2021-05-12

LANXESS verhoogt prognose voor het boekjaar 2021

  • Speciaalchemiebedrijf verwacht nu een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 950 mln. tot 1 mld. euro
  • Omzet van 1,693 mld. EUR nog steeds op goed niveau van vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 242 mln. euro eveneens op goed niveau van vorig jaar
  • Stabiele EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van 14,3 procent
  • Q1 2021 staat in het teken van strategische groei

Keulen, 12 mei 2021 – LANXESS verhoogt na een goed eerste kwartaal zijn prognose voor het hele boekjaar 2021. Het speciaalchemiebedrijf verwacht nu een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 950 miljoen tot 1 miljard euro. Tot nu toe was het bedrijf uitgegaan van een jaarresultaat van 900 miljoen tot 1 miljard euro.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 242 miljoen euro lag in het eerste kwartaal op het goede niveau van het eerste kwartaal van vorig jaar (245 miljoen euro), dat nog niet beduidend beïnvloed was door de coronapandemie. Over de hele Groep bekeken lagen de omzetvolumes in het eerste kwartaal van 2021 hoger dan een jaar geleden. De aantrekkende vraag in de autosector was een belangrijke stimulans, vooral voor het segment Engineering Materials. De segmenten Advanced Intermediates, Specialty Additives en Consumer Protection ondervonden wel de nadelige invloed van productie-onderbrekingen als gevolg van weersomstandigheden in de VS. Bovendien stond het resultaat onder druk van negatieve wisselkoerseffecten, vooral vanuit de US-dollar en, vooral in Duitsland, van flink gestegen energiekosten.

 

De omzet van de LANXESS Groep van 1,693 miljard euro lag in het eerste kwartaal op hetzelfde goede niveau als vorig jaar (1,704 miljard euro). Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten van 63 miljoen euro bleef eveneens stabiel.

  

Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG: “Het positieve momentum van het vierde kwartaal heeft zich voortgezet en we zijn het nieuwe boekjaar goed gestart. We profiteren van de verder aantrekkende vraag, vooral in de autosector. Daarmee hebben we corona operationeel achter de rug. We hebben nu alle vertrouwen in het verdere verloop van het jaar. Nu concentreren we ons op onze groeikoers en stellen alles in het werk opdat onze nieuwe activiteiten zich snel tot hun volledige potentieel zouden ontwikkelen.”

 

Eerste kwartaal in het teken van strategische groei


LANXESS heeft het eerste kwartaal gebruikt voor strategische groei. In het segment Consumer Protection heeft de speciaalchemiegroep twee overnames afgerond. Met de Franse biocidespecialist INTACE breidt het bedrijf zijn fungicidenaanbod voor papier en verpakkingen uit. Met de succesvolle overname van Theseo, een fabrikant van desinfectie- en hygiëneoplossingen, breidt LANXESS zijn aanbod voor de groeiende markt van de dierhygiëne aanzienlijk uit.

 

Midden februari 2021 heeft de speciaalchemiegroep de tweede grootste overname van zijn geschiedenis bekendgemaakt. Met de overname van de Emerald Kalama Chemical groep uit de VS kan LANXESS toetreden tot nieuwe toepassingsgebieden met sterke marges, zoals de voedingsindustrie en de diergeneeskunde. De Groep rekent op een afronding van de transactie in de tweede helft van het jaar, na goedkeuring door de toezichthouders.

 

 

Sinds dit jaar is de speciaalchemiegroep ook actief in de veelbelovende sector van de batterijchemie. Daartoe werd einde maart een samenwerkingsovereenkomst met de toonaangevende wereldwijde producent van lithium-ionbatterijmaterialen Tinci aangegaan. Vanaf 2022 zal LANXESS in Leverkusen in opdracht van het Chinese bedrijf elektrolytformules voor lithium-ionbatterijen produceren.

 

Segmenten: Stijgende vraag in bijna alle afzetmarkten

 

Op 1 januari 2021 werd de activiteit met antioxidanten en reactieversnellers vanuit de business unit Advanced Industrial Intermediates (segment Advanced Intermediates) overgebracht naar Rhein Chemie (segment Specialty Additives). De cijfers van vorig jaar werden in die zin geherformuleerd. Daarnaast werd de activiteit met kleurstoffen en kleurstofadditieven binnen het segment Specialty Additives van Rhein Chemie overgebracht naar de business unit Polymer Additives.

 

In het segment Advanced Intermediates klom de omzet 1,2 procent hoger, namelijk van 483 miljoen euro tot 489 miljoen euro. De goede vraag leidde tot hogere omzetvolumes, wat gedeeltelijk werd tenietgedaan door lagere verkoopprijzen en nadelige wisselkoerseffecten. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment van 77 miljoen euro lag 6,1 procent lager dan de 82 miljoen euro van een jaar geleden. Hogere omzetvolumes volstonden niet om het negatieve prijseffect, de nadelige wisselkoerseffecten en een productie-onderbreking als gevolg van weersomstandigheden in de VS te compenseren. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde dan ook van 17,0 procent tot 15,7 procent.

 

In het segment Specialty Additives bereikten de omzet en het resultaat niet het goede niveau van een jaar geleden. Een productie-onderbreking van verschillende weken als gevolg van weersomstandigheden in de VS en de nog altijd zwakke vraag vanuit de luchtvaartsector hadden lagere omzetvolumes tot gevolg. Het resultaat werd bovendien beïnvloed door nadelige wisselkoerseffecten. De omzet van 517 miljoen euro lag 9,9 procent lager dan de 574 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde hier van 91 miljoen euro met 18,7 procent tot 74 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 14,3 procent, tegenover 15,9 procent een jaar geleden. De activiteiten in het segment.

 

Consumer Protection ontwikkelden zich in het eerste kwartaal van 2021 nog altijd goed. De drijvende factoren daarachter waren nog altijd de sterke agrochemicaliënactiviteit bij Saltigo en de grote vraag naar desinfecterende middelen bij Material Protection Products. Nadelige wisselkoerseffecten hadden een negatieve invloed. Ondanks lagere verkoopprijzen lag de omzet van 290 miljoen euro 3,9 procent hoger dan de 279 miljoen euro van vorig jaar. Niettegenstaande een productie-onderbreking als gevolg van weersomstandigheden in de VS nam de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten met 3,0 procent toe van 67 miljoen euro tot 69 miljoen euro. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bereikte 23,8 procent, tegenover 24,0 procent een jaar geleden.


Het segment Engineering Materials profiteerde van de steeds sterker wordende vraag vanuit de auto-industrie. De omzet steeg in het eerste kwartaal van 2021 van 347 miljoen euro met 8,6 procent tot 377 miljoen euro als gevolg van hogere omzetvolumes. Ondanks hogere transport- en energiekosten lag de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van 59 miljoen euro 20,4 procent hoger dan de 49 miljoen euro van vorig jaar. De EBITDA-marge steeg van 14,1 procent tot 15,6 procent.

 


LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2020 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 14.200 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

 

Toekomstgerichte uitspraken


Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.

 

Informatie voor redacteurs:

 

Alle persberichten van LANXESS en het bijbehorende fotomateriaal vindt u op http://lanxess.com/en/Media/Press-Releases. Recente foto's van de raad van bestuur en ander beeldmateriaal van LANXESS vindt u op: http://photos.lanxess.com.


Meer informatie over de chemie van LANXESS vindt u in ons WebMagazine op http://webmagazin.lanxess.com.

 


Volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube:

http://www.twitter.com/lanxess

http://www.facebook.com/LANXESS

http://www.linkedin.com/company/lanxess

http://instagram.com/lanxesskarriere

http://www.youtube.com/lanxess

 

 

 

Forward-Looking Statements
This company release contains certain forward-looking statements, including assumptions, opinions, expectations and views of the company or cited from third party sources. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial position, development or performance of LANXESS AG to differ materially from the estimations expressed or implied herein. LANXESS AG does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors, nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecast developments. No representation or warranty (expressed or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, estimates, targets and opinions contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and accordingly, no representative of LANXESS AG or any of its affiliated companies or any of such person's officers, directors or employees accepts any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document.

Information for editors:
All LANXESS news releases and their accompanying photos can be found at press.lanxess.com. Recent photos of the Board of Management and other LANXESS image material are available at photos.lanxess.com. 

You can find further information concerning LANXESS chemistry in our WebMagazine at http://webmagazine.lanxess.com.

Follow us on Twitter, Facebook, Linkedin and YouTube:

http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess