alle waardering dus voor het engagement van deze chemiepionier.”, zegt Annick De Ridder; Antwerps schepen voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium.

 

"Innovatie en efficiëntiewinsten zijn de sleutels tot het oplossen van de klimaatuitdagingen. Ik ben verheugd dat LANXESS hierin opnieuw fors investeert en zo bijdraagt tot de verduurzaming van onze Antwerpse haven.", aldus Bart De Wever, burgemeester van de Stad Antwerpen.

 

Eenvoudig en energiezuinig

 

Meer dan drie jaar werd intern gezocht naar de eenvoudigst mogelijke technische oplossing om lachgas (N2O) te elimineren bij de behandeling van restgassen bij de productie van hydramine, een voorproduct van caprolactam.

 

Er is gekozen voor een katalysator die bij relatief lage temperatuur - en met gebruikmaking van de restwarmte van de installatie zelf - zorgt voor de afbraak van het lachgas in stikstof en water.

 

Na tests in een proefreactor werd het concept verder ontwikkeld door engineering collega's van LANXESS en na een definitief ontwerp werden de nodige vergunningen aangevraagd.

 

Sinds begin 2020 draait er al een klimaatinstallatie in Lillo, die NOx (stikstofoxide) en N2O (lachgas) reduceert; met een totale jaarlijkse reductie van 150.000 ton CO2eq.

 

Investeren in duurzaamheid

 

Het nieuwste project maakt deel uit van een programma waarmee LANXESS de jongste jaren de milieunormen op zijn Antwerpse havenlocaties aanzienlijk heeft verbeterd. Alleen al in de afgelopen twee jaar investeerde het bedrijf ongeveer 40 miljoen euro in duurzame en innovatieve processen op zijn sites in Kallo en Lillo.

 

Zo heeft LANXESS de bestaande waterzuiveringsinstallatie in Kallo grondig gemoderniseerd en uitgebreid om te voldoen aan de aangescherpte milieuwetgeving. Er werd zowat 12 miljoen euro geïnvesteerd in de installatie, die een behandelingscapaciteit heeft van ongeveer 260.000 liter afvalwater per uur. Ook de waterzuiveringsinstallatie van Lillo werd technologisch gemoderniseerd.

 

Als één van de eerste chemiebedrijven heeft LANXESS al jaren geleden aangekondigd klimaatneutraal te willen worden tegen 2040.

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2021 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 13.200 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven en beschermingsproducten voor consumenten. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

LANXESS in België

 

LANXESS heeft in België twee productievestigingen in het Antwerpse havengebied. Zij vormen het hart van de internationale activiteiten met hightech-plastics van LANXESS. In Lillo-Antwerpen worden de halffabricaten caprolactam en polyamide vervaardigd. In Kallo produceert LANXESS glasvezel, dat ook in plastics wordt toegepast, en rubberchemicaliën. LANXESS telt in België ongeveer 1.000 werknemers.

 

 

Toekomstgerichte uitspraken


Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.