2021-03-11

LANXESS vat vol vertrouwen het boekjaar 2021 aan: resultaatverwachting tussen 900 miljoen en 1 miljard euro

  • Speciaalchemiebedrijf robuust in pandemiejaar 2020
  • Omzet van 6,1 miljard euro ligt 10,3 procent lager dan vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 862 mln. euro aan de bovenkant van de prognose
  • EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van wel 14,1 procent
  • Voorgesteld dividend voor boekjaar 2020: 1,00 euro
  • Boekjaar 2021 staat in het teken van groei

Keulen, 11 maart 2021 – LANXESS begint vol vertrouwen aan het boekjaar 2021: het speciaalchemiebedrijf rekent erop dat veel van de industrieën van zijn klanten zich zullen herstellen. Daarom verwacht het bedrijf voor het hele jaar een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 900 miljoen tot 1 miljard euro. 

LANXESS heeft zich robuust getoond in het boekjaar 2020, dat door de coronapandemie werd beheerst. Het speciaalchemiebedrijf haalde een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 862 miljoen euro. Daarmee bleef het slechts 15,4 procent onder het cijfer van vorig jaar van 1,019 miljard euro. Dat resultaat ligt zelfs aan de bovenkant van de voorspelde prognose van 820 tot 880 miljoen euro. Al op 26 januari publiceerde de Groep voorlopige cijfers voor het sterke vierde kwartaal, toen bleek dat veel activiteiten zich beter dan verwacht hadden ontwikkeld. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bereikte een mooie 14,1 procent, vergeleken met 15,0 procent een jaar geleden. 

“Wij hebben ook in het pandemiejaar 2020 goed stand gehouden en hebben in het vierde kwartaal een sterke eindspurt afgelegd. Onze winstmarge toont aan dat de stabiele positionering van de Groep ook in tijden van crisis vruchten afwerpt. Ik dank hierbij het hele LANXESS team, dat tijdens dit moeilijke jaar alles heeft mogelijk gemaakt om de zaak draaiende te houden”, zegt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Met deze ploeg en onze sterke positie kunnen we 2021 optimistisch tegemoet gaan en ons volledig toeleggen op groei.”

De omzet van LANXESS van 6,104 miljard euro lag in 2020 10,3 procent lager dan de 6,802 miljard euro van het jaar voordien. Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten is flink gestegen van 240 miljoen euro een jaar geleden tot 908 miljoen euro in 2020. Dat had te maken met de winst uit de verkoop van het belang in chemieparkexploitant Currenta, die LANXESS eind april heeft afgesloten. De netto financiële verplichtingen* daalden van 1,742 miljard euro op het einde van 2019 tot 1,012 miljard euro op 31 december 2020. 

Ondanks corona zal het dividend opnieuw stijgen

Het dividend zal ook voor het uitzonderlijke jaar 2020 opnieuw verhoogd worden. De raad van bestuur en de toezichtsraad zullen aan de algemene vergadering, die op 19 mei 2021 virtueel plaatsvindt, een dividend van 1,00 euro per aandeel voorstellen. Dat is ongeveer 5 procent meer dan vorig jaar en komt in totaal neer op een uit te keren bedrag van ongeveer 87 miljoen euro.

Herstructurering van de portefeuille wordt voortgezet: alle tekenen wijzen op groei

Met de verkoop van de membraan- en de chroomchemicaliënactiviteit en de aangekondigde afstoting van de lederchemicaliënactiviteit heeft LANXESS in 2020 systematisch afscheid genomen van afdelingen die niet meer passen bij de strategische focus op speciaalchemie. Zo heeft de Groep de basis gelegd voor een meer winstgevende ontwikkeling. Ook heeft de verkoop van het belang in chemieparkexploitant Currenta voor een solide financiële basis gezorgd. 

In 2021 wijzen alle tekenen op groei, met de focus op activiteiten met beschermingsproducten voor consumenten. In enkele weken tijd heeft LANXESS in deze sector drie overnames aangekondigd. Met de al afgeronde overname van de Franse biocidespecialist INTACE breidt de speciaalchemiegroep zijn aanbod aan fungiciden voor papier en verpakkingen uit. Met de portefeuille van Theseo, een fabrikant van oplossingen voor desinfectie en hygiëne, zal LANXESS zijn aanbod voor de groeiende markt van de dierhygiëne aanzienlijk uitbreiden. Deze transactie zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2021 afgerond zijn. 

Midden februari 2021 heeft de speciaalchemiegroep de tweede grootste overname van zijn geschiedenis bekendgemaakt. Met de overname van de Emerald Kalama Chemical Groep uit de VS kan LANXESS zijn segment Consumer Protection verder versterken en toetreden tot nieuwe toepassingsgebieden met sterke marges, zoals de voedingsindustrie en de diergeneeskunde. De Groep rekent erop dat de transactie na goedkeuring door de toezichthouders in de tweede helft van het jaar wordt voltooid.

“De producten van Consumer Protection hebben typisch aantrekkelijke groeipercentages en een sterke marge. In deze sector willen wij groeien en hebben we al onmiddellijk bij het begin van het jaar nagels met koppen geslagen”, aldus Zachert. 

Evolutie van de segmenten in 2020: Consumer Protection doet het zeer goed 

De evolutie van de omzet en het resultaat in het segment Advanced Intermediates stond gedurende het hele jaar 2020 in het teken van de coronapandemie. De zwakke vraag en de gedaalde prijzen wogen vooral op de business unit Advanced Industrial Intermediates. De omzet daalde er met 11,2 procent van 2,251 miljard euro tot 1,999 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 336 miljoen euro lag 12,3 procent lager dan de 383 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bleef met 16,8 procent zo goed als stabiel, vergeleken met de 17,0 procent een jaar geleden.

In het segment Specialty Additives daalden de omzetvolumes eveneens aanzienlijk als gevolg van de coronapandemie, vooral in de auto- en luchtvaartsector. Ook de wisselkoersen hadden een negatieve invloed op de omzet en het resultaat. Door lichte dalingen van verkoopprijzen lag de omzet van 1,728 miljard euro 12,1 procent lager dan de 1,965 miljard euro van verleden jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde hier van 353 miljoen euro met 19,5 procent tot 284 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten voor het hele jaar 2020 bedroeg 16,4 procent, ten opzichte van 18,0 procent een jaar geleden.

De activiteiten in het segment Consumer Protection, dat pas in 2020 gevormd werd, kenden het hele jaar door een krachtige ontwikkeling. De drijvende factoren daarachter waren de sterke agrochemicaliënactiviteit bij Saltigo en de grote vraag naar desinfecterende middelen. Het positieve portefeuille-effect van de overname van de Braziliaanse biocidefabrikant IPEL kon bovendien ruimschoots de nadelige wisselkoerseffecten compenseren. De omzet van de Groep van 1,110 miljard euro lag 5,7 procent hoger dan de 1,050 miljard euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten nam hier van 198 miljoen euro met 17,7 procent toe tot 233 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bereikte een mooie 21,0 procent, vergeleken met 18,9 procent een jaar geleden.

In het segment Engineering Materials drukte de zwakke vraag vanuit de auto-industrie in de eerste helft van het jaar nog altijd op de omzet en het resultaat. De omzet daalde ook met 17,9 procent als gevolg van verkoopprijsdalingen en negatieve wisselkoerseffecten van 1,450 miljard euro tot 1,190 miljard euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde hier van 238 miljoen euro met 36,6 procent tot 151 miljoen euro. Behalve de zwakke vraag wogen ook een grote, geplande onderhoudsstilstand en problemen bij het hervatten van de productie in België op het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 12,7 procent lag lager dan de 16,4 procent van vorig jaar.

* Na aftrek van kortlopende geldmarktbeleggingen en effecten.
** Op de verslagdatum tewerkgesteld in voortgezette activiteiten.

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2020 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 14.300 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.

Informatie voor redacteurs: 
Alle persberichten van LANXESS en het bijbehorende fotomateriaal vindt u op lanxess.com/en/Media/Press-Releases. Recente foto's van de raad van bestuur en ander beeldmateriaal van LANXESS vindt u op: http://photos.lanxess.com.

Meer informatie over de chemie van LANXESS vindt u in ons WebMagazine op http://webmagazin.lanxess.com.

Volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube:
http://www.twitter.com/lanxess
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
instagram.com/lanxesskarriere
http://www.youtube.com/lanxess