LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact

2021-01-05

Tablets vervangen klemborden

  • LANXESS zet nieuwe stap naar mobiel operationeel beheer en onderhoud in de productie
  • Digitalisering van honderdduizenden jaarlijkse checklists
  • Meer efficiëntie, juistere gegevens en sterkere rechtszekerheid

 

LANXESS zet een volgende stap in zijn digitaliseringinitiatief. De komende drie jaar wordt mobiel onderhoud in de productievestigingen geïntroduceerd. In een eerste fase worden jaarlijks zo’n 400.000 papieren bedienings- en onderhoudschecklists vervangen door digitale equivalenten, die op tablets worden ingevuld. In totaal 65 fabrieken in België, Duitsland en de Verenigde Staten zullen in deze fase het nieuwe proces in gebruik nemen.

 

"Klemborden, pen en papier behoren binnenkort tot het verleden", zegt Benedikt Efker, hoofd digitale productie bij LANXESS. "Tablets die rechtstreeks met de centrale IT-systemen van LANXESS zijn gekoppeld, maken het werk voor onze productie- en onderhoudsmedewerkers efficiënter, gebruiksvriendelijker en veiliger".

 

LANXESS wordt door Siemens ondersteund om zijn controlelijsten te digitaliseren. Siemens maakt gebruik van de Moby.Check-software, die op tablets draait en met het toetsenbord of met spraaktechnologie eenvoudig kan worden bediend. Moby.Check heeft een flexibel autorisatieconcept dat gebruikers in staat stelt om productie-, bedienings- en onderhoudschecklists op de computer aan te maken, zonder programmeerwerk of opleiding vooraf.

 

Geen dubbel werk

 

Regelmatige controlerondes zijn cruciaal voor een veilige en soepele werking van chemie-installaties, waar papieren controlelijsten nog steeds worden gebruikt. Na de controles worden de gegevens digitaal verwerkt en worden de papieren documenten jarenlang gearchiveerd. De digitale controlelijsten van Moby.Check zijn rechtstreeks gekoppeld aan LANXESS onderhouds- en bedrijfsplanningssystemen. Deze end-to-end integratie helpt dubbel werk te voorkomen. Bovendien zorgen sjablonen en interfaces voor een correcte gegevensoverdracht en de automatische archivering versterkt de rechtszekerheid van de controles.

 

Wereldwijde digitalisering

 

Een jaar geleden implementeerde LANXESS een systeem voor de analyse van grote hoeveelheden data van zijn wereldwijd productienetwerk. Met behulp van de TrendMiner software kunnen productiemedewerkers nu zelfstandig productieprocessen en meetgegevens analyseren, patronen en trends in deze gegevens identificeren en zo onregelmatigheden in de productie opsporen. Typische toepassingen zijn onder meer capaciteitsverhoging, voorspellend onderhoud, verbetering van de productkwaliteit of efficiënter gebruik van grondstoffen en energie.

 

In 2017 lanceerde LANXESS zijn digitaliseringsinitiatief, waarvoor het een toegewijd team heeft opgericht. De kernactiviteiten van het initiatief zijn het ontwikkelen van digitale bedrijfsmodellen, het introduceren van nieuwe technologieën in de hele waardeketen, het ontwikkelen en gebruiken van big data en het bevorderen van digitale expertise onder zijn medewerkers.

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2019 een omzet van 6,8 miljard euro en telt momenteel circa 14.300 personeelsleden in 33 landen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good. 

  

LANXESS in België

 

LANXESS nv heeft twee vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubberchemicaliën en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. In Lillo worden caprolactam en polyamide gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. LANXESS nv heeft zowat 1.000 werknemers.

 

Toekomstgerichte uitspraken

 

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.