2013-10-08

Een duurzamer productieketen voor de chemie

Nieuw initiatief van de sector wil transparantie en verbeteringen stimuleren

In het belang van de duurzaamheid in de toeleveringsketen hebben de chemische bedrijven BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, LANXESS en Solvay hun krachten gebundeld in een nieuw initiatief Together for Sustainability (TfS, "Samen voor Duurzaamheid"). TfS heeft met succes zijn eerste jaar afgerond waarin het leiding gaf aan evaluaties inzake duurzaamheid en audits van mondiale toeleveringsketens.

 

TfS streeft naar de uitwerking en toepassing van een mondiaal programma voor toeleveranciers, dat de duurzaamheid van het inkoopbeleid beoordeelt en verbetert, ondermeer op ecologisch en sociaal vlak. Deelnemende toeleveranciers hoeven nu nog slechts één formulier in te vullen in plaats van verschillende vragenlijsten, met de relevante informatie over duurzaamheid voor alle deelnemende kopers, die anders een afzonderlijke duurzaamheidsbeoordeling of -audits van deze leveranciers zouden nodig hebben.

 

Het initiatief is gebaseerd op beste praktijken en bouwt voort op algemeen aanvaarde principes zoals die van de United Nations Global Compact (UNGC, een netwerk van internationale bedrijven dat ressorteert onder de Verenigde Naties en ijvert voor maatschappelijk verantwoord ondernemen), het Responsible Care Global Charter, alsmede de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO), en Social Accountability International (SAI, de organisatie die zich inzet voor de sociale rechten van de arbeider) en andere.

 

TfS-initiatief: beoordelingen en audits van leveranciers door onafhankelijke derde partij

  • Beoordelingen: TfS koos EcoVadis, een in Parijs gevestigd ratingbureau gespecialiseerd in duurzaam toeleveringsbeleid, als partner voor de opmaak van scorekaarten voor toeleveringsduurzaamheid. Beoordelingsresultaten en ratings op de scorekaarten staan, via TfS, ter beschikking van alle betrokkenen op een samenwerkingsplatform op het internet.
  • Audits: TfS werkt afzonderlijk met onafhankelijke auditfirma's die de duurzaamheidsprestaties van de leverancier toetsen aan vooraf vastgelegde criteria op maat van de vereisten van de chemische industrie. De audits omvatten beleid, leefmilieu, gezondheid en veiligheid, sociale en mensenrechten en bestuur. Hierbij komt nog een nazicht ter plaatse, bijvoorbeeld de fabrieksgebouwen, pakhuizen en kantoren.

 

Tijdens de testfase van het initiatief deden TfS-leden ongeveer 2000 beoordelingen en controles. In de volgende uitvoeringsfase, waarin lessen worden getrokken uit de geslaagde testfase, wil TfS zijn activiteiten uitbreiden naar andere toeleveranciers en mikt het op verdere groei door het aantrekken van nieuwe leden.

  • Gallery