Privacyverklaring

LANXESS beseft dat de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites voor u van groot belang is. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom willen wij dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken. Met deze privacyverklaring willen wij u derhalve op de hoogte brengen van onze maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Registratie van gegevens
In principe kunt u van onze online presentatie gebruikmaken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Door onze website te bezoeken, worden op onze servers de volgende gegevens opslagen voor doeleinden inzake beveiliging en optimalisatie:

-    IP-adres
-    datum en tijdstip van de aanvraag
-    verschil in tijdzones met Greenwich Mean Time (GMT)
-    inhoud van het verzoek (concrete pagina)
-    toegangsstatus/HTTP-statuscode
-    de telkens overgebrachte hoeveelheid gegevens
-    website waarvan het verzoek afkomstig is
-    browser
-    besturingssysteem en de interface daarvan
-    taal en versie van de browsersoftware.

De gegevens zouden mogelijkerwijs een identificatie toelaten, niettemin vindt er in dit verband geen persoonsgebonden gebruik plaats. Ze kunnen voor statistische doeleinden worden geanalyseerd, waarbij de afzonderlijke gebruiker echter anoniem blijft. Voor zover gegevens aan externe dienstverleners worden doorgegeven, hebben wij door desbetreffende overeenkomsten met de externe dienstverleners alsmede door technische en organisatorische maatregelen gewaarborgd dat de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht wordt genomen.


Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld, indien u die uit eigen beweging verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, door het invullen van formulieren of het versturen van een e-mail, in het kader van een bestelling van producten of diensten, aanvragen of verzoek om materiaal.

De gegevens die van u worden geregistreerd, zullen wij enkel gebruiken om u de gewenste producten of diensten te leveren, dan wel voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, tenzij er wettelijke verplichtingen van toepassing zijn waarin anders is bepaald. Ook hier geldt, voor zover gegevens aan externe dienstverleners worden doorgegeven, hebben wij op contractuele basis alsmede door technische en organisatorische maatregelen gewaarborgd dat de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen.


a)    Gebruik van contactformulieren

LANXESS biedt u de mogelijkheid om rechtstreeks contact met ons op te nemen middels daartoe beschikbaar gestelde contactformulieren. Hiervoor kan door u de volgende informatie worden versterkt:

•    aanspreekvorm
•    voor- en achternaam
•    e-mailadres
•    bedrijfsnaam
•    website
•    telefoon
•    straat en huisnummer
•    land, provincie, postcode en plaats
•    bericht


b)    Gebruik van het informatieportaal

Nadat u zich succesvol heeft aangemeld, biedt LANXESS u de mogelijkheid om in een van onze informatieportalen contact met ons op te nemen en bijvoorbeeld productinformatie op te vragen. Hiervoor kan door u de volgende informatie worden versterkt:

•    gebruikersnaam
•    aanspreekvorm
•    naam
•    voornaam
•    bedrijfsnaam
•    afdeling
•    plaats
•    land
•    e-mailadres
•    telefoon


c)    Gebruik van nieuwsbrieven
LANXESS biedt u de mogelijkheid om u aan te melden voor diverse nieuwsbrieven. Op basis van de toestemming die u vooraf heeft gegeven (art. 6 (1) a AVG), verzamelen en gebruiken wij hiertoe het e-mailadres dat bij de aanmelding door u is verstrekt.

Voor verdere personalisatie kunt u ons bovendien de overige onderstaande informatie doorgeven:

•    aanspreekvorm
•    voor- en achternaam
•    medium
•    sectie
•    land
•    taal

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogeheten double opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail toesturen aan het opgegeven e-mailadres waarin wij u om bevestiging vragen of uw de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adres, het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op. Het doeleinde van deze procedure is dat wij kunnen aantonen dat u zich heeft aangemeld en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen.

Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. De intrekking kunt u kenbaar maken door te klikken op de link die in elke nieuwsbrief is opgenomen of middels een bericht aan de in het impressum vermelde contactgegevens.


d)    Gebruik van chatfuncties
LXS maakt bovendien gebruik van een livechat, software van het bedrijf CafeX, ten behoeve van de persoonlijke communicatie met medewerkers van LXS in de vorm van een realtime chat. Om dit mogelijk te maken worden cookies gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie (e-mailadres en naam) over uw gebruik van de livechat worden doorgegeven aan een server van CafeX in de USA en aldaar opgeslagen. CafeX neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het US-EU Privacy Shield akkoord in acht. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van CafeX, compliance.cafex.com/en/.


Gebruik van cookies
Op enkele onderdelen van de website worden zogenaamde cookies gebruikt om u onze diensten meer individueel beschikbaar te kunnen stellen. Cookies zijn codes die een webserver naar uw computer kan sturen om hem voor de duur van het bezoek te identificeren. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren.

De volgende soorten cookies worden gebruikt, waarvan de omvang en werking hieronder nader wordt toegelicht:

•    tijdelijke cookies (zie a)
•    permanente cookies (zie b).

a) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegeschreven aan een en dezelfde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend als u terugkeert op onze website. De sessie-cookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde periode gewist die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt de instellingen van uw browser in overeenstemming met uw wensen configureren en bijv. weigeren om thirdpartycookies of alle cookies te accepteren. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

LANXESS maakt gebruik van cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren, indien u bij ons over een account beschikt. Anders moet u bij elk bezoek opnieuw inloggen.


Google Analytics en Google Remarketing

Deze website gebruikt Google Analytics en Google Remarketing.  Dat zijn diensten van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt zogeheten “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA doorgegeven en aldaar opgeslagen.

Hierbij worden IP-adressen door ons niet volledig doorgegeven, maar ingekort door de laatste cijferreeks (het adres van het eindapparaat) te verwijderen. Zodoende wordt op betrouwbare wijze verhinderd dat de identiteit van afzonderlijke personen kan worden getraceerd, hetgeen anders in theorie mogelijk zou zijn.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om voor de eigenaar van de website rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige diensten te verrichten die gerelateerd zijn aan het websitegebruik en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven en voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres linken aan andere gegevens van Google. U kunt verhinderen dat er cookies op uw computer geplaatst worden, door een instelling van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
 
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google in de eerder omschreven wijze over u worden verzameld en met het eerder genoemde doeleinde.
 
U kunt verhinderen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd dan wel worden doorgegeven aan Google, en ook dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Tegen het verzamelen van gegevens en de opslag hiervan kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Meer informatie inzake de bepalingen van Google vindt u hier.


Externe diensten en inhoud

LANXESS maakt gebruik van de onderstaande diensten en inhoud van externe dienstverleners. In alle gevallen geldt dat LANXESS geen invloed heeft op de verzamelde gegevens en de verdere verwerking van dit externe aanbod. Meer informatie hierover vindt u in de betreffende opgenomen bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieders.


YouTube

LANXESS heeft YouTube-video’s in zijn online aanbod geïmplementeerd die opgeslagen zijn op www.YouTube.com en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft geraadpleegd. Meer informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube krijgt u in de privacyverklaring. Daar krijgt u tevens meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Google Maps
LANXESS maakt gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u direct in de website interactieve kaarten tonen waardoor u handig gebruik kunt maken van de kaartenfunctie.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan en door te geven aan een Google Server, doorgaans in de USA. Meer informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan vindt u in de privacyverklaring van Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Web Fonts
LANXESS gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke weergave van lettertypen zogeheten webfonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een site laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd geraadpleegd.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/.


Uw rechten
U heeft tegenover ons de volgende rechten inzake de u betreffende persoonsgegevens:

•    recht op informatie,
•    recht op rectificatie of gegevenswissing,
•    recht op beperking van de verwerking,
•    recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
•    recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, verzoeken wij u contact op te nemen met ons functionaris voor gegevensbescherming. Het is voldoende om een e-mail te sturen naar het in het impressum genoemde e-mailadres of aan de functionaris voor gegevensbescherming (zie het onderstaande adres en e-mailadres).


Bewaren van gegevens (data retention)

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is op, om een dienst uit te voeren waarom u heeft verzocht of waarvoor u uw toestemming heeft verleend, tenzij er wettelijke verplichtingen van toepassing zijn waarin anders is bepaald.


Beveiliging

LANXESS heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. In geval van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van gegevens door derden te voorkomen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend geüpdatet overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.


Kinderen

De bescherming van de privacy van kinderen is een belangrijk onderwerp. Om die reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij op onze website geen informatie van personen waarvan wij weten dat zij jonger zijn dan 16 jaar, zonder van tevoren de verifieerbare toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger te hebben ingewonnen. Op verzoek kan de wettelijke vertegenwoordiger inzage krijgen in de informatie die door het kind gegeven is dan wel verlangen dat ze wordt gewist.


Contact
Bij problemen, vragen of ideeën richt u zich alstublieft tot de functionaris voor gegevensbescherming van LANXESS AG, die u graag zal helpen. De voortdurende ontwikkeling van het internet vereist dat onze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde dienovereenkomstige wijzigingen door te voeren.

Functionaris voor gegevensbescherming LANXESS AG:
Markus Lehner
Kennedyplatz 1
50569 Keulen, Duitsland
Telefoon:  +49 221 8885 7437
Fax:       +49 214 30 95937437
E-mail: markus.lehner@lanxess.com