2021-11-04

Sterk derde kwartaal 2021 voor LANXESS

  • Omzet van 1,951 miljard euro ligt 33,5 procent hoger dan vorig jaar
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met 44,0 procent tot 278 miljoen EUR
  • Resultaten stijgen in alle segmenten – en bijzonder sterk bij Specialty Additives en Engineering Materials
  • Gestegen grondstoffenprijzen met succes doorgerekend, maar stijgende energieprijzen en hoge vrachtkosten drukken op het resultaat
  • Prognose voor jaarresultaat 2021 aan het lage uiteinde van de voorspelde bandbreedte van 1 tot 1,05 miljard euro
  • Groei wordt voortgezet: overname van IFF Microbial Control aangekondigd

Speciaalchemiegroep LANXESS houdt goed stand in een moeilijke marktsituatie: ondanks sterk gestegen grondstoffen-, energie- en vrachtkosten steeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten in het derde kwartaal van 2021 met 44,0 procent tot 278 miljoen euro, vergeleken met 193 miljoen euro een jaar geleden. 


Alle segmenten hebben bijgedragen tot dit sterke resultaat, maar vooral Specialty Additives en Engineering Materials. LANXESS kon de flink gestegen grondstoffenprijzen doorrekenen in hogere verkoopprijzen. Ook de drie in dit boekjaar afgeronde overnames, vooral die van Emerald Kalama Chemical, hebben bijgedragen tot het mooie resultaat. Nadelige wisselkoerseffecten, in de eerste plaats de Amerikaanse dollar, maar vooral de hogere energie- en vrachtkosten belemmerden een nog grotere stijging van het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg in het derde kwartaal tot 14,2 procent, vergeleken met 13,2 procent een jaar geleden. 


“Het derde kwartaal van dit jaar stond opnieuw helemaal in het teken van groei. Onze operationele activiteiten bleven zich positief ontwikkelen en we hebben de sterk gestegen grondstoffenkosten met succes kunnen doorrekenen. Met de aangekondigde overname van IFF Microbial Control zullen we bovendien in de toekomst ons segment Consumer Protection nogmaals flink uitbreiden. Daardoor worden we nog stabieler en rendabeler”, zegt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Wij zijn echter ook niet zonder kleerscheuren aan de ongeziene stijging van energie-, grondstoffen- en vrachtkosten ontsnapt. We gaan ervan uit dat de kostendruk in het vierde kwartaal nog zal toenemen.” 


Door deze gestegen kosten, de druk op de toeleveringsketens en de stroomrantsoeneringen die in China op de productie wegen, verwacht LANXESS een jaarresultaat aan het onderste uiteinde van de voorspelde bandbreedte van 1 tot 1,05 miljard euro.


Met een groei van 33,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 haalde LANXESS in het derde kwartaal van 2021 een omzet van 1,951 miljard euro. Het groepsresultaat uit voortgezette activiteiten van 68 miljoen euro lag heel wat hoger dan dat van het derde kwartaal van 2020, waarin LANXESS 25 miljoen euro haalde. Dit was het gevolg van de goede evolutie van de operationele activiteiten en de bijdrage van Emerald Kalama Chemical. 


Segment Consumer Protection blijft groeien


Met de geplande overname van de business unit Microbial Control van de groep International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) uit de VS zet LANXESS zijn groeikoers voort. Daarvoor hebben de beide bedrijven in augustus een overeenkomst ondertekend. De voltooiing van de transactie is voor het tweede kwartaal van 2022 gepland. IFF Microbial Control is één van de toonaangevende aanbieders van antimicrobiële ingrediënten en formuleringen voor materiaalbescherming, bewaarmiddelen en desinfecterende middelen. Het bedrijf genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer 450 miljoen US-dollar (zowat 380 miljoen euro*) en een EBITDA van ongeveer 100 miljoen US-dollar (zowat 85 miljoen euro*). LANXESS verwacht dat deze transactie binnen vier jaar na voltooiing door synergieën een bijkomende jaarlijkse bijdrage tot de EBITDA van ongeveer 35 miljoen US-dollar (zowat 30 miljoen euro*) zal opleveren. 


Segmenten: stijgende vraag en prijzen stuwen resultaat Dankzij hogere verkoopprijzen door het doorrekenen van de gestegen grondstoffenkosten en de aanhoudend goede vraag boekte het segment Advanced Intermediates in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet. Die steeg met 28,7 procent van 414 miljoen euro tot 533 miljoen euro. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment klom tot 84 miljoen euro en lag daardoor 18,3 procent hoger dan een jaar geleden (71 miljoen euro), zelfs al hadden vooral in dit segment de hogere energieprijzen, de gestegen vrachtkosten en nadelige wisselkoerseffecten een negatieve invloed op het resultaat. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten daalde tot 15,8 procent, vergeleken met 17,1 procent een jaar geleden. 


Het segment Specialty Additives profiteerde in alle business units van hogere verkoopprijzen en een sterkere vraag. Zo steeg de omzet in het derde kwartaal van 2021 met 29,8 procent, nl. van 466 miljoen euro tot 605 miljoen euro. Hoewel hogere vrachtkosten en nadelige wisselkoerseffecten op het resultaat wogen, lag de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten 72,9 procent hoger dan de 59 miljoen euro van een jaar geleden. Met 102 miljoen euro zette het segment zelfs het beste resultaat in zijn geschiedenis neer. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten lag op 16,9 procent, tegenover 12,7 procent een jaar geleden. 


De omzet en het resultaat van het segment Consumer Protection hebben zich in het derde kwartaal van 2021 gunstig ontwikkeld. Dat is vooral toe te schrijven aan de nieuwe business unit Flavors & Fragrances, die begin augustus bij de overname van Emerald Kalama Chemical werd opgericht. Ook de overname van Theseo en INTACE en de hogere verkoopprijzen hadden een positief effect. De omzet klom 27,0 procent hoger tot 353 miljoen euro (in Q3 2020: 278 miljoen euro). De positieve bijdrage van Emerald Kalama Chemical werd gedeeltelijk uitgevlakt door sterk gestegen energie- en vrachtkosten en een ongeplande stillegging van de productie bij Saltigo. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment van 60 miljoen euro lag daardoor slechts 1,7 procent hoger dan de 59 miljoen euro van een jaar geleden. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten bedroeg 17,0 procent, tegenover 21,2 procent een jaar geleden. 


Door de hogere verkoopprijzen en grotere omzetvolumes haalde het segment Engineering Materials een heel wat hogere omzet. Die was vooral te danken aan de nog altijd zeer sterke vraag vanuit de auto-industrie. De omzet klom 53,0 procent hoger dan in het sterk door de pandemie getekende derde kwartaal van 2020, nl. van 285 miljoen euro tot 436 miljoen euro. Hoewel hogere energie- en vrachtkosten een negatieve invloed op het resultaat uitoefenden, steeg de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten in dit segment met 87,9 procent, nl. van 33 miljoen euro tot 62 miljoen euro. Daardoor steeg de EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten tot 14,2 procent, tegenover 11,6 procent een jaar geleden. 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2020 een omzet van 6,1 miljard euro en telt momenteel zowat 14.900 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

LANXESS in België 

LANXESS heeft in België twee productievestigingen in het Antwerpse havengebied. Zij vormen het hart van de internationale activiteiten met hightech-plastics van LANXESS. In Lillo-Antwerpen worden de halffabricaten caprolactam en polyamide vervaardigd. In Kallo produceert LANXESS glasvezel, dat ook in plastics wordt toegepast, en rubberchemicaliën. LANXESS telt in België ongeveer 1.000 werknemers.

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.